Goede buren

Dirk van Keulen

ds. Dirk van Keulen

Luttelgeest telt niet zo heel erg veel straten. Maar tussen die straten kan wel behoorlijk veel verschil zijn.

Een van de verschillen is de afstand tussen de woningen. Aan wegen als de Uiterdijkenweg, de Lindeweg, de Luttelgeesterweg en de Kuinderweg kunnen woningen en bedrijven soms behoorlijk ver uit elkaar liggen. Vanuit de ramen in je huiskamer kijk je over het land. En als je voor je huis uit de auto stapt en je buurman loopt buiten, dan kun je vanuit de verte naar elkaar zwaaien.

In het dorp zelf, in straten als de Schoolstraat, de Tuinstraat en de Ruiterstraat zijn de huizen naast elkaar gebouwd. Stap je daar voor het huis uit de auto en je buurvrouw loopt buiten, dan groet je elkaar: ‘Hé buurvrouw!’ En kun je een even praatje maken: ‘Jullie zijn terug van vakantie zie ik; hoe hebben jullie het gehad?’

Buren. Je woont naast elkaar. Afhankelijk van de ruimte tussen de woningen hoor je elkaar (of niet), zie je elkaar (of niet). Soms gaat het niet goed tussen buren. Dat is erg jammer. Maar meestal gaat het wel goed. Als buren kun je veel voor elkaar betekenen. Niet voor niks luidt het spreekwoord: beter een goede buur dan een verre vriend.

De Protestantse Kerk in Nederland, waar wij deel van uitmaken, heeft dit jaar als jaarthema gekozen: goede buren. Dat is een thema waar allerlei kanten aan zitten.

We kunnen bijvoorbeeld denken aan de kerk als geheel. En ons afvragen: wat voor ‘buur’ zijn wij als kerk, als gemeente voor het dorp? Welke plaats nemen wij in? Wat is de betekenis van ons als gemeente in het dorp? Zijn wij een goede buur? En hoe dan? En wat maakt dat we een goede buur zijn?

We kunnen ook denken aan onze rol als gemeenteleden. Als gemeentelid representeer je de gemeente. Ben jij als gemeentelid een goede buur? En wat maakt jou tot zo’n goede buur?

Kenmerkend voor het goede-buren-zijn is in elk geval dat het gaat om relaties. Om belangstelling hebben voor elkaar. Elkaar groeten. Een praatje op straat. Om vragen naar elkaar. Oog hebben voor elkaar. Open staan voor elkaar. Een complimentje. Een schouderklopje. Een grapje. Een helpende hand. Een kop koffie. Elkaar iets gunnen.

Afgelopen jaren heb ik een aantal keren gezien, dat de afstand tussen woningen er dan niet toe doet. Of je nu woont aan de Rozenstraat of de Amazonestraat, de Oosterringweg of de Kalenbergerweg, de Orchidee of de Blankenhammerweg, overal kun je een goede buur zijn.

Een bijbelse omschrijving voor zo’n goede buur is: Laat iedereen je kennen als een vriendelijk mens (Filippenzen 4:5).

Uitstapje naar het ikonenmuseum

Op zaterdag 5 september a.s. is er (voor gemeenteleden én voor andere belangstellenden!) de mogelijkheid voor een bijzonder bezoek aan het ikonenmuseum in Kampen. Een gids van het museum zal ons rondleiden en vertellen over ikonen en hun plaats in de geloofsbeleving.

Vertrek: 13.30 vanaf De Schakel (we proberen met elkaar mee te rijden)

14.15 in het museum

Kosten: 7 euro (met museumjaarkaart gratis)

I.v.m. de organisatie graag even laten weten dat u meegaat (bij ds. Dirk van Keulen – predikant@pknluttelgeest.nl)

Met hartelijke groeten,

 

Dirk van Keulen

Vanuit de kerkenraad sept 2015

Zo, het begin van het nieuwe seizoen is er weer! De vakanties zijn weer voorbij, de scholen zijn weer begonnen en helaas is de zomer ook weer wat op z’n retour. Maar wel weer een perfect moment om me bezig te houden met een nieuwe Schakel!

Waar zijn we op dit moment mee bezig in de kerkenraad? Ik zal er een paar zaken uitlichten.

