Passage

hier even een berichtje van Passage. Ons seizoen zit er al bijna weer op. Nog twee bijeenkomsten en dan gaan we ons verdiepen in het nieuwe seizoen.

De vorige keren heeft er iemand  van Zorg en Welzijn  ons het een en ander verteld over de gang van zaken binnen de zorg en wat we allemaal kunnen verwachten.

Ook is dhr.van Eerdt bij ons geweest en hij  vertelde van alles over kriebelbeestjes, waarom ze nuttig zijn en wij niet panisch hoeven te doen bij het zien van een spin.

De komende avond is op dinsdag 10 mrt. a.s.en is samen met Zij-Aktief. We krijgen dan informatie over quilten en de technieken ervan. Deze avond is in de Bosfluiter en begint om 20.00u.

Onze laatste avond is op woensdag 8 april a.s. en is tevens onze jaarvergadering. Wij laten ons dan door een groepje dames verrassen, want zij mogen de avond verzorgen. Mochten er belangstellenden zijn voor deze avonden, kom gerust langs want het is ECHT gezellig bij ons.

Dus…..kom, iedereen is van harte welkom!

Gr.Mieke de Boer, secr.Passage Luttelgeest.

Oecumenisch gesprek

De Raad van Kerken Emmeloord organiseert ook dit jaar een oecumenisch gesprek waarvoor kerken polderbreed worden uitgenodigd. Het oecumenisch gesprek is bedoeld om elkaar als mensen uit verschillende kerken en andere zinzoekers beter te leren kennen. Het is een gesprek, geen discussie of woordenstrijd.

Dit vierde oecumenisch gesprek heeft als onderwerp:   bidden

Voor veel mensen is bidden, op welke manier ook, een belangrijk deel van hun geloofsleven. Anderen weten er misschien niet goed raad mee. Mensen bidden in

en buiten de kerk op verschillende manieren. Dit en meer kan ter sprake komen.

Het gesprek over bidden wordt ingeleid door: pastoor Victor Maagd (R.K.Emmaüs-parochie) en ds. Gerda Keijzer (P.G.Emmeloord). Daarna gaan de deelnemers met elkaar in gesprek.

Deze bijeenkomst wordt gehouden op: maandag 9 maart in De Ontmoeting,aanvang 20.00 u.

We nodigen kerkgenootschappen en oecumenische werkgroepen uit de dorpen uit in de hoop het onderling contact te verstevigen of aan te halen. Naast leden van de parochieraden, kerkenraden en werkgroepen zijn vanzelfsprekend ook gemeente-leden hartelijk welkom.

Uitnodiging gelegenheidskoor Taizéviering

ZANGERS/ZANGERESSEN GEZOCHT!

Het is alweer een paar jaar een traditie:

Op 2e Pinksterdag, 25 mei 2015, zal er weer een viering in de stijl van Taizé plaatsvinden in de H. Michaëlkerk te Emmeloord, georganiseerd door de Raad van Kerken Emmeloord. Voor de muzikale omlijsting zoeken we mensen die het leuk vinden om te zingen (4-stemmig) en samen met mensen van het Taizékoor Creil een gelegenheidskoor te vormen. Het koor wordt tijdens de viering begeleid door enkele instrumentalisten uit de polder.

De repetities vinden plaats in de weken tussen Pasen en Pinksteren, op de woensdagavond in een zaal van kerkgebouw De Hoeksteen aan de Nagelerstraat te Emmeloord. De repetities beginnen op woensdag 8 april en zullen 6 of 7 avonden beslaan. Tijd: van 20.00 tot 21.30 uur.

De ervaring leert dat het bezig zijn met de liederen uit Taizé heerlijk is om te doen; de melodieën zingen lang na in je gedachten en je komt lichter uit de repetities vandaan!

Wil je meezingen dan ben je van harte welkom; wel graag van tevoren aanmelden bij de dirigent Peter Kooij, telefonisch op 271041 of via de mail: peterkooij@kpnplanet.nl met vermelding van zangstem.

We hopen u/je te ontmoeten.

Uitnodiging Gemeente Avond

uitnodiging gemeenteavond 2015

Sirkelslag 2015

Het thema was een wereld te winnen. Er waren vier leuke interactieve opdrachten. Het ging over hoe kleding in de lage-loon-landen gemaakt worden. De jongeren gingen zelf kleding maken, zelf t-shirts knippen en ook t-shirts raden. Een gezellige avond met lekker veel jeugd uit Bant en Luttelgeest. Nog even voor de volledigheid. Luttelcity geëindigd op de 450e   plek en de Bantdito’s op de 405e  plek van de 630 groepen die mee deden.

