Filmmiddag Bantesiliek

Filmmiddag voor alle leeftijden.

 

15 maart om 16.00 uur in de Bantsiliek.

 

Titel: Heaven is Real

 

Het gaat over een jongetje (zoontje van een dominee) die een kijkje in de hemel heeft gehad en terug in het gewone leven allemaal verrassende situaties meemaakt.

 

Welkom vanaf 15.30 uur in de Bantsiliek.

 

Na afloop kunnen we onder het genot van een drankje napraten over de film.

 

De film wordt gepresenteerd door Cor Hannema namens PG Bant

BAZAAR

Save the Date!!!

Datum: zaterdag 8 Februari 2020

Wat: Bazaar!!!

Locatie: PKN “de Schakel”

Kindermiddag vanaf 14.00uur met gratis patatje voor de basisschoolkinderen en leuke spelletjes en prijzen op het rad!! Kom je ook gezellig langs?

’s Avonds vanaf 20.00uur: Ouderwetse gezelligheid, hapje en een drankje, schitterende boeketten, Rad van Avontuur met mooie prijzen!! Zien we u ook??

Binnenkort komen we weer bij u langs met onze loten!!

Oproep: Bakkers Gezocht!!

We zijn nog op zoek naar mensen die een lekkere cake/koek/appelflappen enz voor bij de koffie willen maken!! U kunt deze vrijdagavond 7 februari in de kerk brengen.

Alvast bedankt!!

Een goed verhaal – in vele stemmen.

Afgelopen maanden hebben we ons in vorming- en toerusting-activiteiten bezig gehouden met het jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland: ‘Een goed verhaal’.

In een grote groep zaten we dicht opeengepakt in de consistorie om Paulus’ Brief aan Filemon te lezen. We ontdekten dat Paulus het opneemt voor een weggelopen slaaf.

In een klein groepje hebben we Bijbelvertalingen vergeleken. We lazen een bekend verhaal (de barmhartige Samaritaan) in zes vertalingen: zes kolommen naast elkaar. Welke vertaling spreekt je nu het meest aan? Er waren meer mensen uit Bant (3) dan uit Luttelgeest (2). We zouden zo’n avond nog een keer kunnen doen – laat maar weten of er interesse voor is.

En in een weer iets grotere groep heb ik vorige maand verteld over de geschiedenis van de gereformeerden en de bijbel: hoe keken zij tegen de bijbel aan? Hoe legden ze de bijbel uit? En wat is er in de loop van ongeveer honderd jaar veranderd?

 

Natuurlijk is het binnen kerk en geloof allereerst van belang om de bijbel zelf te lezen. Maar de bijbel is niet altijd even makkelijk te begrijpen; laat staan te verbinden met je eigen leven. Daarom kan het ook helpen om over de bijbel te lezen. Maar wat kun je lezen? Wanneer je een boekwinkel binnenloopt of op internet zoekt, valt er een boekenkast over je heen. Daarom wil ik dit stukje gebruiken om reclame te maken voor een boek (of beter gezegd: twee boeken).

 

Het boek dat ik bedoel is geschreven door John Barton, die werkte voor de Universiteit van Oxford in Engeland. Het verscheen vorig jaar. En eind vorig jaar verscheen ook de Nederlandse vertaling ervan. Het heet: De Bijbel; ondertitel: Het boek, de verhalen, de geschiedenis.

Barton heeft zijn leven lang onderzoek gedaan naar de bijbel. Zijn kennis is enorm. En hij heeft nu alles samengebracht in dat ene boek. Een heel dik boek. In 732 bladzijden vertelt hij hoe de bijbel als boek – als verzameling geschriften – is ontstaan en hoe de bijbel in de loop van de eeuwen is gelezen en geïnterpreteerd.

We lezen natuurlijk over de twee verzamelingen die samen de bijbel vormen en die we kennen als Oude en Nieuwe Testament. Barton vertelt over historische achtergronden waarbinnen de teksten zijn ontstaan. En we lezen ook over soorten teksten: verhalen zijn iets anders dan Psalmen, wetsteksten iets anders dan profetieën, evangeliën iets anders dan brieven.

