Kennismaking met Dominee E. van der Veen

Sinds eind januari 2021 ben ik pastoraal werkzaam in de gemeente. Na overleg met de ouderlingen heb ik inmiddels een aantal bezoeken afgelegd en die eerste kennismaking is mij goed bevallen!

In mijn werk als gemeentepredikant zijn er altijd twee belangrijke aspecten geweest waar ik de nodige tijd en zorg aan heb besteed:

  • erediensten in eigen gemeente en elders in het land
  • onderhouden van contacten met mensen in bijzondere omstandigheden

De laatste jaren ben ik werkzaam geweest als ambulant predikant in vacante gemeenten en zo hoop ik u de komende vacaturetijd van dienst te kunnen zijn.

Als u aanleiding ziet voor een bezoek dan kunt u dat via uw wijkouderling kenbaar maken maar u mag mij natuurlijk ook rechtstreeks benaderen.

De aanleiding kan – ernstige – ziekte of een overlijden zijn maar ook wanneer u nadenkt over uw levenseinde kan het zinvol zijn om daar eens van gedachten over te wisselen. Wanneer u gewoon behoefte heeft aan een gesprek over geloofs- of levensvragen mag u ook een beroep op mij doen. De reden hoeft ook niet altijd diepzinnig te zijn…

Misschien is het goed om te zeggen dat een dergelijke ontmoeting niet aan leeftijd is gebonden dus ook jonge(re) mensen kunnen om een afspraak met mij maken.

Mochten er jongeren zijn die overwegen om belijdenis te doen, heb je trouwplannen of zou u een dankdienst willen houden vanwege een huwelijksjubileum dan kunt u of jij altijd contact met mij opnemen.

We hopen samen op zinvolle ontmoetingen!

Met hartelijke groet,

Ds. Evert van der Veen
Oldemarkt
epvdveen@hotmail.com
06 – 19442906