Allereerst het startweekend op 18 en 20 september. Dit klinkt groter dan het is, maar we gaan wel bij de start van ons kerkseizoen verschillende dingen doen. Op vrijdagavond 18 september is er vanaf half acht een optreden van Tweeboereneneendominee in de kerk, voor jong en oud toegankelijk en ook zeker voor gasten en dorpsgenoten. De heren zullen proberen een relativerende mening over het kerkgebeuren te geven en zo iedereen een geweldige boost in zijn of haar gemeentezin te bezorgen! Na afloop nog gelegenheid voor een hapje en een sapje om het één en ander toch wat te laten bezinken…

Daarna op zondag 20 sept gewoon om half tien kerk (nou ja, wat is gewoon voor veel mensen in deze wereld?) met daarna nog een gezellige nazit.

En dan gaan we echt weer los in onze gemeente!

Het activiteitenboekje wordt weer verspreid met deze Schakel en u wordt weer uitgenodigd voor een scala aan bijeenkomsten. Vult u het opgaveformulier alstublieft vlotjes in, zodat de wijkouderlingen het verzamelen daarvan ook snel af kunnen werken. Het moet toch niet de bedoeling zijn dat dat voor hen weer uitloopt op een complete veldslag, in tijd dan welteverstaan. Die mensen hebben nog meer te doen, weet u!

Heel graag zouden wij een emailbestand aanmaken voor onze kerk. Dat bespaard een hele hoop tijd en moeite bij het maken van afspraken en het is ook uiterst handig bij het delen van verse informatie aangaande de kerk. Wilt u daarom zo veel mogelijk uw emailadres ook even vermelden op het opgaveformulier? En als u toch bezig bent, ook uw 06 nummer als u dat tenminste wilt delen, steeds minder mensen staan tegenwoordig vermeld in het telefoonboek en dat best wel eens lastig.

We hebben deze zomer een aantal diensten samen gedaan met Bant. Zij zijn bij ons op bezoek geweest en wij zijn daar een keer te gast geweest. Het is gewoon heel moeilijk om in de zomer het rooster ingevuld te krijgen en het kostenplaatje speelt toch ook wel eens een beetje mee. Bovendien is het natuurlijk ook gewoon fijner om in een goed gevulde kerk te zitten , daar hoeven we niet moeilijk over te doen! In de toekomst zal dit waarschijnlijk wel voortgezet worden. Mijn vraag is: wat vind u daar van? Hoe ervaart u dit? Laat u dat eens weten aan ons als kerkenraad, wij zijn daar heel benieuwd naar.

Dat was het voor nu. Ik hoop dat we elkaar spoedig ontmoeten, waar dan ook op her kerkelijke erf.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Johan Schipper.

Nieuws van de Diaconie

Collecte opbrengsten:

07-06   Diaconie                              €52,55

14-06   Kerk in Actie Kenia       € 73,60

21-06   Oecumenische Dienst   € ?

28-06   Warchild                             € 91,35

05-07     Diaconie                             € 50,95

 

Tevens zijn er twee giften gedaan afgelopen maand,

€ 80,- aan Tear, training voor vrouwen in Uganda om in eigen onderhoud te voorzien en € 90,- aan Mensenkinderen, tbv een drachtig schaap voor een gezin in Albanie.

 

De Bloemen zijn met een hartelijke groet vanuit de gemeente gegaan naar:

Mw Fokkens (21-6), Roel en Geesje de Boer (28-06), Familie Rigterink-Blauw (5-7),

Mw Van Driel (12-7), Mw van Dijk (Ruiterstraat) (19-07), Mw de Graaf (26-07),

Michiel den Burger (2-8).

 

Jarige gemeenteleden in September:

Op 5 september hoopt mw van Driel haar 84e verjaardag te vieren,

Mw T. Hoekstra 14 september haar 88e verjaardag,

Mw D. de Graaf hoopt 79 jaar te worden op 23 september

en op 28 september hoopt dhr P. Wisse ook zijn 79e verjaardag te vieren.

We wensen u allen alvast een goede verjaardag en alle goeds voor het nieuwe levensjaar!

 

Hartelijke groet namens de Diaconie, Gerda Jonker

Beter een goede buur…

De kerk in Luttelgeest is een bekend gebouw qua uiterlijk, maar voor de mensen die hier niet naar zondagsdiensten/kerkgelegenheden gaan een onbekend gebouw. Wat doen die mensen daar toch op zondag? Als je er niet mee bekend bent is het lastig om je een voorstelling te maken van een kerkgemeenschap.

