Vanuit het college van beheer

Nieuws vanuit het college van beheer; opbrengst van de bazar, actie kerkbalans, schoonmaken van de kerk en de gemeenteavond.

Bazar PKN “De Schakel” – onze Dorpskerk

Terugblik op de jaarlijkse bazar op zaterdag 9 februari jl. Met de prijswinnaars van de verloting.

Dromen, ladders en de Bijbel lezen.

Een terugblik naar een verhaal uit Letter&Geest en de koppeling naar het boek Rebible en het in gesprek blijven met elkaar over de Bijbelverhalen.

Vanuit de kerkenraad ….

Het maandelijkse nieuws vanuit de kerkenraad.

Nieuws van de diaconie

Nieuws van de diaconie. Informatie over de collecte van februari Kerk in Actie – Werelddiaconaat; Bangladesh. Verder de uitleg over de rode en groene collectezakken.

Kerkschoonmaak

Oproep voor de kerkschoonmaak op maandag 11 februari as.

Jeugdnieuws

Jeugdnieuws; nieuws over jeugd alpha. Agenda van Provider. Wat behandeld de kindernevendienst in februari.

Zin in… Zondag

Zin in… Zondag. Uitleg over wat is Zin in… Zondag, een terugblik van de viering in januari en een vooruitblik van de viering in februari.

Kerk in het dorp

Kerk in het dorp. Een terugblik op de vieringen in december en vooruitblik voor februari.

Blinde vlekken

Een nieuwjaarswens voor het komende jaar en uitleg over de titel van het stukje; blinde vlekken.

Load more