Jeugdnieuws

JEUGDNIEUWS

 

Als je nog kind bent dan ben je vaak druk met school, dat kost ontzettend veel tijd, zeker als het je veel moeite kost. Ik merk wel vaak dat het veel druk met zich meebrengt, het te moeten presteren om goede cijfers te halen. Daarom is het heel belangrijk om te weten dat er een God is die niet gevoelig is voor wat jij presteert. Ik bedoel niet dat Hij niet trots op je is of kan zijn, ik bedoel meer dat het voor Hem niet uitmaakt of je een hoge opleiding doet of een lagere. Voor God is iedereen gelijk, wij mensen laten vaak wat anders blijken. Als je wijs met een knappe kop geboren wordt is het vaak zo dat je ook meer salaris krijgt. Ergens klopt dat niet. Het zou niet uit moeten maken als je dat maar goed onthoud. Hoe God is, is niet altijd terug te vinden in de maatschappij van vandaag de dag. De kunst is om je geluk af te laten hangen van Gods liefde, want die is onvoorwaardelijk aanwezig en houdt nooit op, het is oneindig!

 

Agenda provider.

 • 7 februari 2020 Sirkelslag in Bant.
 • Zondag 8 maart legerdienst om 15:00 uur met dominee Sent in Bant.
 • Goede vrijdag 10 april naar de Pijler Lelystad.
 • 27 juni afsluiting “nacht zonder dak” in Luttelgeest.

 

Sirkelslag 7 februari

De eerste provideravond van het nieuwe jaar start gelijk spetterend op 7 februari met Sirkelslag. Is altijd een geweldig leuke avond om de strijd aan te gaan met landelijke teams. Er is altijd een Bijbels thema en je leert dus ook weer meer over God.

De avond begint om 18:30 uur met pannenkoeken en pizza eten.

Locatie: Bantseliek in Bant

Verzamelen om 18:15 bij de kerk in Luttelgeest

 • Sirkelslag YOUNG brengt Bijbelse thema’s op een laagdrempelige leuke manier bij de kinderen
 • Sirkelslag YOUNG is goed voor de teambuilding, groepsopbouw en het vertrouwen binnen een groep
 • Sirkelslag YOUNG is een kant-en-klaar programma voor een leuke avond
 • Sirkelslag YOUNG spreekt kinderen niet alleen cognitief aan, maar juist ook op andere gebieden zoals creativiteit, kracht, inzicht & handigheid
 • Sirkelslag YOUNG is gewoon erg leuk en spannend

Het thema dit jaar gaat over “Jona”

https://jop.nl/themas/missionair-jeugdwerk/sirkelslag/sirkelslag-young

 

Nacht zonder dak.

Nacht zonder dak is op 27 juni en niet zoals eerder aangekondigd op 21 mei, dat duurt nog even zul je denken, maar voor je het weet is het al zover. De bedoeling is dat we zoveel mogelijk geld gaan inzamelen voor een goed doel. Dit gaan we doen door met elkaar een nacht buiten te gaan slapen in een zelfgemaakt onderkomen van dozen. We gaan ervaren hoe het is om dakloos te zijn. Deze afsluiting van het providerseizoen zal voorafgaan met acties om het dorp in beweging te krijgen om te helpen zoveel mogelijk geld in te zamelen maar ook jullie te ondersteunen en aan te moedigen. Zet het in je agenda, want we gaan binnenkort van start met de voorbereidingen.

 

 

Bijbels koken.

Deze hechte groep komt regelmatig bij elkaar. De jongeren van 18 jaar en ouder kennen elkaar goed en samen hebben ze gesprekken over geloof en alledaagse dingen. Samen koken ze een maaltijd en kiezen daarbij ook een Bijbels thema. Lijkt het je ook wat om aan te sluiten bij deze groep? Vraag het aan Jannie of Sjoukje of stuur een appje naar de jeugdouderling.

 

Jeugd 16-18 jaar.

