De werkgemeenschap

Een paar weken geleden – woensdag 14 maart – was de jaarlijkse gemeenteavond. Na de bespreking van de financiën dachten we met elkaar na over de toekomst van de kerk. Sylvia, onze voorzitter, vertelde over plannen uit het dorpskerkenoverleg. Er zijn allerlei vormen van samenwerking tussen de dorpskerken mogelijk. Daar zal nog wel vaker over worden gesproken.

Tijdens de gesprekken op de gemeenteavond ontdekte ik dat velen van u niet weten wat de werkgemeenschap van predikanten is. Dat is ook wel logisch dat die werkgemeenschap niet erg bekend is. De werkgemeenschap is namelijk een overleg van predikanten. Gemeenteleden zijn er niet bij. Daarom maak ik van de gelegenheid gebruik er dit keer iets over te vertellen.

Elke dominee binnen de Protestantse Kerk maakt in principe deel uit van een werkgemeenschap van predikanten. Die werkgemeenschappen zijn altijd regionaal georganiseerd. Ik maak deel uit van de werkgemeenschap Noordoostpolder, net als alle andere protestantse dominees en kerkelijk werkers in de polder. Ds. Erna Lensink uit Bant hoort er natuurlijk bij; ds. Gerlof van Rheenen uit Nagele, die een belangrijke rol speelt in het dorpskerkenoverleg, ook. En zo ook de collega’s uit de andere dorpen en uit Emmeloord.

Bijzonder is dat de collega’s uit Urk in principe ook deel uitmaken van de werkgemeenschap. Omdat de vragen waar men in Urk mee bezig is soms toch wat anders zijn dan in de polderdorpen, geven de collega’s uit Urk er de voorkeur aan een ‘eigen’ werkgemeenschap te vormen. Afspraak is, dat we één keer per jaar met z’n allen (dus ook met de collega’s uit Urk) bijeenkomen.

Ongeveer eens per zes weken komen we bij elkaar in een van de kerken in de polder. Dat doen we meestal tussen de middag. Ieder neemt zelf brood mee. De predikant van de kerk we samenkomen zorgt voor een kopje soep en wat te drinken. Vanzelfsprekend doen we dat om de beurt. Een van de komende keren zal Luttelgeest wel weer eens aan de beurt zijn.

Terwijl we zo gezamenlijk eten praten we aan de ene kant over persoonlijke en organisatorische zaken. Hoe gaat het met iedere collega? En hoe gaat het in elke gemeente? Iedereen maakt dingen mee in zijn of haar leven, die raken aan het werk in de gemeente. Het is goed om daarover te overleggen. We praten over ontwikkelingen in het dorpskerkenoverleg. En we bespreken ook praktische vragen, zoals: wie vervangt wie in tijden van vakantie?

Naast deze persoonlijke, organisatorische en praktische zaken maken we ook tijd voor geloofsgesprek. Soms vloeit dat voort uit de tijd van het kerkelijk jaar: hoe is Pasen bij jullie in de gemeente gevierd? Wat gaan jullie doen met de startzondag?

Andere keren komt er een thema aan de orde. En nog weer andere keren lezen we allen een bepaalde tekst en gaan daarover in gesprek. Zo lazen we onlangs een hoofdstuk uit het boek Back to Basics dat door de PKN is uitgegeven ter gelegenheid van het rapport Kerk 2025.

Een volgende keer (in mei) lezen we een ander boek: Alles moet anders! van Janneke Stegeman, die in 2016-2017 theoloog van het jaar was. Zij zal zelf ook aanwezig zijn op de vergadering. Dat is altijd leuk: met de auteur zelf over haar boek in gesprek gaan!

Met hartelijke groeten, ds. Dirk van Keulen.