Bekijk vooral de foto’s.

Waarom zou je naar de kerk gaan?

Op zondag naar de kerk gaan: voor velen was dat vroeger vanzelfsprekend. Je ging gewoon. Je zat elke zondag ongeveer op dezelfde plek. En je maakte de ochtenddienst en misschien ook de middagdienst mee.

Tegenwoordig is naar de kerk gaan veel minder vanzelfsprekend. Daar kunnen goede redenen voor zijn. Voor velen is het leven vandaag de dag zo enorm druk. Vooral in gezinnen met kleine kinderen. Je bent de hele week bezig alle ballen in de lucht te houden. Ook op zaterdag gaat dat door. Je vliegt maar heen en weer, je raakt er buiten adem van. En dan komt de zondag. Eindelijk een dag rust. Tijd om op adem te komen. Ik kan best begrijpen, dat uitslapen en tijd voor je gezin dan heel belangrijk zijn.

Daar komt bij dat je ook best kunt geloven zonder naar de kerk te gaan. Misschien mis je wat als je niet gaat. Maar je kunt toch best je geloof en dat wat je ooit als kind aan geloofsopvoeding en levensinstelling hebt meegekregen behouden zonder dat je naar de kerk gaat.

Sterker dan vroeger kan daarom de vraag opkomen: waarom zou je naar de kerk gaan?

Zoals er goede redenen kunnen zijn om dat niet te doen, zo kunnen er evenveel redenen zijn om dat wel te doen.

Ik noem er een paar.

Een goede reden kan bijvoorbeeld zijn: om een gewoonte vol te houden. Of om een traditie voort te zetten. Gewoontes en tradities kunnen dingen zijn om te koesteren en blij mee te zijn. Gewoontes zijn ook dingen waar je niet over na hoeft te denken. Er zijn zoveel dingen waar je wel over na moet denken. Wat kan het heerlijk rustig zijn om iets te doen waar je niet over na hoeft te denken.

Een andere reden: om God te zoeken. Ja, dat is wel vanzelfsprekend.

Of: om even tot rust te komen – je gaat zitten, je zingt misschien mee, je luistert naar wat wordt gezegd. Maar één woord kan al genoeg zijn om in je gedachten eigen wegen te gaan. Daar kun je heel rustig van worden!

Om te bidden: voor anderen, voor jezelf, voor diegenen die je lief zijn, voor de wereld. Natuurlijk kun je overal en altijd bidden. Maar de kerk is een plaats bij uitstek om dat te doen.

Om een kaarsje aan te steken. Ook dat is een goede reden. Binnen de protestantse traditie zijn we dat wat uit het oog verloren. Maar misschien is het zo gek nog niet om dat terug te halen. Want als je een kaarsje aansteekt, voor jezelf of voor anderen, dan plaats je jezelf of die ander in het licht van God.

Om te zingen – ook dat kan een reden zijn om naar de kerk te gaan. Veel mensen houden er eigenlijk wel van om te zingen. Sommigen zijn daarom lid van een koor. Zingen doen we ook in de kerk. We zingen tot eer van God. We zingen ook om onze eigen gevoelens te uiten. Het kan ook gebeuren, dat je even niet kunt zingen. Dat je adem in je keel blijft steken, dat tranen je overmeesteren. Dan kan het fijn zijn om te horen dat anderen om je heen zingen, ook voor jou zingen. En een andere keer kunnen de rollen omgedraaid zijn: dan zing jij zonder dat je het misschien merkt voor iemand die twee stoelen voor je zit.

Om deel uit te maken van de geloofsgemeenschap: ook dat kan een goede reden zijn om naar de kerk te gaan. Binnen de gemeente proberen we naar elkaar om te zien. Daarvoor is het belangrijk om elkaar te ontmoeten. Om even te kunnen vragen: hé, hoe gaat het met jou? Of om die vraag zelf te krijgen. Daarom is het zo’n groot verlies voor Luttelgeest dat de Rooms-Katholieke Kerk nu gesloten is. Dat betekent een plek minder om te bidden, tot rust te komen, naar elkaar om te zien.

Je kunt ook naar de kerk komen om je bijdrage aan de gemeente leveren. Iedereen heeft gaven en talenten. Daarmee kun je kerk en gemeente helpen in stand te houden. Wanneer je wordt gevraagd: zou jij misschien…, dan is een van onze eerste reacties vaak: hoeveel tijd gaat me dat kosten. Dat is een gedachte die ik wel begrijp. Onze levens zijn zo druk. Maar realiseren we ons ook, dat je bijdrage ergens aan leveren, je ook enthousiast kan maken? Je ook energie kan geven?

