Zingen met……..

De eerste avond van het seizoen zit er op. Het was een leuke avond die muzikaal begeleid werd op het orgel door Rina de Jaeger. De volgende avond staat gepland op woensdag 9 december a.s. om 20.00 uur. Dit keer zal Gerrit de Roos plaatsnemen achter de toetsen om ons lekker te laten zingen.

 

Heb je je niet opgegeven en wil je toch graag meezingen, laat het dan even weten. Een mail naar hvanmaldegemdijkstra@live.nl is voldoende.

Tot 9 december 20.00 uur in de Schakel.

Hilda van Maldegem

JEUGDNIEUWS

Kindernevendienst

Op vrijdag 6 november hebben we met groep 7 & 8 sirkelslag kids gedaan. Het Thema was: “Durf te delen”. De jongeren moesten een 4-tal opdrachten doen. Durf opdrachten. Zoals zout water opdrinken, maar ook “deel” opdrachten, zoals complimenten geven. Samenwerken was bij de opdracht bouw een tent van kranten erg leuk om te zien en te doen. Tenslotte moest de jeugd nog een zin raden en dat was: “Het enige dat meer wordt als je het deelt is liefde!” Een zeer geslaagde avond. Jongeren bedankt voor jullie inzet en fanatisme.

P.S. de uitslag van sirkelslag kids is nog net op tijd binnen gekomen, we zijn op een gedeelde 20ste plaats geëindigd. Top!!!

Hoe laat is het?

 

Ondertussen hebben we de 1ste advent met het thema: “Hoe laat is het? “ al gehad. De komende zondagen hebben wij het over: tijd om te luisteren, tijd om op weg te gaan, tijd om te zingen en met kerst wordt het tijd voor het licht. We knutselen een ster met lichtjes. Want de slotregel van het projectlied is: “het licht zal gaan schijnen voor ons allemaal”. Met kerst laten we de sterren schijnen voor iedereen.  (Als iedereen die een ster knutselt 2 AA baterijen wil meenemen, moet het goed komen).

Dan zijn we ook nog druk bezig met een mini-musical: “Alle tijd”. Een aantal jongeren uit groep 7 & 8 zijn al hard aan het oefenen. De musical gaat over een speciale klokkenwinkel met bijzondere mensen. De uitvoering is in de ochtenddienst op 1ste kerstdag en hoort bij het project.

Een groet namens de nevendienst Eline, Hilde en Sjoukje

Provider/ jeugdkerk

We hebben met 19 jongeren uit Bant en Luttelgeest het AZC bezocht. Dit was een leerzame en indrukwekkende avond. De jongeren waren zeer geïnteresseerd over welke nationaliteiten er wonen, hoeveel vluchtelingen er zijn, wat er precies met ze gebeurd. Vooral het verhaal over de minderjarige jongeren maakte veel indruk. Tot slot kregen we een rondleiding over het terrein.

Groep 16 – 18 jaar

Wat kunnen we terugkijken op een mooie jeugddienst. Wij hebben erg genoten van jullie enthousiasme. Een ieder met zijn eigen kwaliteiten. Om een paar te noemen: zang, creativiteit met kinderen, lezen, mooie liederen uitgezocht en natuurlijk jullie eigen persoonlijkheid. Bedankt, het inspireert ons.

Groep 18 – 20 jaar

We hebben Bartele bereidt gevonden om deze groep te leiden. Bartele succes.

 

Tot slot de spreuk van de maand en een hartelijke groet namens de jeugdouderlingen Sandra en Sjoukje

1

 

jeugddienst 15 november 2015

Hieronder treft u de uitnodiging aan voor de jeugddienst van 15 november 2015

Bijzondere diensten – jeugddienst 15 november 2015

 

Vragen

Dirk van Keulen

ds. Dirk van Keulen

In het kerkblad van De Open Kring in Zwolle kwam ik een tijdje geleden een serie ‘vragen voor dertigers’ tegen. De predikant van De Open Kring had ze niet zelf bedacht. Zij was ze ook ergens anders tegengekomen.