Op dit moment is er geen bijeenkomst voor deze leeftijdsgroep, het zou geweldig zijn als ze toch kunnen aansluiten bij andere jongeren van een andere gemeente. We hebben het wel geprobeerd maar helaas is het niet gelukt. We blijven het proberen om deze groep jongeren te bereiken en iets aan te bieden waar ze aansluiting kunnen vinden.

 

Jeugd 20+

Voor deze groep is er nog niets georganiseerd. Toch is het belangrijk deze groep te laten weten dat we aan ze denken.

 

Kindernevendienst

 

Het is al weer februari en we kijken nu al uit naar het Paasproject. Dit gaat van start op 1 maart. We proberen zoveel mogelijk kinderen erbij te betrekken, dus ook op school wordt hier bekendheid aangegeven.

Veertigdagentijdproject “ Een teken van leven “

Het thema van de Veertigdagentijd is ‘Een teken van leven’. God geeft het volk Israël een teken van leven in de woestijn. Mensen kunnen ook elkaar een teken van leven geven.

Voor deze maand alvast een voorproefje.

Zondag 16 febr 2020 – Exodus 2:1-10

Waar hoop je op?

De farao van Egypte heeft bevolen dat alle Hebreeuwse jongetjes in de rivier gegooid moeten worden. Mirjam legt haar broertje in een biezen mandje tussen het riet bij de rivier. De dochter van de farao vindt het jongetje, laat hem voeden, neemt hem mee naar het paleis en noemt hem Mozes.

Mozes

Wanneer ik aan het verhaal van Mozes denk dan vind ik dat wel een prachtig voorbeeld van hoe God bezig is met mensen. Het laat vooral zien dat wij alles van Hem mogen verwachten en dat Hij zijn belofte waarmaakt. Weet je, misschien is het wel zo dat wij van geloven iets heel ingewikkelds gemaakt hebben. Als je eens nadenkt wat er allemaal niet geschreven is over het geloof of studies en vergaderingen allemaal verschillende kerken en religieuze groepen. Hoe zit dat nu? Abraham ging bijvoorbeeld niet naar een kerk, Mozes groeide op aan het hof van de Farao, ging hij naar de kerk? Las Mozes boeken over geloven? Of keek hij youtube filmpes over wie God is, of kon hij Netflix films kijken over thema’s die met geloven te maken hebben? Het enige wat hij had was de verhalen die hij hoorde van mensen om hem heen die over God spraken of hem voorleefden. Maar de verleidingen om in een andere god te geloven waren groot. Hoeveel goden kende Egypte wel niet? Ik vind het heel bijzonder dat Mozes geroepen werd door God en ook nog op een moment dat hij op de vlucht was omdat hij een Egyptenaar had dood geslagen. Mozes kon het niet aanzien dat mensen van zijn volk onderdrukt werden, als slaven moesten werken en dus niet vrij zijn. De Israëlieten (Gods volk) klaagden naar Hem, is dit nu wat U beloofd heeft? Ze wisten van de belofte, van het beloofde land, die hoop hield ze op de been. Ik kan hier een heel lang verhaal over schrijven maar dat ga ik niet doen.

Het gaat mij erom dat die hoop die het volk toen had, gestalte krijgt in de zoon van God, Jezus Christus. Als je gelooft krijg je elke keer opnieuw de bevestiging dat de hoop die we hebben werkelijkheid gaat worden. Het beloofde land is in zicht, Gods koninkrijk is er. Het is voor iedereen zichtbaar die gelooft.

 

Jeugdouderling Kenneth Verbeek

Zeg het met bloemen

De liturgische bloemschikgroep zorgt bij de kerkelijke feestdagen voor symbolische stukken in de kerk. Een mooi bloemstuk brengt schoonheid in de kerk, maar een symbolische bloemschikking kan iemand raken. Met vorm en kleur verbeeldt een symbolische bloemschikking het thema van een viering of de kleur van het kerkelijk jaar. Het is voor ons altijd weer een uitdaging om tot een mooie schikking te komen.

 

In de stille week voor Pasen, witte donderdag, goede vrijdag, stille zaterdag en Pasen gaan Jitske, Janke en Alda deze uitdaging aan. En wij nodigen belangstellenden uit om samen met hun, eenmalig voor deze dagen, hieraan mee te werken.

