Jeugdwerk nieuws

Allereerst de beste wensen voor jong  en oud. Een nieuw jaar, een frisse start. Ook provider gaat gewoon verder.

Voor januari staat er weer wat gezelligs op het programma. De jeugd gaat in twee-tallen bij 50-plussers eten. Daarbij gaan ze het over een aantal (geloofs) vragen hebben. Zo kunnen we van elkaar horen hoe we het geloof beleven. Op 23 januari bespreken we dit in de groep. Misschien zijn er wel meer overeenkomsten dan we denken.

Tot slot nog een gospel oneliner : “ik weet niet wat de toekomst brengt, maar wel Wie de toekomst brengt”.

Namens de jeugdouderlingen Sandra en Sjoukje

Kindernevendienst

Wat hebben we een leuk project gehad met de “Verder kijkers”. We hebben vol verwachting vooruit gekeken samen met de deurwachter, Johannes, Jesaja en Maria. En natuurlijk niet te vergeten de herders. Want een herder kijkt verder.  We hebben mooie stalletjes geknutseld en veel complimenten gehad. Dat doet ons goed! Foto’s van onze knutselactiviteiten staan op de website. We hebben ervan genoten. En nu maar verder kijken wat er staat te gebeuren in het nieuwe jaar.

Een groet van de nevendienst.

Bijzondere jeugdkerk op 30 November in de Bantseliek te Bant

Op zondag 30 nov. was er een bijzondere jeugdkerk met Soulaction, recht uit je hart. Hierover een kort verslag:

Er waren twee jonge mannen uitgenodigd, Jan en Jan-Jaap uit Harderwijk en Elburg, vertegenwoordigers van Soulaction,

dit is een jongereninitiatief van Tear en Soul Surviver, deze organisatie helpen jongeren hun geloof handen en voeten te geven.

We begonnen met gebed waarna we een introfilmpje gingen bekijken “Wat geloof jij”!

Om de jeugd actief te betrekken werd er een spel gedaan “Over de streep”.

Er werden hierbij vragen gesteld zoals o.a.

– Heeft God een plan met deze wereld?

– Wie geloofd dat de hemel bestaat?

– Is alles wat in de bijbel staat waar?

– Kan ik God blij maken met wat ik doe?

Door deze vragen moesten kinderen kiezen waar ze gingen staan en kwamen er spontaan antwoorden en vragen opgang.

Hierna gingen de kinderen in groepjes en kregen ze per groepje een Bijbeltekst die ze samen moesten lezen.

Teksten waren o.a. Mattheüs 25: 31-35 en Jesaja 58 6-8

Opdracht was; Wat staat hier in je eigen woorden? Wat valt je op? Wat wil God hiermee zeggen?

De verschillende teksten leverde het volgende op:

– Wie goed doet goed ontmoet.

– Als je wel in God geloofd maar je doet er niets mee dan heeft het geen zin.

– Dat God wil dat je de goede weg gaat.

– Als je andere mensen helpt dan help je Mij(Jezus).

Hierna volgde nog een opdracht;

De kinderen moesten kijken naar hun eigen leven en dit vergelijken met het leven van een tiener die zijn/haar leven volledig aan de Here Jezus had gewijd.

Conclusie: Ik ben niet perfect, geen paniek! Leven is groeien! Waar moet ik beginnen om te groeien in geloof? Hoe maak ik een verschil?

Tot slot, denk eens na over wat jij kan doen in deze wereld om een verschil te maken, waar God heel blij van wordt!!!

Wij kunnen terug kijken op een hele bijzondere en verrijkende ochtend.

Jeugdkerkleiding en Providerteam

BAZAAR

Noteer de datum alvast: 14 februari 2015 Bazar in de Schakel.

Met natuurlijk mooie prijzen op het rad, verloting, leuke spelletjes, heerlijke patat en tijd voor ontmoeting! In de volgende Schakel meer over deze gezellige bazar voor jong en oud!

Oproep voor gelegenheidskoor voor oudejaarsdienst

Houd je van zingen en wil je meedoen in een gelegenheidskoor? Dat kan!

Op oudejaarsavond zingt een gelegenheidskoor o.l.v. Hilda van Maldegem tijdens de oudejaarsdienst.

De oefenavonden zijn dinsdag 23 en 30 dec. we beginnen om 20.00 uur.

