Mededelingen vanuit het college van beheer

Wij hebben vanaf nu een andere bank, nl. de Rabo-bank. Het  nr. is: NL84RABO0386568375  Zo hebben en de Kerk en de Zending en Diaconie  dezelfde bank. Wilt u hiermee rekening houden met betalingen?!

We hebben ook een nieuwe penningmeester; Meta Westenbrink heeft de taak van Henk Boeve overgenomen. Henk blijft nog tot het eind van het seizoen in ons college om Meta in te werken.

De sleutel van de kerk heeft: Stien, de koster, Leendert Tuinhof, Henk Boeve en de dominee.

De envelopjes voor de dankdagcollecte heeft u inmiddels in de bus gekregen. U kunt ze in de kerk in de daarvoor bestemde bus/doos deponeren. De collegeleden weten dan bij wie ze nog langs de deuren moeten.

De leden van het college zijn:

Wobbe Bouma als voorzitter, tevens kerkenraadslid

Joke Verhage  als secretaresse

Meta Westenbrink  als penningmeester

Einte Elsinga als administrateur

Leendert Tuinhof, Hans de Vries en Henk Boeve als algemeen lid.

Joke Verhage

Even voorstellen…………….

Achter in het activiteitenboekje heeft u het al kunnen lezen : er is een nieuwe commissie, de bijzondere diensten commisie, nu moet u dit heel breed zien, een aantal keren per jaar willen we ” iets bijzonders, iets anders” doen in de zondagochtenddienst of op de zondagmiddag. Voor de komende winterperiode zijn er al een aantal activiteiten gepland, in Schakel en dorpskrant wordt u op de hoogte gehouden wanneer deze activiteiten zijn.

Graag willen wij ook van u/jou horen wat u/je leuk vindt om eens in de kerk te doen, te zien of te horen. U/Je kunt de leden van de bijzondere diensten commissie hiervoor benaderen : Jannie Kamminga, Hilda van Maldegem, Folkert Kloosterman, Jakob van der Werf en Margreet Langebeeke

Voor het najaar en winter 2016 zijn we al weer op zoek naar leuke ideeën !!

JEUGDNIEUWS

Jongeren 15/16 jaar.

Vanuit de groep jongeren van 15 en 16 jaar, die regelmatig op vrijdagavond

in huiskamersfeer bij elkaar komen is een jeugddienst voorbereid.

Tijdens het eten praten de jongeren eerst met elkaar bij.

Daarna is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan

over een geloofsthema, Bijbelgedeelte of Bijbelfiguur.

Zo is het thema ”Wat raakt je………?” onstaan.

In de jeugddienst van zondag 15 november koppelen we dit aan het Bijbelverhaal van David en Goliath.

De invulling van de dienst is in handen van de jeugd, zij willen er hun eigen dienst van maken,

laat u verrassen door hun ideeën.

U bent van harte uitgenodigd om deze dienst mee te maken!!

Kenneth en Gerard

Provider/jeugdkerk

Ik weet niet in hoeverre jullie allemaal op de hoogte zijn van wat wij (Margrethe, Ineke en ondergetekende) dit jaar met de Jeugdkerk gaan doen. Het leek ons wel een goed idee om jullie daarover te informeren.

Enkele jaren gelden hebben we met de jeugd (16 t/m 21 jaar) uit alle dorpen van de NOP een Wake Up Call uitgevoerd. Dit was een programma van JOP. Vanwege de hoge kosten is dit helaas gestopt. De WUC was een ‘alternatieve’ viering waarbij de jeugd alles van A tot Z invulde. Naast enkele volwassenen werd ook de begeleiding voornamelijk door de jeugd zelf (leeftijdgenoten) gedaan. Alles draaide om een centraal thema (toen: geloof, hoop en liefde). Op de dag zelf konden de jongeren (180 uit de hele NOP!!) zich inschrijven voor een bepaalde workshop. Iedere workshop had betrekking op een bepaald onderdeel uit een viering. Na het uitvoeren van de workshop (1, 5 uur) werd alles achter elkaar uitgevoerd en zo ontstond een eigentijdse viering. Een super geslaagd evenement. Er is zelfs een website gemaakt die nog steeds bestaat, al is deze lang niet meer compleet en actueel (http://wakeupcallnop.weebly.com/). Op deze site kun je ook de titels lezen van de diverse workshops. Tijdens de viering moest iedere groep wat uitvoeren, laten zien en uitleggen waarom ze dit zo hadden gedaan / gemaakt.