 

Samen bedenken, zoeken naar symbolen en zodoende met bloemen en ander materiaal te zeggen wat wij uit willen beelden.

17 maart om 19.30 uur in De Schakel willen we bij elkaar komen.

 

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Jitske.   j.grovenstein@ziggo.nl

 

Hartelijke groet, Alda Westenbrink

Een kerk in beweging

Januari-februari 2020

Terugblik

Wat was het gaaf, de Kerstvieringen. Wij hebben ervan genoten en ik denk het hele dorp met ons mee. Bedankt allemaal! Hebben jullie trouwens het kruis alweer gezien? Bert meldde het nog even bij aanvang van de kerkdienst. Een tijdje geleden is het kruis van het dak gewaaid, maar hij staat er weer mooi op, als een rots in de branding!

 

Januari

Inmiddels zijn we alweer met goede moed begonnen aan het nieuwe jaar. We hebben nog een paar mooie zondagen in petto. Op 19 januari gaat dominee Anne Zweers uit Zwolle voor en op 26 januari dominee Sent uit Emmeloord. Beide mannen zijn bijzondere mensen die beide legerpredikanten zijn geweest, die de taal spreken van het leven en die weten waar je als mens mee kan struggelen, die mooie hoopvolle verhalen kunnen vertellen.

 

Februari

Op 2 februari weer een Zin in… Dit keer Zin in… Taizé. Zie elders in de dorpskrant.

En…. op zaterdag 8 februari is weer onze jaarlijkse Bazaar. Het wordt weer een groot feest met grote prijzen, veel gezelligheid en té gekke activiteiten. Mis het niet. Mis zeker ook onze mensen met de loten niet. Ze komen weer huis-aan-huis.

 

Op 9 februari is onze eigen dominee Dirk er weer en 16 februari mevrouw Aalbersberg uit Emmeloord.

 

En daarna…. komt er wel weer een nieuwe dorpskrant, dus volgende keer meer.

 

PR commissie Karolien & Elseleen

Zin in ….

Zin in… terugblikken

En als de KerstEngelen verder gevlogen zijn, dan is het tijd voor terugkijken, voor dankbaar zijn. Wat een feest van herinnering was het op 31 december. Ontroering, emotie, geluk, verdriet, heimwee: het mocht er allemaal zijn. Daarnaast was de muziek ook zó goed gekozen. Dankjulliewel allemaal! En toen was het zo maar weer de eerste zondag van de maand: zin in…. Januari. Johan en Marijke namen ons mee met de 4 magiërs. Een prachtig verhaal over die 4e magiër met daarna gezellig even een kop koffie en de beste wensen.

 

En nu zin in… februari!

Zondag 2 februari is het weer Zin in… Zondag. We hebben deze zondag Zin in… Taizé genoemd. Zin in.. Taizé is in handen van Petra Timmermans, Annita Koning en Elseleen Wieten-Jansen. Alweer voor de derde keer organiseren wij een Taizé-viering tijdens een Zin in… Zondag. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Vollenhove Vocaal o.l.v. Johan Bredewout. “Vollenhove Vocaal” is een zanggroep, samengesteld uit 3 sopranen, 2 alten, 2 tenoren en 2 bassen. Ze zingen 4-stemmig en leren zich dat zelf aan. Johan Bredewout is bekend musicus: pianist, dirigent, componist en arrangeur en neemt de begeleiding met piano voor zijn rekening. Als Johan de piano bespeelt, word je tegelijk getrakteerd op een prachtig piano concert. Wij hopen op een viering met veel beZINning. Het thema is : ‘Glinsterende stukjes God…’

De derde Taizé-viering in Luttelgeest dus. Van tijd tot tijd worden dergelijke vieringen georganiseerd op verschillende plekken in Nederland. Een Taizéviering heeft een meditatief karakter. Taizé-liederen worden afgewisseld met stiltes en korte teksten. Een oase van rust en bezinning in een hectische wereld. Een meditatieve Taizé-viering is een korte viering van hooguit 50 minuten, met weinig gesproken woorden, stiltes en veel zang (mantra’s). De essentie: rust en ruimte om bij jezelf te komen, bij jezelf naar binnen te kijken, te danken voor wat geschonken is, te bidden voor wat je wenst, je angsten van je af te laten glijden. Geen lange teksten, geen gepreek, maar zingen, meditatie en korte gebeden.