Daarom zetten wij als PKN Luttelgeest graag de deuren open voor al onze dorpsgenoten. Dit doen we met een cabaretvoorstelling van het cabarettrio: Tweeboereneneendominee!

Tweeboereneneendominee is een cabaretgezelschap dat gespecialiseerd is in cabaret op maat. Eén van onze dorpsgenoten, Johan Schipper, is één van de boeren uit 2 boeren en een dominee.

Zij nemen ons deze avond mee naar de grappen en grollen binnen een dorps- en kerkgemeenschap. Laagdrempelig, luchtig en vooral bedoeld om iedereen kennis te laten maken met ons kerkgebouw. Als aanwezige doet u ongetwijfeld inspiratie op, krijgt u een spiegel voorgehouden en is het genieten van de liedjes.

Vrijdag 18 September

Start:                    19:30 uur

Leeftijd:               Vanaf 10 jaar (jeugd van harte welkom)

Thema:                Goede Buren!

Locatie:               PKN-kerk Luttelgeest

Entree:                Gratis !! Wees er op tijd bij om een goede plek te bemachtigen.

 

Goedeburen

JEUGDWERK

De schoolvakantie is net voorbij als ik dit stukje maak. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. We proberen dan ook weer nieuwe dingen te doen.

Kindernevendienst

We gaan op zoek naar een ander lied voor als de kinderen naar de nevendienst gaan. Ook willen we dat de kinderen vanaf groep 3 een keer per seizoen mogen meehelpen met de collecte. Als ze jarig zijn geweest krijgen ze een kaartje met de uitnodiging om mee te helpen met de collecte. Als ze dat leuk vinden kunnen ze voor de dienst even naar de kerkenraadskamer gaan om te zeggen dat ze graag meehelpen. Daarna mogen ze bij hun ouders in de kerk zitten. Als de collecte begint helpen ze mee.

Provider en jeugdkerk (12-15 jaar)

In de eerste vergadering van dit seizoen hebben we het nieuwe programma alweer bijna klaar. Leuke onderwerpen waarin geloven, maatschappij en kerk centraal staan. We komen dan ook ongeveer een keer per maand bij elkaar. Dit jaar gaan we veel op pad. Om onze buren, buurdorpen eens goed te leren kennen. Het jaarthema is dan ook “goede buren”. Dit doen we net zoals voorgaande jaren samen met Bant. Je krijt tzt een uitnodiging thuis.

De start is samen met het startweekend op 18 september, noteer deze datum alvast in je agenda.

Tot slot een hartelijke groet namens de jeugdouderlingen Sandra en Sjoukje

Het visje van de maand:

“ Je leeft in de eindtijd als je batterijen nodig hebt om in je bijbel te kunnen lezen”.

PASSAGE

Hallo allemaal,

na een heerlijke warme zomer wordt het weer tijd om ons op te maken voor het komend seizoen. Ook wij van Passage zijn druk bezig geweest (puf puf) om een aantrekkelijk programma samen te stellen. De volgende onderwerpen zullen de revue passeren. We beginnen op wo. 9 sept. met een informatieve avond van de Koninklijke Nederlandse ReddingsMaatschappij, op di. 22 sept. gaan we naar Galerie de Paardenstal voor een rondleiding, 14 okt. is het feest want dan bestaat Passage 50 jaar! Wat we allemaal gaan doen blijft nog een verrassing. Op di. 10 nov. is onze gezamenlijke avond met Zij-Aktief. Er komt dan een spreker van de hersenstichting ons vertellen hoe we onze hersenen gezond kunnen houden. Onze kerstviering houden we op 16 dec. en zal door enkele leden verzorgd worden.

In de Schakel van januari wordt het programma van 2016

aangeboden. Onze avonden beginnen om 19.45 met koffie en worden gehouden in PKN de Schakel, uitgezonderd de gezamenlijke avond met Zij-Aktief. Deze wordt gehouden in de Bosfluiter en begint ook om 19.45u.

Lijkt het U leuk, kom dan gerust een keer langs of neem contact op met Mieke de Boer, tel:202564 of een van de andere bestuursleden.

Namens Passage een hartelijke groet!

 

Secr. Mieke de Boer

Je geraakt weten!