Met de Jeugdkerk gaan we ook een WUC voorbereiden en uitvoeren, maar dan aangepast op de leeftijd (12 t/m 15 jaar) en de omvang van de groep. Ook de vorm hebben we aangepast. Op 4 oktober hebben we de aftrap gehad. Na een kennismaking hebben we eerst uitleg gegeven over de WUC en wat precies de bedoeling is. Daarna hebben we de activiteiten (in de echte WUC: de workshops) toegelicht en konden ze allemaal er eentje uitkiezen. De komende 3 keer ( 17 januari, 13 maart en 17 april) gaan ze hier in hun groepje met een begeleider (gemeentelid Bant / Luttelgeest) aan werken. Ons thema (hoe kan het ook anders) is: Goede Buren. De activiteiten zijn:

  • Schilderen
  • Zingen / muziek maken
  • Foto’s maken
  • Een film maken
  • Theater / toneel
  • Creatief zijn met….
  • Maak een verhaal (alternatief voor de preek)

Daarom heen zijn nog wat kleine activiteiten (bv collecteren, een gebed o.i.d). Het uiteindelijke doel is het uitvoeren van de WUC in de kerk van Bant of Luttelgeest. Voor deze dienst nodigen we alle gemeenteleden uit. Ook alle ouders ontvangen nog informatie van ons zodat zij ook weten wat hun kinderen aan het voorbereiden zijn.

Uit de reactie horende heeft de jeugd (en wij ook ) er zin in!

Mede namens Ineke Dunnewind en Margrethe Wester,

Jan Broos

Kindernevendienst

We doen dit jaar weer mee aan Sirkelslag KIDS! We hebben genoeg deelnemers, maar er kan nog meer bij….

Sirkelslag is het actieve, gekke, soms chaotische bijbelspel dat we, op hetzelfde moment spelen tegen honderden andere groepen in het land.

We weten niet welke opdrachten uitgevoerd moeten worden, het enige dat we weten is dat duizenden kinderen op datzelfde tijdstip ook klaar zitten om de strijd aan te gaan tegen onze groep.

Op 6 november 19.15 barst de strijd los. Wij gaan winnen toch?

Maar daar ben jij heel hard voor nodig. Hebben jullie zin in een top-avond en zit je in groep 7 of 8.

Geef je dan snel op bij Sjoukje de Feijter. Dit kan via een mailtje sjoukje5@planet.nl of gewoon even tegen mij zeggen als je mij ziet.

Tijd:       6 november om 19.15 uur

Waar:   De Schakel

Hartelijke groet en tot Sirkelslag,

Daarnaast zijn we begonnen met het adventsproject: Hoe laat is het?

Die vraag is de rode draad door het adventsproject van dit jaar. Het is een hele gewone vraag, waar je gewoon een antwoord op krijgt. Maar als we de verhalen uit de bijbel lezen, weet je op een andere manier hoe laat het is. Het is tijd om te verwachten (1ste advent), tijd om te luisteren, tijd om op weg te gaan en te zingen. Het  is tijd voor het licht. Of is het tijd voor iets anders?

Op zondag 29 november is het eerste advent. Er komt een grote klok in de kerk te staan. De wijzerplaat van de klok maakt elke advent plaats voor een verhaal. Zo zien we pas echt hoe laat het is. We zingen een projectlied wat de kinderen ook op school leren. En natuurlijk gaan we de vier adventszondagen weer flink knutselen. Jij komt toch ook?