Taizé is ook ontmoeten: generaties, culturen, gelovigen van verschillende richtingen en niet-gelovigen ontmoeten elkaar. Op deze manier hoopt de organisatie op waardevolle en bijzondere ontmoetingen, niet alleen tussen Luttelgeestenaren onderling, maar ook tussen mensen uit de wijde omtrek die zich aangesproken voelen door deze manier van vieren.

Een viering met een eigen sfeer en intimiteit. Tot 2 februari. Tot Zin in… Taizé

 

PR Zin in…

Edith, Elseleen, Femmelien

Goede machten

Dit nummer van ons kerkblad verschijnt begin januari. Daarom is het passend om te beginnen met jullie allen alle goeds toe te wensen. Wat dat goede is, is niet voor iedereen hetzelfde. Het kan in het leven van de een best iets anders zijn dan in het leven van de ander. Immers, wanneer je oud bent, niet meer zo goed ter been, kijk je anders naar de zegeningen die je gelukkig maken, dan wanneer je jong bent.

 

Ik kan het niet laten aan het begin van dit jaar een lied naar voren te halen – nummer 511 in ons Liedboek:

Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van ’t leed dat ons beklemt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.

En wilt Gij ons de bittere beker geven
met gal gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven
aan uit uw goede, uw geliefde hand.

Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
om deze wereld en haar zonneschijn,
leer ons wat is geleden dan herdenken,
geheel van U zal dan ons leven zijn.

Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
laat ons dan allerwege horen stijgen
tot lof van U het wereldwijde lied.

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Het is, zoals uit de eerste strofe duidelijk wordt, een nieuwjaarslied. Misschien wel het meest indrukwekkende nieuwjaarslied dat ik ken. Het werd ter gelegenheid van de jaarwisseling van 1944-1945 geschreven door Dietrich Bonhoeffer.

Bonhoeffer werd geboren in 1906 en groeide op in Berlijn. Van 1923-1927 studeerde hij theologie, eerst in Tübingen, later in de stad waar hij opgroeide (theologiestudenten in Duitsland wisselden vaak een keer van universiteit waar zij studeerden). Hij werkt een tijdje als pastor in een Duitse gemeente in Barcelona. Hij werkt en studeert in New York. Hij is pastor van een Duitse gemeente in een voorstad van Londen. In 1935 keert hij terug naar Duitsland om leiding te gaan geven aan het predikantenseminarie in Finkenwalde. Tijdens de jaren van de Tweede Wereldoorlog raakt hij betrokken bij het verzet tegen de nazi’s.

Later dit jaar zullen we stilstaan bij het feit dat 75 jaar geleden er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Binnen kerk en theologie zullen we er dan ook aan denken, dat 75 jaar geleden een einde kwam aan Bonhoeffers leven. Hij werd namelijk vlak voor het einde van de oorlog, op 9 april 1945, op persoonlijk bevel van Hitler vermoord.

Het lied ‘In goede machten’ schreef Bonhoeffer in de gevangenis. Het is een lied dat getuigt van groot vertrouwen in God. Want waar op dat moment binnen en buiten de gevangenis de machten van het kwaad rondgaan, schrijft hij over goede machten die ons ook omgeven – goede machten, waarin wij liefderijk geborgen zijn.

*

*   *

Er zou meer over het lied te schrijven zijn – over de oude pijn, over die bittere beker, over diepe zwijgen en de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet.

Maar opdat dit stukje niet te lang wordt, nu nog een paar woorden over een ander thema: kerkbalans 2020. Binnen het moderamen hebben we afgesproken, dat ik daar ook iets over zou schrijven.