De vragen mogen bedoeld zijn voor dertigers – op zondag 15 november gaan zij met elkaar eten en wat doorpraten over sommige van deze vragen – de vragen zijn ook uitdagend genoeg om over na te denken of te praten als je niet tot de dertigers behoort. Daarom maak ik gebruik van de maandelijkse taak een stukje op deze plaats te schrijven, om ze u allen te laten lezen:

 

 1. Waar liggen je wortels?

(waar begint je leven? waar kom je vandaan? wat voor invloed heeft je opvoeding op je? welke ballast draag je met je mee en wat is daarvan aangeboren en wat misschien wel aangeleerd? kun je je wortels ook ergens anders vinden dan enkel in je familieoorsprong?)

 

 1. Wat zegt uiterlijk je?

(hoe zie je jezelf? hoe wil je gezien worden en wat doe je daaraan? hoe zie jij de buitenkant van anderen? hoeveel heb je voor een mooi uiterlijk over en wat is dat eigenlijk? hoe voelt het om te merken dat je uiterlijk verandert?)

 

 1. Wie zijn je vrienden?

(wie zijn je echte vrienden? wie mag jouw tranen zien en met wie kun je lachen? raakt het begrip vriendschap vertroebeld door de huidige nadruk op netwerken en connecties? hoe belangrijk is het voor je om gekend te zijn? helpen nieuwe communicatiemiddelen om elkaar beter te verstaan of werken die juist averechts?)

 

 1. Wat zijn je ambities?

(strookt datgene wat je doet, met wat je zelf écht wilt? hoe groot is de druk van buiten? welke rol spelen verwachtingen van ouders, vrienden of collega’s? hoe zwaar weegt de drang tot kennisvermeerdering in deze kennismaatschappij? wanneer overheerst “carrière maken” je leven?)

 

 1. Welke rol speelt de liefde?

(hoe vind je de partner van je keuze? hoe houd je die? wat vraagt het van je om een relatie te laten bloeien? hoe belangrijk is het eigenlijk om een relatie te hebben, terwijl vrijheid tegelijkertijd als een grote deugd wordt beschouwd? wat betekent eenzaamheid? kun je ook eenzaam zijn in je relatie? hoe belangrijk is seks en wat is het verschil met intimiteit?)

 

 1. Wat wil je nalaten?

(Wil je kinderen? waarom eigenlijk? wat als je geen relatie hebt? en wat gebeurt er als je het uitstelt? als het misschien niet wil lukken? hoe verschillen mannen hierin van vrouwen? kun je ook op een andere manier dan de letterlijke iets nalaten aan de wereld?)

 

 1. Wat vormt je wereld?

(vind je jezelf een wereldburger? wanneer ben je dat eigenlijk? als je sushi eet en naar ‘urban music’ luistert? of is er meer voor nodig? wil je de wereld verkennen? dat kan ver weg, maar ook dichtbij: voel je je betrokken bij je straat, dorp, stad; bij de politiek? hoe ga je om met het vreemde, de vreemdeling? de vluchteling? wat brengt de confrontatie met wereldleed bij je teweeg?)

 

 1. En wat is de zin van dat alles?

(waar gaat het om in het leven? waar vind jij je antwoorden? in oude of in nieuwe spiritualiteit? of in een vleugje van van alles en nog wat? waardoor wordt het leven voor jou zinvol? wat inspireert jou? wie inspireert jou? sta je überhaupt stil bij dat soort vragen?)

 

Genoeg om over te denken of over door te praten. En wie het leuk vindt om iets te schrijven naar aanleiding van deze vragen: voel u vrij om me te mailen (predikant@pknluttelgeest.nl).