Veel nadruk valt op de veelheid van stemmen die er in al die geschriften van Oude en Nieuwe Testament klinkt. Die veelstemmigheid betekent ook, dat niet al die stemmen hetzelfde zeggen. Dat is niet erg. Speel stemmen niet tegen elkaar uit, maar laat ze elkaar aanvullen. Ik vind het een prachtboek.

 

Verwacht ik nu ook dat jullie in groten getale naar de boekwinkel rennen om dit boek te bestellen? Om eerlijk te zijn: nee, dat verwacht ik niet. Er kleeft namelijk één nadeel aan het boek. En dat nadeel is: het is heel duur – maar liefst vijftig euro. Dat was mij ook te veel. Daarom heb ik voor iets meer dan dertig euro het Engelse origineel gekocht: A History of the Bible. The Book and its Faiths (let op: Barton schreef al eens eerder een boek onder de titel A History of the Bible – kijk dus goed naar de ondertitel als je het boek zou willen kopen).

 

Vijftig euro is wel heel veel. En niet iedereen leest zo makkelijk het Engels. Is er dan niet iets anders? Gewoon in het Nederlands. En niet zo duur.

Ja hoor! Dan denk ik aan een boek van Marius (Th.M.) van Leeuwen. Het heet: Van horen zeggen. Geschiedenis en uitleg van de bijbel. Het is al meer dan twintig jaar geleden voor het eerst verschenen. Maar ook een aantal keren herdrukt. Ook in dat boek veel aandacht voor de veelstemmigheid in de bijbel. Omdat het boek al jaren op de markt is, is het antiquarisch voor een paar euro te koop (bijvoorbeeld via de website www.antiqbook.nl).

Ten slotte: de tijd waarin we gewend zijn groothuisbezoek te houden komt er ook weer aan. We hebben afgesproken, dat ik probeer er dit jaar in alle groepen bij te zijn. Op die avonden zullen we ook stilstaan bij het jaarthema van ‘Een goed verhaal’. Daarbij zullen we op een bijzondere manier proberen een bekend bijbelverhaal dichter naar ons toe te halen.

Hartelijke groeten, ds. Dirk van Keulen

Vanuit de kerkenraad

Beste mensen,

Het heeft met de kerk niets te maken maar woensdagochtend, 15 januari, hoorde ik een merel zingen en vrijdag reed ik door Friesland en zag ik de wereld aan kieviten.

De natuur gaat snel en we hebben nog maar pas Kerst gehad!

 

In december hadden we geen kerkenraadsvergadering omdat de maand erg vol zat. Veel dingen waren goed voorbereid vandaar dit besluit.

 

Als ik terug kijk was het een heel bijzondere decembermaand met momenten van rouw, doop, zorgen om ziek zijn, engelen en de geboorte van een kind.

Dit samen dragen, vieren en delen was de moeite waard.

Een woord van dank naar onze dominee Dirk voor al zijn inzet lijkt me op z’n plaats.

Nu maar weer verder.

 

Wat nieuw is, is dat er regelmatig een kaart in de kerk zal liggen voor iemand die wat extra aandacht mag hebben.

Tijdens de dienst zullen we u vragen om er na de dienst iets op te schrijven.

 

Verder komt er ook een opgavenlijst voor de groothuisbezoeken aan het bord te hangen.

In februari hebben we weer ons gezamenlijk overleg met Bant.

 

Vergeet natuurlijk ook niet onze jaarlijkse bazaar op zaterdag 8 februari te bezoeken.

 

Vorig jaar was onze gemeente avond aan de late kant en daardoor misschien niet druk bezocht.

Dat doen we dit jaar wat eerder, namelijk op woensdag 11 maart, aanvang 20.00 uur.

We zijn bezig om deze avond in te vullen en ik vraag u dan ook om er bij te zijn.

Leg deze datum vast in uw agenda.

 

O ja, in 2019 het eerste kievietsei gevonden op 28 februari dit was een record, ik denk dat het record in 2020 sneuvelt.

