Een goed verhaal

Het nieuwe seizoen is weer begonnen. Een paar weken geleden – zondag 15 september – hadden we onze startzondag. Voor wie er niet bij was: dat was een mooie ochtend. De opstelling van de kerk was helemaal anders: de grote tafel stond voor het gebrandschilderde raam en in de kerkzaal overal tafels met stoelen eromheen. Het bleek dat we te weinig hadden neergezet. Er moesten tafels en stoelen bij. Dat heeft me enorm bemoedigd.

Naast de grote tafel stond op de startzondag de standaard met onze hele grote oude Bijbel. Dat was niet zonder reden. Ons jaarthema is: Een goed verhaal. Goede verhalen zijn er vele. Sommige zijn heel oud, andere ontstaan misschien vandaag. Je kunt zeggen, dat het in de kerk ook gaat om een goed verhaal. Dan denk ik aan het Evangelie: Gods goede boodschap voor alle mensen. Willen we weten wat Gods goede boodschap is, dan pakken we de Bijbel. Daarin vinden we het goede verhaal.

Daarom hebben we op de startzondag elkaar verteld wat je favoriete verhaal uit de Bijbel is. Rondlopend tussen de groepjes hoorde ik allerlei verhalen voorbijkomen. Wat is dat toch bijzonder, dat er zoveel verschillende stukken in de Bijbel zijn die je kunnen aanspreken, die je meedraagt in je hart, die jou te denken geven in je leven! Elk groepje maakte van een van die verhalen een verbeelding: een foto of een filmpje. De kinderen en jongeren maakten zelfs vier filmpjes. Tot slot van de viering hebben we elkaar de foto’s en filmpjes laten zien. Mooi dat dat tegenwoordig kan via de beamer. Zo hadden we weer een heel ander soort dienst met andere vormen die bij de tijd van nu passen.

Komend seizoen willen we op meer momenten stilstaan bij de Bijbel. Natuurlijk zullen we op zondag tijdens de dienst uit de Bijbel lezen. Maar ook op een paar andere momenten willen we wat nader naar een Bijbelgedeelte kijken.

Op maandagavond 7 oktober (20.00 in ons kerkgebouw) lezen we met elkaar de Brief van Paulus aan Filemon. Filemon woonde waarschijnlijk in de stad Kolosse in Klein-Azië. Paulus schrijft hem vanuit een gevangenis een persoonlijke brief. Die brief is niet zo bekend. Het is bijzonder dat deze brief bewaard is gebleven. Er zijn namelijk ook brieven van Paulus verloren gegaan. Kijk maar eens in de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs (hoofdstuk 5, vers 9): blijkbaar is er vóór die eerste brief van Paulus aan de Korintiërs nog een eerdere brief aan de Korintiërs geweest. Maar die kennen we niet meer. En kijk ook eens in Kolossenzen 4:16. Blijkbaar is er ook een Brief van Paulus aan de Laodicenzen geweest. Maar ook die kennen we niet meer.

Op 7 oktober lezen we de hele brief van Paulus aan Filemon. Even zou je kunnen denken: pffff, een hele brief; maar meer dan één kantje is het niet. Ik zal er iets bij vertellen. En natuurlijk zullen we ook de vraag stellen wat die brief ons vandaag nu te zeggen heeft. Jullie zijn allen welkom!

Wie erbij waren tijdens de startzondag hebben ook al gehoord, dat ik wil proberen dit jaar bij alle groothuisbezoeken te zijn. We zijn gewend om dan ook op een of andere manier met het jaarthema bezig te zijn. Ik heb daarom nog weer een andere werkvorm bedacht hoe we met een Bijbelverhaal aan de slag kunnen. Zó aan de slag kunnen, dat het verhaal ons dichtbij kan komen.

Voorbereiding kerst

Dit nummer van het kerkblad verschijnt begin oktober. De herfst is net begonnen. Hoewel we ons daar nog niet van bewust zijn komt de decembermaand al weer snel dichterbij. Daarom nu de vraag: wie wil er meewerken aan de voorbereiding van de dienst van kerstmorgen?

Voor nu: hartelijke groeten,

  1. Dirk van Keulen