Gedicht

Tijdens de oecumenische dienst van 11 oktober (over het thema ‘Loslaten’) werd tijdens een collecte via de beamer een gedicht geprojecteerd. Na de dienst vroegen mensen: waarom is het niet gelezen? Nu ging het wel heel snel. Velen hadden het niet door, druk als ze waren met het zoeken van de portemonnee en het doorgeven van het collectezakje. Daarom laat ik het hier nog een keer afdrukken. Wie het gedicht heeft gemaakt weet ik niet. Je kunt het her en der op internet vinden.

 

‘Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken Blijf ik denken zoals ik altijd heb gedacht

Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht Blijf ik geloven zoals ik altijd heb geloofd

Als ik blijf geloven zoals ik altijd heb geloofd Blijf ik doen zoals ik altijd heb gedaan

Als ik blijf doen zoals ik altijd heb gedaan Blijft mij overkomen wat mij altijd overkomt

Maar als ik nu voor even buiten mijn cirkel durf te kijken…

Loslaat zoals ik altijd heb gedacht en geloofd en eens niet doe zoals ik altijd heb gedaan…

Dan zal ik zien wat ik nog nooit heb gezien, dan gaat er een wereld voor mij open!’

 

Meeleven

Mevrouw Van Driel (Amazonestraat 62) is een van onze oudste gemeenteleden. Ze heeft bij een val met haar fiets haar enkel gebroken. Wat een pech. Heel veel sterkte toegewenst!

Op 2 oktober werd geboren: Vanessa, dochter van Sjaak René en Wendy Krol (Lange Voor 17, 8316 BB Marknesse). Hartelijk gefeliciteerd!

Met hartelijke groeten,

Dirk van Keulen

KUNST IN DE KERK

Zoals vele kerkgangers al hebben gezien is de vergaderzaal in de Schakel opgefleurd met schilderijen. Deze zijn van de hand van ondergetekende.

Het is niet de bedoeling dat deze er blijven hangen maar dat andere schilders of handwerkers daar ook terecht kunnen om te exposeren. In december wil ik graag plaatsmaken voor nieuwe gegadigden. Wanneer u slechts één of een paar stukken wil laten zien, dan kan dat ook omdat er meer zijn die enkele schilderijen willen ophangen. Die gaan dan gewoon samen.

Met december zijn ook de advent weken begonnen. Het zou mooi zijn als er werk komt te hangen dat gericht is op de kers- en wintertijd. U kan dat ruim zien, december is ook een donkere maand. Sneeuw- en winterlandschappen zijn welkom. Abstract zeker ook.

U kunt zich melden bij Ria Kragt, Amazonestraat 1, telefoon 202777 of via email

mefkragt@gmail.com  Ik neem dan contact met u op.

Vanuit de kerkenraad nov 2015

Een paar weken geleden hadden we een oecumenische dienst waarbij er nogal wat onduidelijkheid bleek te zijn over de aanvangstijd. Is het nu tien uur, half tien, of nog weer wat anders?? Hoe zit dat nu?

Inderdaad was de begintijd van een oecumenische dienst in het verleden altijd tien uur. Dat was zo afgesproken omdat in de RK  kerk op zondagochtend altijd tien uur als tijd werd gehanteerd en bij de PKN kerk tien uur tijdens de wintertijd en half tien in de zomertijd.

Omdat sinds de sluiting van de RK kerk in Luttelgeest alle oecumenische diensten in ons kerkgebouw zijn, hebben we met elkaar afgesproken dat we ook de begintijden van onze kerk aanhouden. Dus in de zomertijd, vanaf eind maart tot eind oktober is dat half tien, en in de wintertijd is dat tien uur. De juiste tijden staan trouwens altijd in de Schakel. Het komt helaas nog wel eens voor dat er een onjuiste tijd staat in de dorpskrant of in de Noordoostpolder. Waarom dat mis gaat weet ik ook niet, het blijft tenslotte mensenwerk, nietwaar!