Tot slot de spreuk van de maand met een hartelijke groet van de jeugdouderlingen Sandra en Sjoukje

2

 

 

Jeugdagenda    
6 november

 

Sirkelslag kids voor groep 7 & 8 19.15 uur in de schakel
13 november Provider AZC bezoeken 19.15 uur bij de schakel
15 november

 

Jeugddienst ”Wat raakt je………?” 10.00 uur
29 november

 

Eerste advent project: Hoe laat is het?

Kindernevendienst

10.00 uur
 
6 december Bijzondere dienst: koor Tehilla met zang en spel: “Vadertje Panov” 10.00 uur
 

 

Passage 50 jaar

14 Oktober hebben wij ons 50 jarig jubileum gevierd met een drankje en buffet.

Van onze leden is Nel van Driel al 50 jaar lid,  zij is op deze avond in het zonnetje gezet met bloemen en een  kado. 

Met z’n allen hebben we die avond het volgende gedicht gemaakt:

Passage viert vandaag feest dat is fijn

Omdat we al 50 jaar een vereniging zijn

Oktober 1965 kwamen in Luttelgeest een groep vrouwen bij elkaar

Die hebben toen de vrouwenvereniging opgericht daar

De laatste jaren zijn er ongeveer 23 leden in getal

Soms is er verloop wat ook wel blijven zal

Het maken van een leuk programma is een heel gedoe

maar we dragen de Passage een warm hart toe

Zo zijn wij een keer met alle vrouwen uit Luttelgeest

met een dubbeldekker naar Texel geweest

we konden er niet allemaal in

maar met nog een klein busje erbij had iedereen het naar haar zin

we hebben het hele eiland bekeken

en op de terugreis in Noord Holland lekker gegeten.

Ook het Geloof met een stichtelijk woord

Menig dominee hebben we hierover gehoord

Zo begonnen we ieder seizoen

Maar dat was toen……..

Kerst en jaarvergadering zijn een hoogtepunt elk jaar

Zo zijn we als leden van Passage betrokken met elkaar

Veel cursussen hebben we gehad de afgelopen 50 jaar

We noemen er een paar

Jassen maken van leer   o, wat gingen de naaimachines te keer

Maar het resultaat was naar ieders zin

Daar stemde iedereen mee in

Zo kunnen we nog heel veel noemen

Pergamano , Hindeloopen schilderen vlaggen maken en veel met bloemen

Jaarlijks gingen we op reis voor een schappelijke prijs

Met auto, bus of boot waar iedereen van genoot

Sprekers waren er vele keren

Waarvan we veel konden leren

Het programma was aan bepaalde onderwerpen gebonden

Zodat we ieder jaar weer subsidie krijgen konden

We zijn blij met het 50 jarig bestaan

En hopen nog veel jaren verder te gaan.

 

1

FILM ‘IDA’

Het is in Bant inmiddels een mooie traditie geworden: 1x per jaar kijken we een film en gaan daarna, tijdens een soepmaaltijd met broodjes, met elkaar in gesprek naar aanleiding van de film. Dit is een bijzondere vorm van ontmoeten. Onbekende personages, in een onbekende omgeving, confronteren je met jezelf, en met de wereld die jij gewend bent. Dit maakt een en ander bij je los. In het gesprek na afloop ontmoet je elkaar weer net even anders dan anders. Omdat dit gesprek tijdens de maaltijd plaats vindt, heeft het een informeel karakter.

 

Dit jaar zijn onze buren uit Luttelgeest van harte welkom!

Zo kunnen we nog meer “Goede buren” worden.