 

Met vriendelijke groet,

Gerard Blok

Nieuws van de diaconie

NIEUWS VAN DE DIACONIE

Op 9 februari staat de eerste collecte voor het Werelddiaconaat op het rooster: Oeganda: Goed boeren in een lastig klimaat. Eigenlijk staat deze collecte voor 2 februari op het rooster, maar dan hebben we Zin in…. Deze collecte moet in een agrarische omgeving als de Noordoostpolder aanspreken. In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen. Doe mee zodat boeren in Oeganda niet alleen droogte, maar ook wateroverlast het hoofd kunnen bieden.

Op 16 februari collecteren we voor de Amref Flying Doctors, die werken aan een gezond en sterk Afrika. Ze leiden zorgverleners in Afrika op, bieden basiszorg en geven voorlichting. Ook praten we met Afrikaanse overheden, want we willen dat verbeteringen in de gezondheidszorg blijvend zijn. Amref Flying Doctors hebben de volgende aandachtsgebieden (meer info: www.amref.nl):

Mijn lijf, mijn leven: Gelijke rechten voor vrouwen en deze kunnen claimen zodat problemen als tienerzwangerschappenmeisjesbesnijdenis en het voortbestaan van kindhuwelijken kunnen worden voorkomen.

Schoon Water, goede hygiëne: Vies drinkwater veroorzaakt vaak diarreeziektes zoals cholera, tyfus en dysenterie. Amref zorgt voor veilig drinkwaterriolering én veilige wc’s.

Meer goed opgeleide zorgverleners: Het tekort aan medisch personeel is de grootste bedreiging voor de gezondheid van mensen in Afrika. Daarom zorgt Amref voor meer en betere Afrikaanse zorgverleners.

Medische zorg voor iedereen: Iedereen moet gebruik kunnen maken van goede medische zorg, zonder dat mensen geldproblemen of zelfs schulden krijgen. Amref werkt hard aan een goed en betaalbaar zorgstelsel waardoor medische zorg voor iedereen toegankelijk wordt.

Als diaconie hebben we afgesproken dat we iedere maand gaan collecteren voor een goed doel in de regio. Op 23 februari doen we dit voor de Voedselbank in Emmeloord. In Nederland wonen méér dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. In een rijk land als Nederland zou dat toch niet mogen? De Voedselbank helpt om voedseloverschotten aan hen te geven en zo de voedselverspilling te stoppen. Veel van de 44 miljoen producten die de Voedselbank in 2018 uitdeelde, werden gered van verspilling. Meer dan de helft van de klanten is binnen een jaar weer zelfredzaam. De Voedselbank in Emmeloord draagt hier aan bij. Een goed doel waar we met een warm hart voor mogen geven.

Tot slot

We hebben besloten om naast de bloemen op zondag ook iedere maand een kaart naar een gemeentelid te sturen die extra aandacht nodig heeft. Hiermee zijn we in januari van dit jaar begonnen.

 

Hartelijke groet, Jan Broos

Jeugdnieuws

JEUGDNIEUWS

 

Als je nog kind bent dan ben je vaak druk met school, dat kost ontzettend veel tijd, zeker als het je veel moeite kost. Ik merk wel vaak dat het veel druk met zich meebrengt, het te moeten presteren om goede cijfers te halen. Daarom is het heel belangrijk om te weten dat er een God is die niet gevoelig is voor wat jij presteert. Ik bedoel niet dat Hij niet trots op je is of kan zijn, ik bedoel meer dat het voor Hem niet uitmaakt of je een hoge opleiding doet of een lagere. Voor God is iedereen gelijk, wij mensen laten vaak wat anders blijken. Als je wijs met een knappe kop geboren wordt is het vaak zo dat je ook meer salaris krijgt. Ergens klopt dat niet. Het zou niet uit moeten maken als je dat maar goed onthoud. Hoe God is, is niet altijd terug te vinden in de maatschappij van vandaag de dag. De kunst is om je geluk af te laten hangen van Gods liefde, want die is onvoorwaardelijk aanwezig en houdt nooit op, het is oneindig!

 

Agenda provider.