We zullen deze winter regelmatig een bijzondere dienst meemaken. Niet dat een gewone dienst niet bijzonder is natuurlijk, maar we zullen toch vaker dan voorheen van de gebaande paden afwijken om eens nieuwe, inspirerende paden in te slaan. De bijzondere diensten commissie is druk aan het brainstormen en organiseren, daarbij geholpen door allerlei mensen. Soms zal dit plaatsvinden gewoon op de zondagmorgen zoals we gewend zijn, maar er kan ook zeker iets georganiseerd worden op de zondagmiddag of op een ander tijdstip. U leest er als het goed is verderop in deze schakel al meer over! En laat het weten als u ideeën hebt of ook eens mee wilt doen met het organiseren van zoiets.

In de komende tijd gaan we ook af en toe weer een nabespreking houden na de ochtenddienst. De bedoeling is dan niet om de dominee in kwestie eens lekker door  te zagen over de preek, maar om met elkaar, met een bakje koffie of thee erbij,  in gesprek te gaan naar aanleiding van de dienst. Dit zal ongeveer een half uurtje duren, zodat u uw hele zondag er niet aan hoeft op te offeren. Maar dit is wel wat ook een fundamenteel onderdeel van ons kerkzijn is: het met elkaar in gesprek gaan en zo elkaar inspireren!

De eerste bijeenkomst is gepland op zondag 29 november, de eerste advent.

De laatste tijd is er veel gaande bij de landelijke PKN. De scriba, ds Arjan Plaisier kwam in het nieuws met de mededeling dat we niet meer overal kerkje kunnen spelen zoals we dat gewend waren en dat er, als het zich voordoet, niet geschroomd moet worden om kerken definitief te sluiten, het zogenaamde Pamflet Kerk 2025. Dit brengt natuurlijk hele discussies op gang met aan de ene kant een handtekeningenactie van een aantal jonge dominees die de veranderingen in de kerk van harte toejuichen en aan de andere kant een hunkering om het oude koste wat kost vast te houden en iedere vernieuwing uit te sluiten.

De vraag die bij de kerkenraad op komt is: hoe staan wij daar in en hoe ziet onze toekomst er uit? Moet alles bij ons ook op de schop of moeten we weer terug naar vroeger toen alles nog beter was en de dominee nog gezag had.

We willen graag eens op een open manier met u als gemeente daarover van gedachte wisselen en we zullen daarover na de jaarwisseling een gemeenteavond organiseren. U hoort hier nog meer van.

Dat was het voor nu. Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Johan Schipper.

Nieuws van de Diaconie

Collecte opbrengsten:

13-9   Vredesweek         €84,40

20-9   Diaconie               €72,16

27-9   Het Rode Kruis    € 93,96

4-10   Diaconie               €53,36

De diaconie heeft vanuit onze gemeente een gift ontvangen van € 200,00. Hiervoor onze hartelijke dank.

De Bloemen zijn met een hartelijke groet vanuit de gemeente gegaan naar:

Harke en Trijntje Tuinhof (6-9), Aukje Lok (13-9),  Dirk Hoen en Stien Beihuizen en Evert en Petra de Boer (20-9), Leerlingen en leerkrachten basisschool de Rank (27-9),  Ans Roubos (4-10) en Mevrouw van Driel en Thea Gielleit ontvingen de bloemen vanuit de oecumenische dienst (11-10).

Jarige gemeenteleden in November:

Op 8 november hoopt mw Vonk haar 78e verjaardag te vieren, Mw Vonk van Harte Gefeliciteerd en we wensen u een mooie verjaardag toe.

Hartelijke groet namens de Diaconie,

Gerda Jonker

Mededelingen vanuit het college van beheer

Wij hebben vanaf nu een andere bank, nl. de Rabo-bank. Het  nr. is: NL84RABO0386568375  Zo hebben en de Kerk en de Zending en Diaconie  dezelfde bank. Wilt u hiermee rekening houden met betalingen?!