Begin mei zij er 6 big bags naar Hongarije vervoerd en in goede staat aangekomen. Het was de opbrengst van een jaar kleren ophalen en andere goederen zoals een po stoel, knuffels, speelgoed.

Eind mei hebben we al weer een mooie hoeveelheid kleren verzameld en we willen u/jullie laten weten dat we op 19 september weer langs komen.

Het duurt nog even, maar schrijf de datum alvast op. Kinderkleding is erg welkom.

In Ens om 9.30 uur, Kraggenburg om 10.00 uur. Marknesse om 10.30 uur en Luttelgeest om 11.00 uur. Alle locaties bij de RK kerken in de verschillende dorpen.

Ook kunnen de kleren worden aangeboden bij:

  • Dik de Jong, Oeverkruid 9, Marknesse. tel: 06-28165959
  • Jan-Piet Thibaudier, Kerkstraat 26, Luttelgeest, tel: 202439

Wilt u/jullie ons steunen dan graag via IBAN rekening nr.  NL92RABO 0110010949 t.n.v. het Solidariteitsfonds Ireneus parochie o.v.v Hongarije project Waarvoor dank.

Annie Lathouwers, Dik de Jong, Mariët Rommens, André Verwer, René Bos en Jan-Piet Thibaudier

Windwandeling

Op woensdagavond 26 augustus organiseert onze buurtgemeente Bant een windwandeling in de “Rotterdamse Hoek” bij de Westermeerdijk in de buurt van Creil. Een plek met een bijzondere geschiedenis, waar nu de nieuwe grote windmolens staan.

Deze wandeling is deels meditatief en deels informatief en vast ook heel gezellig!

Jullie zijn van harte uitgenodigd om mee te wandelen.

Wel graag van te voren opgeven. In de kerk ligt een intekenlijst en anders per E-mail pvanmaldegem@online.nl.

Er zijn geen kosten aan verbonden, voor koffie\ thee en koek wordt gezorgd.

We vertrekken om 18.45 uur vanaf “de Schakel”.

Voor meer informatie: Pieter van Maldegem tel. 202608

Carrefour, cursus

L.s.

Eind  augustus bieden we voor de eerste keer de landelijk bekende cursus ‘Zin in vriendschap’ voor vrouwen aan. Er kunnen 10 vrouwen meedoen.

Zin in vriendschap is een cursus voor vrouwen met als doel het verminderen of voorkomen van gevoelens van eenzaamheid.

De praktijkervaringen laten zien dat de deelnemers na de cursus beter in hun vel zitten en daadwerkelijk stappen zetten in de verbetering van hun vriendschappen. Uit drie effectonderzoeken blijkt dat deelnemers inderdaad meer vrienden hebben en zich minder eenzaam voelen.

Met vriendelijke groet,

Berry van Dam

cursus zin in vriendschap voor vrouwen bij Carrefour

Geometrie van de liefde

Dirk van Keulen

ds. Dirk van Keulen

Een zomerdag, een paar jaar geleden. Ik loop over een smal, stoffig weggetje door Frankrijk. Ik kijk om me heen, geniet van een leeuwerik die zingend steeds hoger klimt. Ik maak een foto van een prachtige grote oranje vlinder. Later zal ik met behulp van mijn vlinderboekje ontdekken dat het een Keizersmantel was.

Ik loop door en denk ook even: ‘ik lijk wel gek, waarom lig ik niet met een mooi boek onder een boom langs een beekje nu het zo heet is’. In de zinderende hitte zie ik verderop een oud kerkje. Ik loop ernaar toe in de hoop in het gebouw wat verkoeling te vinden, misschien een slok water, en om de kerk van binnen te bekijken. Ik morrel aan de deur. Op slot! Teleurgesteld wil ik verder lopen als een oud vrouwtje met haar wandelstok haastig aan komt schuifelen. Ze begint te praten. Ik meen te begrijpen dat ze vraagt of ik wil bidden. Ik mompel een vaag antwoord – kan me ook niet zo goed redden in het Frans.