Waarom gaat u, waarom ga jij naar de kerk? Of niet?

Met hartelijke groeten,

ds. Dirk van Keulen

Vanuit de kerkenraad feb 2015

Wat kan er veel gebeuren in een maand! Vier weken geleden stonden we aan de vooravond van kerst, het begin van de vakantie en hadden we zin in de feestdagen. Hoe heftig kwam het veel te vroege overlijden van Marcel Heerink daar dwars doorheen. Wat een immens verdriet voor Gerda en de kinderen, de familie, vrienden,  buren, onze gemeente. Maar wat is het toch ook fijn om te zien dat mensen er in hun verdriet voor elkaar willen zijn, elkaar opzoeken om er niet alleen mee rond te hoeven lopen. En zo hebben we toch hele goede diensten gehad, met kerst en met oudjaar. Heel anders dan we gedacht hadden, maar toch heel waardevol. Daaruit blijkt dat we elkaar zo nodig hebben binnen onze gemeente, maar ook binnen ons dorp. Op zulke momenten maakt het ook niet zo veel uit bij welke kerk je hoort, of bij welke groep, op zo’n moment blijken mensen gelukkig nog te doen wat dan zo belangrijk is, namelijk er zijn voor elkaar.

En nu is het al weer een eind in januari, het jaar 2015, en mogen we weer vooruit kijken, het nieuwe jaar in, in vertrouwen dat er toch veel goeds voor ons aan zit te komen.

Er is een vraag bij de kerkenraad binnen gekomen vaneen bewoner van het AZC die graag regelmatig met iemand Nederlands zou  willen praten. Ik leg deze vraag ook voor aan u. Is er iemand binnen onze gemeente of ons dorp die daar wel mee aan de slag zou willen, dan horen wij dat heel graag. Wel vaker komen er tegenwoordig vragen van AZC bewoners bij ons binnen, eigenlijk meer dan wij als kerkenraad en predikant kunnen behappen. Als u als gemeenteleden eens met ons mee zou willen denken hoe wij dat toch op één of andere manier gestalte zouden kunnen geven, wij zouden daar heel blij mee zijn. Heeft u een suggestie, bel of mail mij even.

Graag wil ik u er op wijzen dat onze kerk tegenwoordig zelfs actief is op facebook. Regelmatig worden er berichten gepost op PKN De schakel Luttelgeest en het is de moeite waard om er eens op te kijken, berichten te liken of zelf iets te posten. Tenslotte leert men in moderne tijden ook zijn vrienden kennen, nietwaar?

Op het moment dat u dit leest zijn we weer van start gegaan met de groothuisbezoek avonden. Een mooie manier om eens in een andere setting mensen te spreken en bezig te zijn met ons kerk zijn. Ook allerlei andere bijeenkomsten zijn al geweest of staan op de planning.

Ik zou zeggen: het is bijna onmogelijk om elkaar niet eens tegen te komen.

Als laatste  breng ik de wisseling van de wacht binnen de kerkenraad onder uw aandacht. Ook dit seizoen zullen er een aantal mensen afzwaaien omdat hun tijd er weer op zit zodat we ook weer nieuwe mensen nodig hebben. Mochten we bij u komen met de vraag of u mee zou willen doen, wilt u die vraag dan serieus in overweging nemen. Ook hier geldt dat iedereen wel talenten heeft die waarde voor anderen hebben en dat vele handen het werk nog steeds licht maken.

Dat was het voor nu. U groetend namens de Kerkenraad, Johan Schipper.

College van Beheer

KERKSCHOONMAAK!

Het is een goede gewoonte geworden om de kerk schoon te maken na de bazar.

De bazar is op 14 Februari (komt allen, want het is zeer de moeite waard!)  en dus op maandag 16 Februari wordt de kerk schoongemaakt. Om 19 uur kunnen jullie (we hopen dat veel mensen zich aangesproken voelen!) met emmer en doekjes beginnen aan deze dankbare klus!

Want het is toch fijn om de volgende zondag op schone stoelen te zitten!

U staat er misschien niet zo bij stil, maar elke zondag  hebben wij een predikant die voorgaat in de eredienst.   Onze eigen predikant is er vaak, maar voor de andere zondagen moet er iemand gezocht worden. Trijntje Tuinhof heeft jarenlang samen met Stien, gezorgd voor predikanten en in de periodes dat wij geen eigen predikant hadden, was dat een behoorlijke klus: zij moesten een jaar! van te voren al gaan bellen om dominees te strikken voor de diensten, en dat viel niet mee!

