Jeugdwerk nieuws

Provider onderwerp “Dag Sinterklaasje” op vrijdag 14 november….nadenken over vragen en ontvangen van God.

Met sinterklaas stop je een verlanglijstje in je schoen, zet je deze bij de schoorsteen en zing je wat liedjes. De volgende dag liggen de kado’s  voor je klaar.

Werkt  God ook op deze manier? Is dit hetzelfde als naar de kerk gaan? Je bidt je verlanglijstje, je zingt wat liedjes, en dan staat de volgende dag alles voor je klaar?

Wij zijn een avond bij elkaar geweest om het met elkaar te hebben over sinterklaas….en dan vooral over ons verlanglijstje !!!

Hoe zag die er vroeger uit ( toen je klein was) en hoe ziet het er nu uit. Vaak is het een lijstje met materiële dingen, een nieuwe fiets, een mooie voetbal, een Playstation.

En krijg je alles wat op je verlanglijstje staat?

Hoe zit het met een verlanglijstje naar God?….Als we ons aan de leefregels van God houden krijgen we dan ook alles van God wat we vragen ?

Of moeten we er zelf ook aan werken om te krijgen wat we willen. Willen we goede cijfers op ons rapport, dan is het niet voldoende om dat aan God te vragen, we moeten ook zelf ons best doen.

We gingen met elkaar de leefregels doornemen. ( de Bergrede ) De groep werd in groepjes verdeeld en mochten 3 leefregels uitzoeken die hen aansprak.

Daar mochten ze een collage van maken en naar aanleiding van die leefregels een gedicht of rijm maken .

Dit alles hebben we gedaan onder het genot van een lekker kopje thee en speculaas.

Een vriendelijke groet van het providerteam Karin Kortstra en Susanne Karssens (vergeet niet de foto’s  op de website te bekijken!!!!)

Nieuws vanuit het dorpskerkenoverleg herfst 2014

Nieuws vanuit het dorpskerkenoverleg herfst 2014

Er staan voor komende winter en voorjaar verschillende activiteiten op de agenda, de dominees van de verschillende dorpskerken hebben een aantal bijeenkomsten gepland. Deze bijeenkomsten staan open voor alle gemeenteleden van de dorpskerken. Verderop in deze uitgave treft u een beschrijving aan van de bijeenkomsten. Ook hangt er in uw dorpskerk een poster met alle data van de bijeenkomsten. De onderwerpen zijn zo gekozen dat er voor iedereen vast wel iets bij zit waar zijn/haar belangstelling naar uit gaat.

De cursus Pastoraat bij verlies en rouw en de cursus Leiderschap in de kerk  zijn gestart, we zijn blij dat hiervoor voldoende opgaves waren.

De vacante dorpskerken hebben een avond met elkaar ervaringen uitgewisseld over het beroepingswerk en de toegevoegde waarde  is het proces van bewustwording over eventuele mogelijkheden tot samenwerking.

Na een mooie presentatie over de organisatie van  ” De Passion” in Creil  als interkerkelijke jeugdactiviteit  hebben we met elkaar de intentie uitgesproken om op Witte Donderdag 2 april 2015 zoveel mogelijk jongeren van dorpskerken bij elkaar te brengen om “De Passion” te bekijken met elkaar.

De komende vergadering gaan we met elkaar bekijken hoe de gedenk/gedachtenishoek in de verschillende dorpskerken gerealiseerd is.

Iedere dorpskerk is vertegenwoordigd met een afgevaardigde, via deze persoon kunt u altijd reageren of ideeën aandragen, we staan er open voor!

Namens het dorpskerkenoverleg,

Tineke Bijdevaate ( voorzitter)

Margreet Langebeeke (secretaris)

Symbolisch bloemschikken, Adventsproject ‘Verderkijkers’

Kijk eens in de verte wat zie je dan?

Wat kun je verwachten en waar droom je van?

Met de wachters en Johannes,

met Jesaja en Maria,

met de herders kijken wij.

Want het donker gaat voorbij.

 

De basis van de schikking is een V vorm: symbool van de ‘Verderkijkers’. Ook in de verhalen komen veel V’s voor. Vanuit of bij de V worden de schikkingen  gemaakt. Elke zondag staat er een andere ‘Verderkijker’ centraal die wordt uitgebeeld door bloemen  en wordt er een kaars aangestoken als teken dat het licht steeds verder door de duisternis heen breekt.