  • 7 februari 2020 Sirkelslag in Bant.
  • Zondag 8 maart legerdienst om 15:00 uur met dominee Sent in Bant.
  • Goede vrijdag 10 april naar de Pijler Lelystad.
  • 27 juni afsluiting “nacht zonder dak” in Luttelgeest.

 

Sirkelslag 7 februari

De eerste provideravond van het nieuwe jaar start gelijk spetterend op 7 februari met Sirkelslag. Is altijd een geweldig leuke avond om de strijd aan te gaan met landelijke teams. Er is altijd een Bijbels thema en je leert dus ook weer meer over God.

De avond begint om 18:30 uur met pannenkoeken en pizza eten.

Locatie: Bantseliek in Bant

Verzamelen om 18:15 bij de kerk in Luttelgeest

  • Sirkelslag YOUNG brengt Bijbelse thema’s op een laagdrempelige leuke manier bij de kinderen
  • Sirkelslag YOUNG is goed voor de teambuilding, groepsopbouw en het vertrouwen binnen een groep
  • Sirkelslag YOUNG is een kant-en-klaar programma voor een leuke avond
  • Sirkelslag YOUNG spreekt kinderen niet alleen cognitief aan, maar juist ook op andere gebieden zoals creativiteit, kracht, inzicht & handigheid
  • Sirkelslag YOUNG is gewoon erg leuk en spannend

Het thema dit jaar gaat over “Jona”

https://jop.nl/themas/missionair-jeugdwerk/sirkelslag/sirkelslag-young

 

Nacht zonder dak.

Nacht zonder dak is op 27 juni en niet zoals eerder aangekondigd op 21 mei, dat duurt nog even zul je denken, maar voor je het weet is het al zover. De bedoeling is dat we zoveel mogelijk geld gaan inzamelen voor een goed doel. Dit gaan we doen door met elkaar een nacht buiten te gaan slapen in een zelfgemaakt onderkomen van dozen. We gaan ervaren hoe het is om dakloos te zijn. Deze afsluiting van het providerseizoen zal voorafgaan met acties om het dorp in beweging te krijgen om te helpen zoveel mogelijk geld in te zamelen maar ook jullie te ondersteunen en aan te moedigen. Zet het in je agenda, want we gaan binnenkort van start met de voorbereidingen.

 

 

Bijbels koken.

Deze hechte groep komt regelmatig bij elkaar. De jongeren van 18 jaar en ouder kennen elkaar goed en samen hebben ze gesprekken over geloof en alledaagse dingen. Samen koken ze een maaltijd en kiezen daarbij ook een Bijbels thema. Lijkt het je ook wat om aan te sluiten bij deze groep? Vraag het aan Jannie of Sjoukje of stuur een appje naar de jeugdouderling.

 

Jeugd 16-18 jaar.

Op dit moment is er geen bijeenkomst voor deze leeftijdsgroep, het zou geweldig zijn als ze toch kunnen aansluiten bij andere jongeren van een andere gemeente. We hebben het wel geprobeerd maar helaas is het niet gelukt. We blijven het proberen om deze groep jongeren te bereiken en iets aan te bieden waar ze aansluiting kunnen vinden.

 

Jeugd 20+

Voor deze groep is er nog niets georganiseerd. Toch is het belangrijk deze groep te laten weten dat we aan ze denken.

 

Kindernevendienst

 

Het is al weer februari en we kijken nu al uit naar het Paasproject. Dit gaat van start op 1 maart. We proberen zoveel mogelijk kinderen erbij te betrekken, dus ook op school wordt hier bekendheid aangegeven.

Veertigdagentijdproject “ Een teken van leven “

Het thema van de Veertigdagentijd is ‘Een teken van leven’. God geeft het volk Israël een teken van leven in de woestijn. Mensen kunnen ook elkaar een teken van leven geven.

Voor deze maand alvast een voorproefje.

Zondag 16 febr 2020 – Exodus 2:1-10

Waar hoop je op?

De farao van Egypte heeft bevolen dat alle Hebreeuwse jongetjes in de rivier gegooid moeten worden. Mirjam legt haar broertje in een biezen mandje tussen het riet bij de rivier. De dochter van de farao vindt het jongetje, laat hem voeden, neemt hem mee naar het paleis en noemt hem Mozes.