Uit haar schort tovert de vrouw een onwaarschijnlijk grote sleutel. Ze opent de deur en laat me binnen. Voorzichtig stap ik de drempel over. Krakend valt de deur achter me weer dicht. Het is aangenaam koel in de kerk. Stap voor stap loop ik heel langzaam door het middenpad naar voren. Ik neem de tijd om het gebouw op me te laten inwerken: het tegeltjespatroon op de vloer. De pilaren, de zuilen, die het gebouw groter doen lijken dan het in werkelijkheid is. Links en rechts voor een kleine kapel. Het koor met het altaar. Het licht valt binnen door kleine ramen hoog in de muren. Een crucifix hangt aan het plafond, precies op de plaats waar de lengte- en de breedtelijnen van de kerk elkaar kruisen. Tegen een van de pilaren een beeld van een heilige. Aan de muren links en rechts de kruiswegstaties. In de kapel rechts voorin een eenvoudig Mariabeeld.

De oude vrouw met haar schort en haar sleutel is verdwenen. Ik neem de tijd. Ik ga zitten op een van de voorste banken. Ik probeer tot me door te laten dringen, dat op deze plaats al eeuwenlang de liturgie wordt gevierd: bidden, bijbel lezen, zingen, doop, eucharistie. Hoeveel mensen zijn hier getrouwd? Hoeveel mensen zijn vanuit deze kerk naar hun laatste rustplaats gedragen? Ik probeer het stof van eeuwen op te snuiven en betreur het dat de oude vrouw is verdwenen. Ik had haar in mijn gebrekkige Frans best wat over haar kerkje willen vragen.

Mijn interesse in het kerkje werd gevoed door het boek dat ik die vakantie las: Geometrie van de liefde. Margaret Visser vertelt in dit boek het verhaal van de Sant’Agnese fuori le Mura (Sint-Agnes buiten de muren), de kerk gewijd aan de heilige Agnes, die aan het begin van de vierde eeuw op twaalfjarige leeftijd de marteldood stierf.

De auteur neemt ons mee naar Rome, op reis door het gebouw. Ze nodigt ons mee uit over de drempel te stappen en onze zintuigen open te stellen: narthex en plattegrond, schip, altaar, apsis, kapellen ter linker en ter rechterzijde, de omgeving van de kerk, crypte, toren en ten slotte het graf. Margaret Visser leert de lezers van haar boek kijken naar ruimte en structuur, naar licht en kleur, naar symbolen en patronen. Tegelijkertijd vertelt ze twee verhalen: het levensverhaal van Agnes (en van Emerentiana, die evenals Agnes de marteldood stierf en bij haar ligt begraven) én het verhaal van het kerkgebouw, waar al zo vele eeuwen de liturgie wordt gevierd.

Hoezeer beide verhalen in elkaar grijpen wordt duidelijk als we aan het slot van het boek bij het graf van de twee martelaressen staan: ‘Deze eenvoudige kerk voorziet in een plaats waar christenen elkaar kunnen ontmoeten en bidden, waar ze kunnen luisteren naar het woord van de Schrift, en samen de mysteriën van hun geloof kunnen vieren. Deze kerk herinnert iedereen aan zijn of haar vroegere vermoedens van het licht, en stelt een nieuwe benadering voor van wat het geweest is wat deze christelijke martelaressen en duizenden anderen heeft geïnspireerd. Het verhaal van de heilige Agnes is, net als het kerkgebouw zelf, een weerspiegeling van Christus. Zowel kerk als heilige weerkaatst, door de ruimtelijke werking en door het verhaal, het licht en het leven. “En het leven was het licht der mensen”, aldus de evangelist Johannes. “Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet gegrepen”’.

Voor wie geïnteresseerd is in oude kerkjes en liturgie is Geometrie van de liefde een werkelijk prachtig vakantieboek. Het scherpt je blik voor dingen waar je oog gewoonlijk aan voorbij ziet. Ik laat het boek deze zomer op mijn werktafel in de consistorie liggen. Ga het maar halen als je het wil lenen (leg wel even een briefje neer, zodat ik weet waar het boek is en anderen weten: jammer, er is iemand me voor geweest).

(n.a.v. Margaret Visser, Geometrie van de liefde. Ruimte, tijd, mysterie en betekenis in een gewone kerk, Amsterdam 2002).

Meeleven

Ik noem hier twee namen. De ene is die van Harke Tuinhof. Al weer zo lange tijd verzorgd in de Talma Hof. De andere is die van mevrouw Fokkens. Ze is ziek, naar het zich laat aanzien ernstig ziek. Reden voor zorg. Laten we hen dragen in onze gebeden!

Ik wens jullie allen een goede zomer toe!

Met hartelijke groeten,

 

Dirk van Keulen

Load more