Tijdens de 1e, 2e, en 4e adventszondag  is de kleur paars: symbool van ingetogenheid.  De 3e zondag van advent komt daar roze bij: Licht dat doorbreekt. Met Kerst is de kleur wit: vreugde.

Het jute dat gebruikt wordt staat symbool voor soberheid.

De eerste adventszondag is de ‘Verderkijker’ de deurwachter. Marcus vertelt over Verwachting. Wie Vol  Verwachting leeft, lijkt op die deurwachter.

De tweede adventszondag is dit Johannes de doper, de Verteller met een Verwachtingsvol  verhaal.

De derde adventszondag  is dit Jesaja, hij ziet nieuwe Vergezichten en heeft een Visioen van Vrede.

De vierde adventszondag staat Maria centraal, zij Verwacht dat de boodschap van de engel uitkomt.

Kerst: de geboorte van de Messias de Verlosser.

Namens de bloemengroep Alda en Hilda.

Nieuw: Polderbreed aanbod thema-avonden

De predikanten en kerkelijk werkers van het dorpskerkenoverleg willen gemeenteleden uit de dorpen van de Noordoostpolder bij elkaar brengen.

De protestantse kerken van de groendorpen bieden begin 2015 een serie thema-avonden aan.

Geloven.nu                                                          Ds. Gerlof van Rheenen

Nagele 15 januari

Een ontmoetingsavond voor dertigers (25-40 jaar) om te sparren over manieren om Jezus te volgen in je drukke leven

aanmelden tot één week van te voren

Ben jij 30-er (25-40 jaar) en wil je wat met je geloof? Denk jij ook wel eens: hoe doe ik dat in mijn drukke leven? Geloven.nu is een ontmoetingsavond om daarover te sparren met leeftijdsgenoten. Je gaat samen op zoek naar praktische manieren om antwoord te geven op Jezus’ oproep om Hem te volgen.

Donderdag 15 januari 2015, SOW-kerk Nagele, 20.00 uur

 

Kloosterleven                                                     Ds. Wim Kok

Creil 20 januari, 3 en 17 februari

Wat leer ik van het klooster; de betekenis van de kloostertraditie in onze gejaagde levens en de daarbij behorende wijze van Bijbel lezen

aanmelden vóór 1 januari

Wat leer ik van het klooster?

Ik ben nu tweemaal enkele dagen in het klooster geweest. Die ervaring zet mij op een nieuw spoor. In drie avonden willen wij zoeken naar de betekenis van de kloostertraditie voor ons, in onze drukke, gejaagde samenleving.

Voor de pauze bespreken we een hoofdstuk uit het boek van Wil Derkse: “Een levensregel voor beginners”. Van dit boek is al een 26e druk verschenen! De kracht van het boek is dat het de principes van het klooster weet te vertalen naar het drukke leven van onze tijd. Om structuur, rust en aandacht te zoeken. Om niet geleefd te worden, maar om te leven. En om God te zoeken in het gewone leven.  Na de pauze hebben we een lectio divina. Dit is een lezing van een Bijbelgedeelte zoals dat in de kloostertraditie gebeurt. In stilte ervaren we wat dit Bijbelgedeelte met ons doet. Het gaat om de dinsdagen 20 jan., 3 en 17 febr. 2015. Aanvang 20.00 uur. Plaats: De Ontmoetingskerk te Creil. Informatie en opgave bij: Ds. Wim Kok,tel. 0527-274355 Email: fam_kok@hotmail.com

Graag uiterlijk 31 dec. 2014. Max. 12 deelnemers.

Het duurt nog wel even, maar om de rust van het klooster te vinden moet je al vroeg plannen!

Dinsdag 20 januari 2015 eerste keer, Ontmoetingskerk te Creil, 20.00 uur

 

Morgengebed                                                     Ds. Erna Lensink 

Bant 28 januari

het maken van een morgengebed, de zondagse viering zonder dominee, maar met de traditie van het getijdengebed

aanmelden vóór 14 januari

Hoe kunnen we als gemeente de zondag blijven vieren, ook als we in de toekomst wellicht geen geld meer hebben om een vaste predikant/wekelijkse gastpredikant te betalen? De liturgie van het Morgengebed grijpt terug op de oude traditie van het Getijdengebed in het klooster.

Woensdag 28 januari 2015, Bant, Bantsiliek, 20.00-21.30 uur

 

Kerkdienst, anno nu                                          Ds. Wim Andel

Rutten 12 februari

het ontwikkelen van een toegankelijke en aansprekende kerkdienst die bij jouw gemeente past, met o.a. aandacht voor de muzikale elementen.