De meesten van jullie weten volgens mij wel, waar de actie ‘kerkbalans’ voor staat. Aan het begin van elk jaar gaan de kerkrentmeesters rond met brieven waarin zij vragen om een bijdrage voor het werk van de kerk in het dorp. Afgelopen jaren heb ik talloze keren horen zeggen dat het belangrijk is, dat er een kerk in het dorp blijft. Dat begrijp ik: het is voor het dorp van wezenlijk belang dat er een plaats, een gebouw blijft, waarin mensen samen kunnen komen – om te zingen en te bidden, om stil te zijn en een kaarsje aan te steken, om uit de Bijbel én andere bronnen te lezen op zoek naar zin. Bij die ‘zin’ horen voor mij bijvoorbeeld de goede machten, waar het lied van Bonhoeffer over spreekt. En niet alleen het gebouw is belangrijk: ook de gemeenschap. Als predikant probeer ik daar mijn bijdrage aan te leveren.

In de brief van over ‘kerkbalans’ staat een vraag: wat is de dorpskerkgemeenschap jou waard? Net zoals het lied van Bonhoeffer het waard is om bij stil te staan, is dat een vraag om niet te gauw overheen te lopen. Wil er in Luttelgeest een dorpskerk kunnen blijven, dan is jouw bijdrage daaraan heel welkom. Ik hoop dat jullie allen voor komend jaar een gulle bijdrage toezeggen!

Hartelijke groeten, ds. Dirk van Keulen

Vanuit de kerkenraad

Beste Mensen

In de vorige ‘Schakel’ sloot ik af met, vooruitgang is vooruit gaan met veel volgers.

Heeft u ook het gevoel dat er steeds meer mensen in het kerkgebouw ‘De Schakel’ te vinden zijn?

Bij geen feiten gelden gevoelens.

Er zijn de laatste maanden veel bijzondere diensten en momenten geweest. Wat is het goed dat we daar een plek voor hebben om dat samen te delen.

Dat blijkt maar weer uit het volgende. Vlak voor de kerkenraadsvergadering van november kwam Jan Piet Thibaudier met een kist ‘De Schakel’ binnen waarin een aantal liturgische voorwerpen zaten uit de Jozef Sterre der Zee kerk of te wel de RK-kerk. Mooi dat we er samen op kunnen passen en wie weet ook gebruiken.

Voor deze kerkenraadvergadering stond gepland dat we uitgebreid de tijd zouden nemen om samen met de organisatie van ‘Zin in zondag’, kerkenraad en volledige commissie van beheer het afgelopen jaar door te nemen.

Onduidelijkheden oplossen en kijken naar de nabije toekomst.

Aan de orde kwamen bijvoorbeeld:

Hoe en waarom is dit initiatief ontstaan,

Zijn er doelen gehaald,

Voldoet het aan een behoefte,

Blijven we door deze verbreding goed omgaan met mensen die altijd al kwamen,

Hoe gaan we om met opbrengsten en kosten,

Kortom hoe gaan we toekomst gericht met elkaar om .

Maar ook hoe gaan we in de toekomst om met het gebouw onze kerk ‘De Schakel’ of noemen we het ‘De Dorpskerk’.

De komende gemeente avond is een goed moment voor u allen om hier ook over mee te praten want vragen zullen er zijn en we gaan proberen ze te beantwoorden. De datum volgt nog .

Wat wel duidelijk is dat we iets hebben om voor te gaan . We hebben een plek in handen waar we ruimte kunnen bieden aan mensen met verschillende manieren van vieren en beleven maar ook voor rouwen en trouwen. Als we in staat zijn om elkaar daarin te respecteren staan we aan het begin van een nieuwe kans.

Later dacht ik nog bij mezelf wat een bijzondere avond, Jan Piet die een goede plek zocht voor de liturgische stukken uit de RK –Kerk. Was dit een zaadje voor een ‘Dorpskerk’?

Aan de grond kan het niet liggen.

We hadden samen een goede vergadering

Met een vriendelijke groet vanuit de kerkenraad.

Gerard Blok

Nieuws van de diaconie

Bij het schrijven van dit stukje staan de kerstdagen nog voor de deur. Een tijd van hoop, verwachting en bezinning. Maar ook een tijd voor samen zijn en familie. Ik hoop dat we bij het lezen van dit stukje terug kunnen kijken op goede, gezellige, maar vooral ook gezegende kerstdagen.

