Verhuur

Kerkgebouw de Schakel is te huur voor leden en niet-leden voor bijv. rouw- en trouwdiensten.
Het college van beheer heeft een tarievenlijst opgesteld voor het gebruik van de kerk.

prijslijstdeschakel.pdf