Wanneer?          zondag 29 november, 16.00-19.00 uur

Waar?                  Bantsiliek

Wat?                    Titel: IDA, Regie: Pawel Pawlikowski | Cast: Agata Trzebuchowska (Anna/Ida), Agata Kulesza (Wanda), e.a. | Speelduur: 80 minuten | Jaar: 2013

Toelichting:

Polen, 1962. Net voor ze haar geloften aflegt, verlaat een jong weesmeisje het klooster waar ze is opgevoed. Ze wil weten wat er met haar familie gebeurd is tijdens de nazi-bezetting. Ze wordt geholpen door haar tante, een communistische rechter, en haar enige familielid die nog in leven is.

Ida is een oogstrelende zwart-witfilm. Hij is zeer positief besproken in Nederlandse recensies (o.a. NRC 5 sterren, Trouw 4 sterren, Het Parool 5 sterren).

Opgeven: zie intekenlijst of via email: dwlensink@kpnmail.nl of 0320-215852 voor 22 november a.s.

Kosten: een vrijwillige bijdrage in de onkosten

 

Nog eens: goede buren

Dirk van Keulen

ds. Dirk van Keulen

Nu het jaarthema ‘Goede buren’ deze weken vaak door mijn hoofd gaat, denk ik ook terug aan een ervaring die ik ooit opdeed in Kenia. Het is al weer een aantal jaren geleden dat ik daar mijn zus opzocht. Zij werkte daar in de stad Nyahururu voor een organisatie met de naam St. Martin Catholic Social Apostolate.

Zoals de naam al aangeeft is dat een hulporganisatie. Deze richt zich op verschillende groepen mensen die zorg nodig hebben en zoekt op allerlei manieren naar een goede toekomst. De organisatie werkt met vijf verschillende programma’s: (1) hulp aan gehandicapten, (2) de opvang van straatkinderen, (3) een programma tegen huiselijk geweld, (4) hulp voor hen die lijden aan HIV/Aids of drugs- of alcoholverslaving, en (5) hulp bij sparen en het verschaffen van microkrediet.

Ik herinner me, dat ik op een dag mee ga met Luca, een Italiaanse fysiotherapeut, en zijn chauffeur. Heel vroeg in de ochtend stappen we in een grote witte Landrover met op beide zijkanten het logo van St. Martin CSA. Luca gaat op zoek naar gehandicapte kinderen.

Vanuit de groene en vruchtbare streek rond Nyahururu rijden we uren in noordelijke richting. De weg houdt op, maar we zijn er nog lang niet. We hobbelen over zandpaden verder. In de verte zie ik zebra’s lopen. Eenmaal komen we vast te zitten in diepe kuilen vol blubber door de regen van de voorgaande dagen. Met vereende krachten slagen we erin om de Landrover eruit te krijgen en kunnen we weer verder rijden. Ineens zie ik dat het land droog wordt. Zo droog dat er bijna niets meer groeit. Slechts hier en daar nog een boom. Dan houdt ook het zandpad op en rijden we in de grote Landrover dwars door niemandsland. We naderen het einde van de wereld, waar alleen nog kleine groepjes nomaden wonen; lange magere mensen met hun al even magere vee. Waar moeten we ook al weer links afbuigen, hoor ik Luca vragen. Bij die boom daar? Of is het een andere boom?

Plotseling doemt in de verte een klein hutje op. Het doet afwisselend dienst als schooltje of als gezondheidspost. Daar moeten we zijn. Er is niemand te zien. We besluiten een half uur te wachten.

Tijd genoeg om van Luca te horen over het lot dat gehandicapten in Kenia gewoonlijk wacht: een geïsoleerd leven, afgeschermd van het licht van de zon en andere mensen. Het doel van St. Martin CSA is deze mensen uit de verborgenheid te halen om hen met de noodzakelijke aanpassingen en zorg een waardig leven te gunnen. Een cruciale rol in dat proces is weggelegd voor familie en buren: de mensen uit de sociale omgeving van de gehandicapte, die leren hem of haar te aanvaarden en waar nodig bij te staan. Iemand wordt niet geholpen met een zak geld uit een westers land – die is zo op; maar door goede buren. Het motto van St. Martin CSA luidt daarom ‘Only through Community’: alleen door gemeenschap. Anders gezegd: met elkaar, door elkaar en voor elkaar.