Een nieuw jaar is aangebroken. Wat zal dit jaar ons brengen? Als diaconie willen we blijvend aandacht geven aan goede doelen dichtbij en veraf. Ook willen we ad hoc meer doelen steunen in en rond ons dorp. Hier later meer over.

In januari gaan we op 12 januari collecteren voor de Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO), een gebruikelijk doel als we het Avondmaal vieren. SHO is een Nederlands samenwerkingsverband om humanitaire hulp te geven aan mensen in rampgebieden. Over de wereld zijn er veel brandhaarden en worden landen getroffen door natuurgeweld. In november is giro 555 direct geopend voor noodhulp aan de slachtoffers van de tyfoon Haiyan op de Filipijnen. Maar er is ook dringend hulp nodig aan 11 miljoen kinderen in Jemen. Wij moeten in een rijk land als Nederland onze verantwoordelijkheid nemen en (financiële) aandacht geven aan onze medeburgers dichtbij en veraf. SHO kan hierbij het verschil maken en heeft onze steun nodig!

Op 19 januari collecteren we weer voor een doel dichtbij: De christelijke boekhandel De Fakkel in Emmeloord. De winkel maakt onderdeel uit van Stichting De Fakkel, een organisatie zonder winstoogmerk voor cadeaus. Het doel van Stichting is om via een webwinkel en de deelnemende boekwinkels een actieve bijdrage te leveren aan de ondersteuning en opbouw van christenen in heel Nederland. De visie wordt tot gekenmerkt door drie items: geloven, ontmoeten en getuigen. Het geloven komt naar voren in ons uitgebreide assortiment Bijbels, christelijke boeken, geschenkartikelen, kaarten, films en muziek. De eigenaren van De Fakkel in Emmeloord staan op eigen benen en het is moeilijk genoeg om deze winkel in Emmeloord overeind te houden. Vandaar dat we deze collecte van harte aanbevelen.

Op 26 januari collecteren we voor Dorcas. Zij zetten zich in voor de allerarmsten op deze wereld. Hulp als de nood aan de man is. Kansen in uitzichtloze situaties. Op hun website staat dat ze liefde en hoop willen geven aan iedereen die in armoede leeft, buitengesloten is of in crisis verkeert. Zij geloven in de kracht van God. Samen is het sleutelwoord. Laten wij dan samen met Dorcas opkomen voor deze doelgroep en geld geven zodat zij hun werk kunnen doen.

Jeugdnieuws

Het jaar 2020 ligt voor ons, een nieuw jaar. Wat zal het ons brengen en hebben we er invloed op. Met onze goede voornemens hebben we op veel dingen in ons leven invloed. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, ik ga nog beter mijn best doen op school, of ik ga gezonder leven. Maar heb je ook wel eens gedacht aan meer tijd besteden om God beter te leren kennen? Dat is vandaag de dag best wel lastig hoor. Ik ken wel jongeren die een Bijbel app op hun telefoon hebben, ze krijgen dan dagelijks een berichtje met een stukje uit de Bijbel. Misschien heb je al wel een Bijbelapp, dan kun je vast je vriend of vriendin eens een tip geven. Het helpt je om steeds meer van God te weten te komen. Is dat belangrijk zul je denken? Ik denk dat het meer een keuze is voor jezelf, de keuze is, wil ik met God leven of zonder God. Als je met God leeft houd je ook rekening met Hem en zul je ook je keuzes met Hem maken. Misschien is het nieuwe jaar een goed moment om samen met God je leven te leven en Hem te betrekken in alles wat je doet en meemaakt. Download de app maar eens “youversion” en kies dan de Bijbelvertaling “Het Boek”. Probeer het eens!!

Agenda provider.

 • 7 februari 2020 Sirkelslag in Bant.
 • Zondag 8 maart legerdienst om 15:00 uur met dominee Sent in Bant.
 • Goede vrijdag 10 april naar de Pijler Lelystad.
 • 21 mei afsluiting “nacht zonder dak” in Luttelgeest.

