Op weg naar Pasen

Wanneer dit nummer van het kerkblad uitkomt, bevinden we ons midden in de veertigdagentijd. We zijn op weg naar Pasen. In vier diensten zullen we erbij stilstaan. Eerst Witte Donderdag. Dan vieren we het avondmaal, staande in een kring (en voor wie niet kan staan zetten we een stoel in de kring). Die kring is een beeld voor ons als gemeente. Zo horen we bij elkaar. En heel belangrijk: we laten altijd een plaatsje open in de kring. Wie zich in de kring wil voegen is welkom! Welkom zoals je bent – met je geloof en met je twijfel. Ook met alle grote vragen in je hart.

Op Goede Vrijdag staan we stil bij Jezus’ dood. We lezen het verhaal. Over de vorm denk ik nog even na. We zingen. En we zullen stil zijn. Wat kun je anders op die dag?

Stille Zaterdag is de dag waarop ’s avonds het licht doorbreekt. Er is een nieuwe paaskaars: licht van Christus. Daaraan steken we een eigen kaarsje aan. Zo houden we het licht brandend in ons eigen hart. Soms brandt dat helder; een andere keer is het hevig aangevochten, wanneer een stormwind in ons hart woedt die het licht wil doven.

Ten slotte de Paasmorgen. Dan zingen we paasliederen.

Hartelijke groet,

Ds. Dirk van Keulen