Opgeven bij Femmelien Klunder, Marijke van Vilsteren of Hilda van Maldegem

Je geraakt weten!

Op zaterdag 4 oktober hebben we vanuit de verschillende kerk dorpen een mooie hoeveelheid kleding opgehaald.

Het was in de periode dat vanuit Syrië grote groepen naar Nederland kwamen. Ook naar Luttelgeest. Ons was gevraagd kleding naar het AZC te brengen voor deze mensen. Kleding die op 4 oktober werden aangeboden hebben we na toestemming van de gevers direct naar het AZC gebracht.

Hier waren ze er heel erg bij mee. De mensen stonden op dat moment in de rij om kleren en goederen in ontvangst te nemen. Ook voor Hongarije staan intussen al weer 2 grote bigbags klaar. Maar er kan nog meer bij. Daarom komen we zaterdag 17 januari weer ons rondje doen.

Ens, 9.30 uur. Kraggenbrug, 10.00 uur. Marknesse, 10.30 uur en Luttelgeest 11.00 uur. We staan bij onze R.K kerken.

Verder wensen we u/ jullie  Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2015.

René Bos, André Verwer, Dik de Jong, Mariët Rommens, Annie Lathouwers en Jan-Piet Thibaudier

De wegen van een hert (1)

In de drie voorgaande nummers van ons kerkblad schreef ik over Psalm 42-43. Over het bij elkaar horen van die twee Psalmen en over berijmingen van Psalm 42. In het vorige nummer ging het over de plaats van Psalm 42 en 43 in de liturgie. Daarbij ontdekten we de verbinding tussen Psalm 42 en de doop. Dat verklaart waarom er in oude doopkapellen vaak afbeeldingen van herten zijn te vinden.

In het vorige nummer kondigde ik al aan dat ik nog niet klaar was met Psalm 42. Het hert uit de Psalm is op allerlei plaatsen terug te vinden in de moderne Nederlandse poëzie. Ik zal daar in dit nummer én in het volgende nummer een paar voorbeelden van geven.

Ik begin met de dichter Willem de Mérode (pseudoniem van Willem Eduard Keuning). Tussen 1932 en 1934 schreef hij dertig gedichten, gebaseerd op Psalmen. Daarbij bevindt zich ook een gedicht in negen strofen over Psalm 42-43. Ik citeer vier van de negen strofen (die zouden zijn te zingen op de welbekende melodie van Psalm 42):

 

‘Als een hert door dorst bevangen,

Naar de frisschen sprengen hijgt,

Zucht mijn ziel in heet verlangen

Tot den Heer, die toeft en zwijgt.

Ja, mijn ziel schreeuwt tot mijn God:

Levensgever, laat mij tot

Uwe woning mogen naadren,

Weder met uw volk vergaadren.

 

Niets dan tranen zijn mijn spijze

En mijn drank bij dag en nacht,

Daar zij spottend op mij wijzen.

Waar is God, dien gij verwacht,

Zeggen zij, en diep gekrenkt,

Zucht mijn ziel, als ze overdenkt,

Hoe ik bij ’t gejuich der vromen

Spelend voor den Heer mocht komen.

 

[…]

Balling ben ik van uw hooge

Huis en van uw heilig land.

Daarom is mijn ziel gebogen,

Dort mijn lijf in ’t brandend zand;

Daarom schreeuwt mijn hart en mond,

Als uw stormwind vaart in ’t rond,

Als uw wateren uit wolken

En rivieren mij omkolken.

 

[…]

Laat uw recht en uw gerichten

Tusschen mij zijn en dit rot.

En beschaam hun aangezichten

Door uw nederkomst, mijn God.

Red mij van bedrog en haat;

Ruk mij weg uit list en kwaad,

Laat niet toe dat wreede mannen

Mij omsinglen en verbannen’.

In dit gedicht blijft De Mérode enerzijds dicht bij de tekst van de Psalm zoals we die in de bijbel vinden. Anderzijds komen er ook zinnen en woorden in voor, die we zo niet vinden in de bijbel. Juist die zinnen – vooral die van de laatste strofe – maken dit tot een aangrijpend gedicht, dat de situatie weerspiegelt waarin de dichter zich bevindt. De Mérode werkte tot februari 1924 als onderwijzer in het plaatsje Uithuizermeeden, in het hoge noorden van de provincie Groningen. Op de avond van de 26e februari werd hij gearresteerd vanwege wat toen heette ‘een jongenszaak’ en werd daarvoor veroordeeld. In oktober 1924 kwam hij weer op vrije voeten. Zijn beroep van onderwijzer zou hij nooit meer uitoefenen. Die situatie klinkt door in de wijze waarop hij zich Psalm 42-43 toe-eigent.