De eerste provideravond van het nieuwe jaar start gelijk spetterend op 7 februari met Sirkelslag. Is altijd een geweldig leuke avond om de strijd aan te gaan met landelijke teams. Er is altijd een Bijbels thema en je leert dus ook weer meer over God.

Nacht zonder dak.

Nacht zonder dak is op 21 mei, dat duurt nog even zul je denken, maar voor je het weet is het al zover. De bedoeling is dat we zoveel mogelijk geld gaan inzamelen voor een goed doel. Dit gaan we doen door met elkaar een nacht buiten te gaan slapen in een zelfgemaakt onderkomen van dozen. We gaan ervaren hoe het is om dakloos te zijn. Deze afsluiting van het providerseizoen zal voorafgaan met acties om het dorp in beweging te krijgen om te helpen zoveel mogelijk geld in te zamelen maar ook jullie te ondersteunen en aan te moedigen. Zet het in je agenda, want we gaan binnenkort van start met de voorbereidingen.

Bijbels koken.

Deze groep o.l.v Jannie en Sjoukje komen een aantal keren bij elkaar. Het is een hechte groep en samen vormen ze gezelligheid en leren ze vanuit de Bijbel steeds meer en gaan erover met elkaar in gesprek.

Jeugd 16-18 jaar.

Op dit moment is er geen bijeenkomst voor deze leeftijdsgroep, het zou geweldig zijn als ze toch kunnen aansluiten bij andere jongeren van een andere gemeente. We hebben het wel geprobeerd maar helaas is het niet gelukt. We blijven het proberen om deze groep jongeren te bereiken en iets aan te bieden waar ze aansluiting kunnen vinden.

Jeugd 20+

Voor deze groep is er nog niets georganiseerd. Toch is het belangrijk deze groep te laten weten dat we aan ze denken.

Kindernevendienst

Dit jaar vond het kerstkindernevendienst project op school en in de kerk plaats, op deze manier hebben alle kinderen de kans om mee te werken aan het project. Het project werd afgesloten in de katholieke kerk.

Vertrouw me maar

We lezen dat Johannes de Doper mensen doopt in de Jordaan. Ook Jezus laat zich dopen. Johannes de Doper snapt daar niets van. Na Jezus’ doop gaat de hemel open en verschijnt er een duif.

De duif die boven Jezus vliegt is een teken dat God heel dicht bij Jezus komt. Ja, God gaat zelfs in Jezus “wonen” in zijn hart. Zo is God trouw aan wat Hij gezegd heeft. Hij zou een Redder sturen naar de aarde voor alle mensen. Halleluja!

Misschien ben jij ook wel gedoopt en hebben je ouders daarvoor gezorgd dat dat ging gebeuren. Net als Jezus mag je weten dat God altijd bij je is, Hij laat je niet los.

Actie Kerkbalans 2020

Als college van beheer zijn we het afgelopen jaar weer druk geweest met o.a. het investeren in ons kerkgebouw (onderhoud) maar ook nieuwe kopjes voor het wekelijks koffie drinken enz.

Het grootste deel van onze inkomsten komt nog steeds van de vrijwillige bijdrage die we in januari tijdens de kerkbalans komen innen.

Wij hopen van harte dat we ook in 2020 weer op uw vrijwillige bijdrage mogen rekenen zodat we als geloofsgemeenschap in Luttelgeest elkaar kunnen blijven ontmoeten in ons eigen kerkgebouw met onze eigen dominee.

Legt u de enveloppen klaar bij de deur of neemt u ze mee naar de kerk? Dat scheelt de vrijwilligers tijd al doen we het uiteraard met liefde en plezier!

Hartelijke groet, college van beheer

Zaterdag 8 februari 2020

Zaterdagavond 8 februari 2020

Bazaar

Sommige dingen blijven hetzelfde:

Gezelligheid kent geen tijd

Het rad van avontuur

Prachtige prijzen

Een hapje en een drankje

Lekker bijkletsen en lachten

Tot 8/2/2020, The Crew

Laad meer