Mozes

Wanneer ik aan het verhaal van Mozes denk dan vind ik dat wel een prachtig voorbeeld van hoe God bezig is met mensen. Het laat vooral zien dat wij alles van Hem mogen verwachten en dat Hij zijn belofte waarmaakt. Weet je, misschien is het wel zo dat wij van geloven iets heel ingewikkelds gemaakt hebben. Als je eens nadenkt wat er allemaal niet geschreven is over het geloof of studies en vergaderingen allemaal verschillende kerken en religieuze groepen. Hoe zit dat nu? Abraham ging bijvoorbeeld niet naar een kerk, Mozes groeide op aan het hof van de Farao, ging hij naar de kerk? Las Mozes boeken over geloven? Of keek hij youtube filmpes over wie God is, of kon hij Netflix films kijken over thema’s die met geloven te maken hebben? Het enige wat hij had was de verhalen die hij hoorde van mensen om hem heen die over God spraken of hem voorleefden. Maar de verleidingen om in een andere god te geloven waren groot. Hoeveel goden kende Egypte wel niet? Ik vind het heel bijzonder dat Mozes geroepen werd door God en ook nog op een moment dat hij op de vlucht was omdat hij een Egyptenaar had dood geslagen. Mozes kon het niet aanzien dat mensen van zijn volk onderdrukt werden, als slaven moesten werken en dus niet vrij zijn. De Israëlieten (Gods volk) klaagden naar Hem, is dit nu wat U beloofd heeft? Ze wisten van de belofte, van het beloofde land, die hoop hield ze op de been. Ik kan hier een heel lang verhaal over schrijven maar dat ga ik niet doen.

Het gaat mij erom dat die hoop die het volk toen had, gestalte krijgt in de zoon van God, Jezus Christus. Als je gelooft krijg je elke keer opnieuw de bevestiging dat de hoop die we hebben werkelijkheid gaat worden. Het beloofde land is in zicht, Gods koninkrijk is er. Het is voor iedereen zichtbaar die gelooft.

 

Jeugdouderling Kenneth Verbeek

Zeg het met bloemen

De liturgische bloemschikgroep zorgt bij de kerkelijke feestdagen voor symbolische stukken in de kerk. Een mooi bloemstuk brengt schoonheid in de kerk, maar een symbolische bloemschikking kan iemand raken. Met vorm en kleur verbeeldt een symbolische bloemschikking het thema van een viering of de kleur van het kerkelijk jaar. Het is voor ons altijd weer een uitdaging om tot een mooie schikking te komen.

 

In de stille week voor Pasen, witte donderdag, goede vrijdag, stille zaterdag en Pasen gaan Jitske, Janke en Alda deze uitdaging aan. En wij nodigen belangstellenden uit om samen met hun, eenmalig voor deze dagen, hieraan mee te werken.

 

Samen bedenken, zoeken naar symbolen en zodoende met bloemen en ander materiaal te zeggen wat wij uit willen beelden.

17 maart om 19.30 uur in De Schakel willen we bij elkaar komen.

 

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Jitske.   j.grovenstein@ziggo.nl

 

Hartelijke groet, Alda Westenbrink

Een kerk in beweging

Januari-februari 2020

Terugblik

Wat was het gaaf, de Kerstvieringen. Wij hebben ervan genoten en ik denk het hele dorp met ons mee. Bedankt allemaal! Hebben jullie trouwens het kruis alweer gezien? Bert meldde het nog even bij aanvang van de kerkdienst. Een tijdje geleden is het kruis van het dak gewaaid, maar hij staat er weer mooi op, als een rots in de branding!

 

Januari

Inmiddels zijn we alweer met goede moed begonnen aan het nieuwe jaar. We hebben nog een paar mooie zondagen in petto. Op 19 januari gaat dominee Anne Zweers uit Zwolle voor en op 26 januari dominee Sent uit Emmeloord. Beide mannen zijn bijzondere mensen die beide legerpredikanten zijn geweest, die de taal spreken van het leven en die weten waar je als mens mee kan struggelen, die mooie hoopvolle verhalen kunnen vertellen.