Terwijl Luca gepassioneerd vertelt, duiken uit allerlei richtingen ineens mensen op. Luca doet de ouders en een paar buren van een gehandicapt kind voor welke oefeningen ze dagelijks met hun kind moeten doen. En hij laat het ze nadoen: nee, niet zo, maar zó! Kijk! Ja, ja, zó doe je het goed!

Dan rijden we verder. De volgende gezondheidspost ligt weer iets meer in de bewoonde wereld. Opnieuw is er niemand te zien. Maar een bewoner uit de buurt zorgt voor de oplossing: zij weet waar de mensen wonen, die we zoeken. En zo bezoeken we de mensen thuis. Familie komt samen. En Luca laat ook de buren erbij komen. En weer doet hij voor wat voor dagelijkse oefeningen behulpzaam zijn en laat hij de familie en de buren het nadoen. En hij maakt afspraken voor een volgend bezoek: iemand heeft hulpmiddelen nodig.

Zo ontdek ik tijdens deze tocht wat ‘Only through Community’ daadwerkelijk betekent. In iedere gemeenschap schuilt voldoende kracht, spirit en gaven om zelf de problemen de baas te kunnen. Goede buren vormen als vrijwilligers de as van het werk. Terwijl Luca aan het werk is, praat ik hier en daar met een van de buren. Het valt me op dat de motivatie verschilt, de gaven verschillen en de taken verschillen. Maar gemeenschappelijk is de overtuiging dat een betere toekomst alleen mogelijk is met elkaar, door elkaar en voor elkaar.

Een paar buren vertellen me ook hoe ze zelf veranderd zijn door wat ze doen. Hun blik is veranderd, zeggen ze, en ze zijn rijker geworden: rijker aan ervaringen, rijker aan contacten, rijker aan solidariteit, rijker aan waardering. Net zoals in de legende over Sint Maarten, die zijn mantel deelde met een bedelaar.

Meeleven

Harke en Trijntje Tuinhof waren recent vijftig jaar getrouwd. Hoe naar de ziekte van Harke ook is en hoe verdrietig dat hij niet meer thuis kan wonen, toch is die vijftig jaar wel gevierd. Hartelijk gefeliciteerd!

En voor u allen: hartelijke groeten!

ds. Dirk van Keulen

Vanuit de kerkenraad okt 2015

Zo, de kop is er af! Op het moment dat ik dit schrijf hebben we het startweekend net achter de rug. En naar volle tevredenheid!

Het landelijke jaarthema van het komende seizoen is: Goede Buren. Een heel mooi thema waar je heel veel handen en voeten aan kunt geven. Op vrijdagavond was er in de kerk een optreden van Tweeboereneneendominee die in hun programma ook aan het werk gingen met ditzelfde thema. Tot ons grote genoegen was de kerkzaal bijna geheel gevuld, met gemeenteleden maar vooral ook met heel veel buren die uiteraard bijzonder welkom waren. Een mooi voorbeeld van hoe je heel goed kerk kunt zijn op het dorp en hoe belangrijk het is dat er een kerk is en blijft op ons dorp. Al met al een vrolijke geslaagde avond waar veel te lachen viel in een doorgaans toch wat saaie kerk, tenminste volgens sommigen!

Op zondagmorgen hadden we de startdienst waarin we vierden dat we er in de kerk voor elkaar mogen zijn en dat God ook onze buurman wil zijn. Misschien niet direct de buurman voor het kopje suiker maar wel diegene waarbij je altijd je verhaal kwijt kunt! Daarna nog een gezellige nazit met een hapje en een sapje. Al met al een geslaagd startweekend wat weer genoeg energie geeft om elkaar in de komende tijd weer regelmatig te ontmoeten.