 

Nu gaat Trijntje hiermee stoppen,( maar de diensten voor 2015 zijn al geregeld!) en vanuit het college willen wij haar, en Harke, want hij deed het daarvoor, hartelijk bedanken voor al het werk dat zij daarvoor heeft gedaan.  Trijntje en Harke, BEDANKT namens ons allen!

Nieuws van de Diaconie

Collecteopbrengsten:

07-12   Mensenkinderen € 96.45

14-12  Diaconie € 77.10

21-12 Rudolph Stichting € 93.70

24-12 Serious Request € 222.05

25-12  Kinderen in de Knel € 208.68

28-12  Diaconie € 45.80

04-01 Giro 555—Ebola € 122.55

De bloemen zijn met een hartelijke groet vanuit de gemeente gegaan naar:

Harke Tuinhof (21-12), Gerke en Cathrien Dijkstra (25-12), Jan-Piet Thibaudier (28-12), Fam.Schra (04-01), Dirk Busweiler (11-01), Mevr.Vonk(18-01).

Jarige gemeenteleden:

Op 19 februari hoopt Dhr. Brals zijn 77e verjaardag te vieren en 25 februari hoopt Dhr.Fennema zijn 79e verjaardag te vieren. Beiden alvast een gezellige dag en alle goeds voor het komende jaar!

 

Hartelijke groet namens de Diaconie,Linda Wierenga.

Jeugdwerk nieuws

De providerjeugd heeft met een aantal oudere gemeenteleden gegeten en ondertussen hebben ze nagedacht over een aantal vragen.

Bijvoorbeeld: wat vind u leuk aan de kerk of welk bijbelverhaal vind u mooi en waarom. We hopen op deze manier dat we elkaar beter gaan begrijpen. Dat  we horen waar de overeenkomsten zijn, maar ook wat de verschillen zijn. Ik heb al vernomen dat het in ieder geval erg gezellig was.

De volgende provideravond is 6 februari en is young sikelslag.

Sirkelslag is een creatief en actief spel rond bijbelse thema’s voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar. Het thema dit jaar is: EEN WERELD TE WINNEN! De spelopdrachten staan in het teken van de schepping. Bij de zorg voor de schepping denk je vast aan de natuur en de aarde. Maar het gaat ook over arm –rijk verhoudingen in de wereld. En wat hebben jouw supergoedkope hippe t-shirts er eigenlijk mee te maken? Meer dan je misschien denkt….

Als team krijg je hierover leuke, gekke, uitdagende opdrachten. Met je team boor je je eigen mogelijkheden aan om goed te zorgen voor de schepping. Samen ben je creatief, positief en hartstikke actief. Als je dat doet heb je een wereld te winnen! En de spelopdrachten? Die blijven tot het laatste moment geheim….

Jeugdouderlingen Sandra en Sjoukje

Pannenkoekendag met Provider op woensdag 18 februari a.s.

De veertigdagentijd bereid ons voor om Jezus kruistocht en opstanding op een hernieuwde manier te ervaren doordat je er heel bewust naartoe leeft. Het kan ons ook voorbereiden op nieuwe dingen die God in ons leven wil doen. Jezus bracht veertig dagen in de woestijn door, en er zijn ook andere mensen in de bijbel met een periode van voorbereiding waarna ze op een bijzondere manier door God gebruikt werden. Zo kan de veertigdagentijd resulteren in kleine of grote veranderingen in onze levensstijl, ons werk, onze relaties.

In Engeland wordt op de dag voordat de veertigdagentijd begint ‘Pancake Day’ gevierd, wij willen graag bij deze traditie aanhaken en deze introduceren bij onze jeugd van Provider.

Wij gaan eerst in groepjes pannenkoeken bakken in  diverse gezinnen in Luttelgeest die hiervoor gevraagd zijn en daarna de pannenkoeken gezamenlijk op eten in De Schakel.

Daarna gaan we in gesprek over wat vasten is en inhoudt.  En wat  zou je zelf in deze periode kunnen doen? Om een verschil te maken, bijv. niet of minder snoepen, minder met je mobiel bezig zijn, vaker bij je opa/oma op bezoek gaan.

Zo kunnen we er vast nog wel een paar bedenken…..denk er maar eens over na.

Tot dan!

Maria en Jannie

 

Agendatip: jeugdkerk 8 maart

 

Laad meer