 

Februari

Op 2 februari weer een Zin in… Dit keer Zin in… Taizé. Zie elders in de dorpskrant.

En…. op zaterdag 8 februari is weer onze jaarlijkse Bazaar. Het wordt weer een groot feest met grote prijzen, veel gezelligheid en té gekke activiteiten. Mis het niet. Mis zeker ook onze mensen met de loten niet. Ze komen weer huis-aan-huis.

 

Op 9 februari is onze eigen dominee Dirk er weer en 16 februari mevrouw Aalbersberg uit Emmeloord.

 

En daarna…. komt er wel weer een nieuwe dorpskrant, dus volgende keer meer.

 

PR commissie Karolien & Elseleen

Zin in ….

Zin in… terugblikken

En als de KerstEngelen verder gevlogen zijn, dan is het tijd voor terugkijken, voor dankbaar zijn. Wat een feest van herinnering was het op 31 december. Ontroering, emotie, geluk, verdriet, heimwee: het mocht er allemaal zijn. Daarnaast was de muziek ook zó goed gekozen. Dankjulliewel allemaal! En toen was het zo maar weer de eerste zondag van de maand: zin in…. Januari. Johan en Marijke namen ons mee met de 4 magiërs. Een prachtig verhaal over die 4e magiër met daarna gezellig even een kop koffie en de beste wensen.

 

En nu zin in… februari!

Zondag 2 februari is het weer Zin in… Zondag. We hebben deze zondag Zin in… Taizé genoemd. Zin in.. Taizé is in handen van Petra Timmermans, Annita Koning en Elseleen Wieten-Jansen. Alweer voor de derde keer organiseren wij een Taizé-viering tijdens een Zin in… Zondag. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Vollenhove Vocaal o.l.v. Johan Bredewout. “Vollenhove Vocaal” is een zanggroep, samengesteld uit 3 sopranen, 2 alten, 2 tenoren en 2 bassen. Ze zingen 4-stemmig en leren zich dat zelf aan. Johan Bredewout is bekend musicus: pianist, dirigent, componist en arrangeur en neemt de begeleiding met piano voor zijn rekening. Als Johan de piano bespeelt, word je tegelijk getrakteerd op een prachtig piano concert. Wij hopen op een viering met veel beZINning. Het thema is : ‘Glinsterende stukjes God…’

De derde Taizé-viering in Luttelgeest dus. Van tijd tot tijd worden dergelijke vieringen georganiseerd op verschillende plekken in Nederland. Een Taizéviering heeft een meditatief karakter. Taizé-liederen worden afgewisseld met stiltes en korte teksten. Een oase van rust en bezinning in een hectische wereld. Een meditatieve Taizé-viering is een korte viering van hooguit 50 minuten, met weinig gesproken woorden, stiltes en veel zang (mantra’s). De essentie: rust en ruimte om bij jezelf te komen, bij jezelf naar binnen te kijken, te danken voor wat geschonken is, te bidden voor wat je wenst, je angsten van je af te laten glijden. Geen lange teksten, geen gepreek, maar zingen, meditatie en korte gebeden.

Taizé is ook ontmoeten: generaties, culturen, gelovigen van verschillende richtingen en niet-gelovigen ontmoeten elkaar. Op deze manier hoopt de organisatie op waardevolle en bijzondere ontmoetingen, niet alleen tussen Luttelgeestenaren onderling, maar ook tussen mensen uit de wijde omtrek die zich aangesproken voelen door deze manier van vieren.

Een viering met een eigen sfeer en intimiteit. Tot 2 februari. Tot Zin in… Taizé

 

PR Zin in…

Edith, Elseleen, Femmelien

Goede machten

Dit nummer van ons kerkblad verschijnt begin januari. Daarom is het passend om te beginnen met jullie allen alle goeds toe te wensen. Wat dat goede is, is niet voor iedereen hetzelfde. Het kan in het leven van de een best iets anders zijn dan in het leven van de ander. Immers, wanneer je oud bent, niet meer zo goed ter been, kijk je anders naar de zegeningen die je gelukkig maken, dan wanneer je jong bent.