In deze startdienst is Piet Verhage bevestigd als ouderling. De kerkenraad is heel erg blij dat Piet ja heeft gezegd op het beroep wat op hem gedaan is. Misschien denkt u wel eens: zo’n kleine gemeente en dan zo’n grote kerkenraad, is dat wel nodig? Jazeker, dat is echt nodig! Als we het contact willen blijven houden en alle bezoeken willen brengen, de jeugd bij elkaar brengen en houden en er zelf ook nog plezier aan willen beleven, dan is dat echt nodig!

En ik verklap u reeds: na dit jaar zijn er ook weer ambtsdragers die graag het stokje willen doorgeven en zal er weer een beroep op u gedaan worden. Dat is ook een onderdeel van gemeente zijn: iedereen draagt op zijn tijd een steentje bij! Je wordt tenslotte ook geen lid van Tonego om alleen maar in de kantine te mogen zitten, nietwaar…..

Op 20 augustus werden wij opgeschrikt door het overlijden van Aly Fokkens. Hoewel we allemaal wisten dat ze ziek was, komt zoiets toch wel hard aan, bij haar kinderen en kleinkinderen, maar ook bij vele dorpsgenoten.

Verderop in deze Schakel leest u een in memoriam, geschreven door mevr. Maisson, die ook de dankdienst voor haar leven leidde.

We wensen kinderen en kleinkinderen Fokkens sterkte toe en Gods troost, nu zij zonder hun moeder en oma verder moeten.

Heeft u uw opgaveformulier ingeleverd? En heeft u daar toevallig ook uw email-adres al op vermeld? Zo niet, u kunt het ook even doormailen naar Arie van Tilburg, onze scriba. We willen heel graag een complete maillijst aanleggen, zodat het wat eenvoudiger is om het één en ander te communiceren. En zeg nou zelf: in een tijd waarin het zelfs uw voorzitter lukt om met zijn mobiele telefoon al iets meer te kunnen dan alleen maar bellen is dit toch geen raar idee meer nietwaar?

Ik hoop dat we elkaar weer spoedig, waar dan ook zullen ontmoeten!

Namens de kerkenraad, met een hartelijke groet, Johan Schipper

Nieuws van de Diaconie

Collecte opbrengsten:

12-7   Diaconie   € 39,80

19-7   Diaconie   € 48,30

26-7   Diaconie   € 65,60

2-8   Diaconie   € 62,40

16-8   Zending     € 59,13

23-8   SHO         € 72,95

30-8   Diaconie   € 44,56

6-9   Diaconie   € 66,20

Op 25 oktober is het nationale bijbel zondag. De collecte zal deze zondag daarom worden gehouden voor het Nederlands Bijbelgenootschap.

Het inzamelen van geld is aan verandering onderhevig, zo ook binnen onze kerk.

Uw bent van ons gewend dat wij in oktober aan uw deur komen om geld op te halen voor het Wereld Diaconaat. Omdat u de mensen van de Commissie van Beheer een paar weken later ook weer aan de deur treft ivm de dankdag collecte hebben we in de kerkenraad besloten om niet meer langs de deur te gaan om geld op te halen voor het Wereld Diaconaat.

Wel wordt er zondag 18 oktober in de dienst gecollecteerd voor het Wereld Diaconaat. Deze collecte is uiteraard van harte bij u aanbevolen.

Tevens bent u in de gelegenheid zelf een bijdrage over te maken op: IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht.

De opbrengst zal gaan naar Sartawi in Bolivia:

De kleine boeren op de hoogvlakte in Bolivia leven in grote armoede. De aarde is kurkdroog door de weinige regenval en het waait altijd hard. De boeren kunnen er nauwelijks overleven. Sartawi,

partnerorganisatie van Kerk in Actie, werkt samen met de boeren aan betere irrigatie- en drinkwatersystemen en leert de boeren hoe ze hun land het beste kunnen bewerken. Dankzij verbeterde huisvesting en voeding produceren de koeien meer melk. De vrouwen maken kaas en

yoghurt van de melk en verkopen die op de markt. Van de opbrengst kan het schoolgeld van de kinderen worden betaald. Dankzij de hulp van Sartawi kunnen de boeren op hoogvlakte in Bolivia steeds beter voorzien in hun levensonderhoud. Met de opbrengst van de collecte wordt partnerorganisatie Sartawi in Bolivia en andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie gesteund.

>Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/sartawi.

De Bloemen zijn met een hartelijke groet vanuit de gemeente gegaan naar:

Familie de Vries (16-8), Mw de Roos (23-8), Familie Haagsma (30-8),

Jarige gemeenteleden in Oktober:

Dhr Baarda hoopt op 26 oktober zijn 79e verjaardag te vieren en op 29 oktober hoopt mw Fennema 76 jaar te worden. Wij wensen alle jarigen in oktober een mooie dag toe!

Hartelijke groet namens de Diaconie,

Gerda Jonker

De dorpskerken in de Noordoostpolder zijn ‘Goede Buren’

‘Goede Buren’ is het jaarthema van de landelijke Protestantse Kerk en veel lokale kerkelijke gemeenten. Het is een thema dat al een aantal jaren op de agenda staat van onze dorpskerken in de Noordoostpolder. Wij beschouwen elkaar ook als goede buren. Daarom zoeken wij elkaar op via het platform van het Dorpskerkenoverleg. Hier wordt het wel en wee van onze gemeenten gedeeld en regelmatig gesproken over het ‘kerk zijn voor het dorp’. De predikanten en kerkelijk werkers zien elkaar ook als goede buren. Zij lunchen af en toe samen en bespreken dan persoonlijke en werk gerelateerde zaken. In een reeks kerkblad artikelen vertellen de predikanten en kerkelijk werkers hoe zij en hun gemeenten invulling geven aan een goede buur te zijn. Onderstaand artikel is de eerste in de reeks: De Protestantse Gemeente Nagele.

Het thema ‘Goede Buren’ daagt uit om uit het vertrouwde kerkelijke kringetje te stappen. Dat begint gewoon met het aan de mensen met wie je samenleeft laten zien dat je er bent. Dat ervaar ik soms best als spannend. Door de jaren heen heb ik gemerkt dat de kerk bij veel dorpsbewoners niet zo’n goed imago heeft. Wanneer iemand de reden daarvan vertelt kan ik het soms nog wel begrijpen ook. Helaas heeft de kerk in het verleden vaak niet goed gecommuniceerd. Of heeft de kerk de indruk gewekt dat het in het geloof alleen maar gaat om het je houden aan regels. Mensen hebben zich daarom van de kerk afgekeerd en willen er soms ‘niks meer mee te maken hebben’.

Er ligt dan ook een uitdaging om je als ‘Goede Buren’ te laten zien. Een tijdje geleden hebben we in Nagele besloten de bloemen uit de zondagse eredienst niet meer alleen aan eigen leden te doen toekomen. Vóór de dienst vragen we als ambtsdragers aan elkaar: heb je iets gehoord van wat er speelt in het dorp? Is er iemand die een bemoediging kan gebruiken? Als er een naam op de proppen komt van iemand ‘buiten’ onze kerk, doet dat er in principe niet toe. Dan worden de bloemen gewoon als groet en ter bemoediging naar deze persoon gebracht. De reacties zijn eigenlijk altijd positief.

Tijdens de startzondag van dit kerkelijk seizoen hebben we ons concreet aan onze dorpsburen willen presenteren. Na de eredienst hebben gemeenteleden in oude kop en schotels een boeketje van verse bloemen gemaakt. ’s Middags hebben we deze bij buurtbewoners rondgebracht. Gewoon als een positief teken dat wij goede buren van elkaar willen zijn.