Toerustingsavond voor kerkenraadsleden, leden van liturgiecommissies en andere belangstellende gemeenteleden.

aanmelden vóór 1 februari

Hoe ziet de eredienst er uit, passend bij jouw gemeente?  Vorm en inhoud van de kerkdienst zijn onderwerp van bespreking. Met daarbij o.a. aandacht voor de muzikale elementen: moet deze beslist klassiek zijn of kan ook de popcultuur een plaats krijgen? Het boekwerkje van de derde missionaire ronde van de PKN “De missionaire eredienst” is een leidraad bij de bespreking.

Donderdag 12 februari 2015, Emmaüskerk, Rutten, 20.00 uur

 

 

 

Geloofsopvoeding                                              Dhr. Guus Doorn

Marknesse 18 maart

Hoe vertaal je geloofswaarden naar het gewone leven van alledag? Je kinderen iets meegeven over de waarde van het leven.

aanmelden vóór 1 maart

Je kinderen iets meegeven over de waarde van het leven. Dat er meer is dan je ziet. Aandacht voor elkaar, zorg voor anderen, voor het milieu … en wat die dingen met geloven te maken hebben. Hoe vertaal je geloofswaarden nou naar het gewone leven van alledag? Van ruzie maken tot feestjes bouwen. Verbindingen maken van wat je gelooft met de dagelijkse dingen.

Woensdag 18 maart 2015, Marknesse, 20.00 uur

Voor meer informatie en/of aanmelding: ds. Gerlof van Rheenen,

Email: predikant@pkn-nagele.nl of tel. 0527-652571 (op ma, di en do)

Kerstmarkt CBS de Rank

Liturgisch bloemstuk laatste zondag van het kerkelijk jaar

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Feestelijke opening Project: Een leven lang wonen in Luttelgeest

Donderdag 27 November 2014

Plaats: De Bosfluiter (amazonestraat 46 Luttelgeest)

Programma:

09:30 uur: Ontvangst met koffie en thee

09:45 uur: Opening door Wethouder Hennie Boogaards

10:00 uur: Uitleg over het project

10:15 uur: Informatie stand van zaken zorg in gemeente per 1 januari 2015

11:30 uur: Afsluiting met hapje en een drankje

We hopen u te mogen begroeten tijdens deze feestelijke opening…

 

Ontmoeting

Voor alle bewoners van Luttelgeest.

 

Vanaf donderdagmorgen 4 december 2014 is de Bosfluiter open voor een wekelijkse ontmoeting. Vanaf 10:00 uur staan de koffie en thee klaar voor jong en oud; iedereen is van harte welkom,

U kunt langskomen voor een gezellig praatje of het lezen van een tijdschrift of krant. En er is altijd iemand aanwezig waarbij u terecht kunt met vragen over zorg en over ons project. De ontmoeting is voor iedereen vrij toegankelijk, u betaalt alleen een bijdrage voor de koffie/thee.

Iedere 3e donderdag van de maand organiseren we een creatieve activiteit, een interessante lezing of een dorpsbewoner vertelt over zijn werk enz.

Vanaf donderdag 22 januari 2015 bieden we de mogelijkheid om in de EVEN weken een (warme) maaltijd met elkaar te eten. De maaltijd wordt door dorpsgenoten bereid. De kosten hiervoor bedragen € 4,- per keer.

Verder denken we aan het opzetten van een klussendienst, boekenruil enz.. Heeft u zelf een goed idee of wilt u helpen bij de organisatie, dan bent u natuurlijk ook van harte welkom op de donderdagmorgen.

Liturgische schikking zendingszondag 2014

De waxinelichtjes liggen in de vorm van Zambia, dat het licht het evangelie verspreid. De bloem/fruitschaal is opgemaakt met bloemen en fruit uit Zambia.  In het stuk zijn de volgende bloem- en fruitsoorten gebruikt; strelitia, calla protea, ananas,  bananen en mango. Het houtsnijwerk is afkomstig uit Afrika.

20141101_102917 20141101_102940 20141101_103004

Jeugddienst 9 November 2014

Jeugddienst 9 November 2014

Thema: Je kan de boom in !!

Waar: PKN Luttelgeest  de Schakel

Tijd: 10 uur

Met wie:

Dominee Doornenbal uit Kampen

Het belooft een gave dienst te worden. Jullie komen toch ook?

Jeugddienst 9 November 2014 flyer2

Laad meer