 

Ik kan het niet laten aan het begin van dit jaar een lied naar voren te halen – nummer 511 in ons Liedboek:

Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van ’t leed dat ons beklemt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.

En wilt Gij ons de bittere beker geven
met gal gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven
aan uit uw goede, uw geliefde hand.

Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
om deze wereld en haar zonneschijn,
leer ons wat is geleden dan herdenken,
geheel van U zal dan ons leven zijn.

Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
laat ons dan allerwege horen stijgen
tot lof van U het wereldwijde lied.

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Het is, zoals uit de eerste strofe duidelijk wordt, een nieuwjaarslied. Misschien wel het meest indrukwekkende nieuwjaarslied dat ik ken. Het werd ter gelegenheid van de jaarwisseling van 1944-1945 geschreven door Dietrich Bonhoeffer.

Bonhoeffer werd geboren in 1906 en groeide op in Berlijn. Van 1923-1927 studeerde hij theologie, eerst in Tübingen, later in de stad waar hij opgroeide (theologiestudenten in Duitsland wisselden vaak een keer van universiteit waar zij studeerden). Hij werkt een tijdje als pastor in een Duitse gemeente in Barcelona. Hij werkt en studeert in New York. Hij is pastor van een Duitse gemeente in een voorstad van Londen. In 1935 keert hij terug naar Duitsland om leiding te gaan geven aan het predikantenseminarie in Finkenwalde. Tijdens de jaren van de Tweede Wereldoorlog raakt hij betrokken bij het verzet tegen de nazi’s.

Later dit jaar zullen we stilstaan bij het feit dat 75 jaar geleden er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Binnen kerk en theologie zullen we er dan ook aan denken, dat 75 jaar geleden een einde kwam aan Bonhoeffers leven. Hij werd namelijk vlak voor het einde van de oorlog, op 9 april 1945, op persoonlijk bevel van Hitler vermoord.

Het lied ‘In goede machten’ schreef Bonhoeffer in de gevangenis. Het is een lied dat getuigt van groot vertrouwen in God. Want waar op dat moment binnen en buiten de gevangenis de machten van het kwaad rondgaan, schrijft hij over goede machten die ons ook omgeven – goede machten, waarin wij liefderijk geborgen zijn.

*

*   *

Er zou meer over het lied te schrijven zijn – over de oude pijn, over die bittere beker, over diepe zwijgen en de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet.

Maar opdat dit stukje niet te lang wordt, nu nog een paar woorden over een ander thema: kerkbalans 2020. Binnen het moderamen hebben we afgesproken, dat ik daar ook iets over zou schrijven.

De meesten van jullie weten volgens mij wel, waar de actie ‘kerkbalans’ voor staat. Aan het begin van elk jaar gaan de kerkrentmeesters rond met brieven waarin zij vragen om een bijdrage voor het werk van de kerk in het dorp. Afgelopen jaren heb ik talloze keren horen zeggen dat het belangrijk is, dat er een kerk in het dorp blijft. Dat begrijp ik: het is voor het dorp van wezenlijk belang dat er een plaats, een gebouw blijft, waarin mensen samen kunnen komen – om te zingen en te bidden, om stil te zijn en een kaarsje aan te steken, om uit de Bijbel én andere bronnen te lezen op zoek naar zin. Bij die ‘zin’ horen voor mij bijvoorbeeld de goede machten, waar het lied van Bonhoeffer over spreekt. En niet alleen het gebouw is belangrijk: ook de gemeenschap. Als predikant probeer ik daar mijn bijdrage aan te leveren.

In de brief van over ‘kerkbalans’ staat een vraag: wat is de dorpskerkgemeenschap jou waard? Net zoals het lied van Bonhoeffer het waard is om bij stil te staan, is dat een vraag om niet te gauw overheen te lopen. Wil er in Luttelgeest een dorpskerk kunnen blijven, dan is jouw bijdrage daaraan heel welkom. Ik hoop dat jullie allen voor komend jaar een gulle bijdrage toezeggen!

Hartelijke groeten, ds. Dirk van Keulen

Laad meer