Recent hebben meerdere Nederlandse dichters bij alle 150 Psalmen een gedicht gemaakt. Drie wil ik er hier noemen. Ze maken zichtbaar hoe breed de wegen van een Psalm kunnen uitwaaieren.

Het eerste gedicht is van de hand van de ‘geboren Amerikaan’, maar ‘Nederlander van keuze’ Lloyd Haft. Zijn gedicht naar Psalm 42 luidt als volgt:

 

‘Als een hert naar het water

hijgt mijn hart:

ik wil u levend weten, niet

dood zoals zij zeggen.

In mijn dorst is mijn ziel,

mijn dorst naar de levende

in wie ik op zou gaan,

ik die zou voorgaan:

op naar uw huis.

Niemand die u loven zou

als ik, als ik kon.

Ben ik hier in dieptes

die u nog niet ziet?

Boven mijn hoofd gaat altijd

hun gebulder, gebaren.

Ik wil het aan de stenen vragen:

word ik hier geweten?

Dieper dan een dolk

in mijn merg steekt uw stilte –

dood zouden zij zeggen, maar ik hoop:

niemand die u loven zal als ik.’

 

Lloyd Haft heeft zelf een moderne Psalm gemaakt naar aanleiding van de bijbelse Psalm 42. Hij pakt verschillende elementen uit de bijbelse Psalm op: het hert en het water, de dorst en het verlangen, het opgaan naar uw huis, de vraag ‘Waar is dan je God?’ en het loven van God. Maar hij maakt er een nieuwe Psalm van, die direct aansluit bij het levensgevoel van deze tijd. Worstelde Luther met de vraag naar een genadige God, voor veel mensen vandaag is de vraag: bestaat God eigenlijk wel? Waar is Hij? Dat klinkt door in zinnen als: ‘ik wil u levend weten, niet dood zoals zij zeggen’. En: ‘dieper dan een dolk in mijn merg steekt uw stilte – dood zouden zij zeggen’. Maar de dichter blijft hopen: ‘niemand die u loven zal als ik’.

Ook Anton Ent (een pseudoniem van Henk van der Ent – hij gebruikt ook het pseudoniem Marieke Jonkman) maakte een reeks van 150 gedichten bij de alle Psalmen. ‘Entiteiten’ noemt hij ze: ze brengen zijn persoonlijke beleving bij het lezen van de Psalmen onder woorden. Entiteit 42 heeft als titel ‘Loflied’ en luidt dan vervolgens:

 

‘Het loflied op de Maker brengt bijeen

wat nu vervallen en verworpen is.

 

Hymnen bouwen de kerk van mijn jeugd

om mij heen, die oude Breepleinkerk.

 

Het plafond bood geborgenheid,

de kroonluchter waarheid,

de witte muur vrijspraak,

ik was gekleed in kleding van licht.

 

Ik zing het loflied op de Maker

Dat orde in de chaos schept.’

 

Anders dan bij Lloyd Haft komt geen enkel beeld van de bijbelse Psalm meer terug. De lezing van Psalm 42 voert de dichter terug naar zijn jeugd: de Breepleinkerk in Rotterdam. Met genegenheid denkt hij eraan terug: geborgenheid, waarheid, vrijspraak en licht. Toch is het een tijd die voorbij is: het is vervallen en verworpen. Anton Ent noemt zichzelf op dit moment agnost.

Ten slotte de Zwolse predikant Siebren van der Zee. Zijn ‘persoonlijke ver-woording’ bij Psalm 42 luidt:

 

‘Leven op verlangen

 

zoals het hert niet weet

dat het zijn hals strekt

naar water om te leven

zo is mijn verlangen naar U

 

nu tranen mijn brood zijn

raak ik ver van mijn bron

daarbij die neerbuigende vragen:

“waar is nu Hij-die-is”?

 

waar is de tijd dat ik

kind bij U aan huis was

een lied vond in de nacht

toen alles in mij storm liep?

 

hoe kunt U, God, vergeten

de mens die op U hoopt?

