Houd moed

HOUD MOED

Wat zijn onze levens ingrijpend veranderd! We moeten afstand van elkaar houden om de kwade macht van het corona virus in te dammen. En dat kunnen we alleen maar doen als we ons allemaal aan de regels houden.

Vandaag – de dag waarop ik dit stukje schrijf – is het maandag 20 april. Afgelopen dagen is er vooral veel gepraat in de media over de vraag of er al verruiming in alle maatregelen mogelijk is. Of de scholen misschien weer kunnen worden geopend. Velen hopen het. Morgen zullen we er meer over horen. Wat zal het worden? In die zin hobbelt dit stukje hopeloos achter de actualiteit aan.

In de week voor Pasen, om precies te zijn op 8 april, hebben we ons gemeentelid Bert Verhage moeten begraven. Elders in dit nummer van het kerkblad vinden jullie een ‘In memoriam’; en daarin schrijf ik ook iets over hoe ik de begrafenis heb ervaren: als een heel intense bijeenkomst. Tegelijkertijd natuurlijk ook een heel vreemde bijeenkomst. Het liefst hadden we gewoon een kerkdienst gehad waar ieder die erbij wilde zijn welkom was.

Dat roept ook de vraag op: wanneer kunnen we weer kerkdiensten houden? Een antwoord op die vraag weet ik niet. Zoveel lijkt wel duidelijk: we zullen nog lange tijd een ‘anderhalve meter afstand samenleving’ hebben. Zijn daarin kerkdiensten mogelijk? Dat weet ik niet. We zullen erover moeten nadenken. Maar we zullen heel voorzichtig moeten zijn. Want ervaringen als bijvoorbeeld in het vlakbij Zwolle gelegen Hasselt maken duidelijk, dat juist kerkdiensten al snel een bron kunnen zijn van waaruit het virus zich snel en gemakkelijk verspreidt.

Afgelopen weken heb ik de meeste ouderen uit de gemeente een keer opgebeld. Ik heb tegen iedereen gezegd: wanneer je het moeilijk hebt, en je wil erover praten: bel me! Mijn telefoonnummer vind je in dit gele boekje. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor de ouderen!

In al die telefoongesprekken met gemeenteleden werd wel duidelijk, hoezeer het virus onze levens beheerst. De een heeft het er moeilijker mee dan de ander. Ouderen zijn vaak thuis, vaak ook alleen. En juist dat alleen-zijn is moeilijk. Van anderen hoorde ik, dat de situatie ook van invloed is op de bedrijfsvoering. Ook dat is moeilijk. Net als dat ik hoor, dat ook de droogte weer voor problemen zorgt.

Daarom heb ik de filmpjes die ik afgelopen weken heb gemaakt altijd afgesloten met: houd moed!

Die woorden ‘houd moed’ hadden ook een beetje een dubbele bodem. Ik heb ze namelijk ook tegen mezelf gezegd. Mijn rugprobleem is nog niet over. De dokter zegt dat dat vanzelf zal gebeuren en dat ik geduld moet hebben. Maar ik begin nu langzamerhand toch wel wat ongeduldig te worden.

Met hartelijke groeten,

ds. Dirk van Keulen

p.s.: net toen ik dit stukje klaar had belde iemand om te zeggen dat Jan Piet Thibaudier ter gelegenheid van koningsdag een lintje gaat krijgen. Wat leuk! Gefeliciteerd Jan Piet!