Er staat meer op stapel. We zijn voorbereidingen aan het treffen om af en toe een dienst te organiseren, waarvoor we het hele dorp uitnodigen. Huis aan huis zullen flyers worden bezorgd waarop plaats, tijd en thema staan vermeld. We noemen het ‘Anders-dan-Anders diensten’. Een zondagse kerkdienst met een traditionele liturgie spreekt de moderne mens vaak minder aan. We gaan het daarom af en toe ‘anders’ doen. Hoe anders, dat zal per dienst verschillen. In ieder geval wordt je door die andere invulling geprikkeld om heel bewust na te denken waarom je doet zoals je doet en leeft zoals je leeft. Het thema voor de eerste Anders-dan-anders-dienst is: “Hoezo een kerkdienst?!” Deze staat gepland voor zondag 1 november.

Het op deze manier buiten je vertrouwde kring treden beleef ik persoonlijk als enorm verrijkend. Als ambtsdragers en gemeenteleden onder elkaar spreek je al snel een bepaalde taal. In ontmoetingen en gesprekken met mensen die niet zo kerkelijk zijn wordt je gedwongen dat los te laten. Dat geeft de ruimte om de vragen van het leven in hun pure vorm op tafel te laten komen. Soms in alle rauwheid. Het maakt je er bewust van hoe de seculiere mens het leven in de 21e eeuw beleeft. En het zet je tot nadenken hoe het christelijk geloof er voor jezelf toe doet. En hoe je dat vervolgens voor de ander ziet.

Zo biedt het thema ‘Goede Buren’ volop kansen om onze gemeente op een positieve manier te presenteren: als een doorgeefluik van Gods ontfermende liefde. We hopen dat velen zo hun hemelse Vader zullen leren kennen.

 

Gerlof van Rheenen

JEUGDNIEUWS

Kindernevendienst

Na een mooie startdienst, waarbij de jeugd weer hard geknutseld heeft, een mooi schilderij heeft gemaakt en ook nog een lichtje voor de buren hebben gemaakt. Gaan we in volle vaart door naar het volgende onderdeel. En dat is voor groep 7 en 8.

We willen dit jaar weer meedoen aan Sirkelslag KIDS!

Je weet wel: het actieve, gekke, soms chaotische bijbelspel dat we, op hetzelfde moment spelen tegen honderden andere groepen in het land.

We weten niet welke opdrachten uitgevoerd moeten worden, het enige dat we weten is dat duizenden kinderen op datzelfde tijdstip ook klaar zitten om de strijd aan te gaan tegen onze groep.

Op 6 november 19.15 barst de strijd los. Wij gaan winnen toch?

Maar daar ben jij heel hard voor nodig. Hebben jullie zin in een top-avond en zit je in groep 7 of 8 geef je dan snel op bij Sjoukje de Feijter. Dit kan via een mailtje sjoukje5@planet.nl of gewoon even tegen mij zeggen als je mij ziet.

Tijd:       6 november 2015 om 19.15 uur

Waar:   De Schakel

Hartelijke groet en tot Sirkelslag,

Provider / Jeugdkerk

Ook provider/jeugdkerk is weer begonnen. De flyers zijn weer rondgebracht en de kaartjes van alle data zijn uitgedeeld. We hebben gezamenlijk met de jeugd van Bant een knakworstje gegeten, even bij gekletst en daarna naar de voorstelling van 2 boeren en een dominee geweest. De eerstvolgende bijeenkomst is op zondag 4 Oktober om 9.30 in Bantsiliek. Dit jaar wordt de jeugdkerk iets anders dan het voorgaande jaar, dus dat mag je niet missen.

Om aan iedereen te laten zien wat de jeugd zoal dit jaar gaat doen, staat in de schakel de flyer afgedrukt.

Catechese

Tot slot de groep 16-18 jaar. Zij zijn begonnen met een bbq en karten bij Gerard en Margreet op de boerderij. Een hele snelle en lekkere start van het seizoen. Met veel jeugd. Dat is goed om te horen.

Ik sluit mijn stukje af met de spreuk van de maand en een groet van de jeugdouderlingen Sandra en Sjoukje

Visje: Word volwassen, blijf een kind..

 

Laad meer