…..

hoe kun jij, mens, verliezen

de God die jou eens zag?’

Een gedicht om meer dan eens te lezen en over na te denken!

Met hartelijke groeten,

ds. Dirk van Keulen

Geraadpleegde literatuur:

–    Willem de Mérode, Verzamelde gedichten, Baarn 1987, 1153-1155.

–    Hans Werkman, Bitterzoete overvloed. De wereld van Willem de Mérode, Soesterberg 2011.

–    De Psalmen in de bewerking van Lloyd Haft, Amsterdam 2003, 46.

–    Anton Ent, Entiteiten, uitgave in eigen beheer, nummer 42 (later zijn de gedichten ook uitgegeven als: Anton Ent, Man van twee wegen. Gedichten geënt op de Psalmen, ’s-Hertogenbosch 2007).

–    Siebren van der Zee, Psalmen vandaag. Persoonlijke ver-woording bij veelal knoestige psalmen, Gorinchem z.j., 47.

Vanuit de kerkenraad dec. 2014

Het einde van het jaar nadert alweer. Voor het gevoel was dit jaar weer een stukje korter dan het vorige, of misschien zat het wel weer te vol. Te veel hoogte en dieptepunten, te veel emotionele dingen die ons bezighouden. Soms te veel “ruis” in het hoofd. Er zijn mensen die heel bewust op gezette tijden tijd vrijmaken om na te denken, te mediteren, in gebed te gaan, kortom, de wereld om zich heen even stil zetten om hun eigen leven te beschouwen.

Ik zal u bekennen: ik ben daar jaloers op, maar ik kan dat zelf niet zo goed. Te vaak laat ik mij toch weer leiden door werk en agenda, bang dat ik iets mis of dat het werk niet af komt!

Misschien is dit dan een moment, ook voor mij, om op het eind van een jaar, in de kersttijd eens een poging te doen om eens stil te staan bij wat echt belangrijk is voor ons. Om eens na te denken over het wonder van kerst, het kleine Kind wat voor ons toch het belangrijkste in ons leven blijkt.

Binnen de kerkenraad zijn we druk bezig met de dagelijkse zaken. Hier en daar worden er dingen eens op een andere manier gedaan,  niet alles loopt altijd zoals we dat graag zouden willen maar er zijn ook dingen binnen onze kerk waar we juist heel blij van worden. Dus ook hier geldt: terug zien in dankbaarheid dat er nog steeds zoveel mensen zijn binnen onze gemeente die graag hun steentje bijdragen op wat voor manier dan ook. Zo kunnen we dan ook weer in vertrouwen onze bijdrage leveren, wetende dat we gezegende mensen zijn!

Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Johan Schipper.

Kinderkerstfeest

Waar: De Schakel in Luttelgeest

Wanneer: Zondag 21 december

Hoe laat: 16.00 uur

Knutselen, Kerstverhaal, Samen zingen, Iets lekkers eten en drinken, Kerstspelletje.

Nieuws van de Diaconie

Collecteopbrengsten:

19-10       Diaconie                         €50.40

26-10      Noodhulp Syrie              €152.25

02-11       Najaarszending             €117.40

 

Jarige gemeenteleden:

Op 15 december hoopt Dhr.Tilma zijn 76e verjaardag te vieren, op 19 december hoopt Dhr.Postma zijn 75e verjaardag te vieren, op 21 december hoopt Dhr.Tuinhof  zijn 72e verjaardag te vieren.

Overig nieuws:

De opbrenst voor het werelddiaconaat  is €1240.00. Een mooie opbrengst!! De zendingsbussen in de kerk zijn ook geteld: €39.65.

Tegen de kerstdagen komen wij bij verschillende gemeenteleden langs met een kerstattentie.

We wensen u alvast hele fijne feestdagen!!  Namens de diaconie, Linda Wierenga.

Even stil  staan

De stille dagen komen eraan

tijd om even stil te staan

overdenken en bezinnen

afsluiten of opnieuw beginnen

wat te doen met wensen of dromen

dingen die jou zijn overkomen

laat ze zijn en laat ze achter

de ergste worden zachter

de mooiste krijgen een plaats in je hart

Maak ieder jaar een nieuwe start

Begin aan je oude of nieuwe dromen

laat het leven op je af komen

heb lief,bewonder en geniet

meer dan dit leven heb je niet

Laad meer