We hebben ook een nieuwe penningmeester; Meta Westenbrink heeft de taak van Henk Boeve overgenomen. Henk blijft nog tot het eind van het seizoen in ons college om Meta in te werken.

De sleutel van de kerk heeft: Stien, de koster, Leendert Tuinhof, Henk Boeve en de dominee.

De envelopjes voor de dankdagcollecte heeft u inmiddels in de bus gekregen. U kunt ze in de kerk in de daarvoor bestemde bus/doos deponeren. De collegeleden weten dan bij wie ze nog langs de deuren moeten.

De leden van het college zijn:

Wobbe Bouma als voorzitter, tevens kerkenraadslid

Joke Verhage  als secretaresse

Meta Westenbrink  als penningmeester

Einte Elsinga als administrateur

Leendert Tuinhof, Hans de Vries en Henk Boeve als algemeen lid.

Joke Verhage

Even voorstellen…………….

Achter in het activiteitenboekje heeft u het al kunnen lezen : er is een nieuwe commissie, de bijzondere diensten commisie, nu moet u dit heel breed zien, een aantal keren per jaar willen we ” iets bijzonders, iets anders” doen in de zondagochtenddienst of op de zondagmiddag. Voor de komende winterperiode zijn er al een aantal activiteiten gepland, in Schakel en dorpskrant wordt u op de hoogte gehouden wanneer deze activiteiten zijn.

Graag willen wij ook van u/jou horen wat u/je leuk vindt om eens in de kerk te doen, te zien of te horen. U/Je kunt de leden van de bijzondere diensten commissie hiervoor benaderen : Jannie Kamminga, Hilda van Maldegem, Folkert Kloosterman, Jakob van der Werf en Margreet Langebeeke

Voor het najaar en winter 2016 zijn we al weer op zoek naar leuke ideeën !!

JEUGDNIEUWS

Jongeren 15/16 jaar.

Vanuit de groep jongeren van 15 en 16 jaar, die regelmatig op vrijdagavond

in huiskamersfeer bij elkaar komen is een jeugddienst voorbereid.

Tijdens het eten praten de jongeren eerst met elkaar bij.

Daarna is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan

over een geloofsthema, Bijbelgedeelte of Bijbelfiguur.

Zo is het thema ”Wat raakt je………?” onstaan.

In de jeugddienst van zondag 15 november koppelen we dit aan het Bijbelverhaal van David en Goliath.

De invulling van de dienst is in handen van de jeugd, zij willen er hun eigen dienst van maken,

laat u verrassen door hun ideeën.

U bent van harte uitgenodigd om deze dienst mee te maken!!

Kenneth en Gerard

Provider/jeugdkerk

Ik weet niet in hoeverre jullie allemaal op de hoogte zijn van wat wij (Margrethe, Ineke en ondergetekende) dit jaar met de Jeugdkerk gaan doen. Het leek ons wel een goed idee om jullie daarover te informeren.

Enkele jaren gelden hebben we met de jeugd (16 t/m 21 jaar) uit alle dorpen van de NOP een Wake Up Call uitgevoerd. Dit was een programma van JOP. Vanwege de hoge kosten is dit helaas gestopt. De WUC was een ‘alternatieve’ viering waarbij de jeugd alles van A tot Z invulde. Naast enkele volwassenen werd ook de begeleiding voornamelijk door de jeugd zelf (leeftijdgenoten) gedaan. Alles draaide om een centraal thema (toen: geloof, hoop en liefde). Op de dag zelf konden de jongeren (180 uit de hele NOP!!) zich inschrijven voor een bepaalde workshop. Iedere workshop had betrekking op een bepaald onderdeel uit een viering. Na het uitvoeren van de workshop (1, 5 uur) werd alles achter elkaar uitgevoerd en zo ontstond een eigentijdse viering. Een super geslaagd evenement. Er is zelfs een website gemaakt die nog steeds bestaat, al is deze lang niet meer compleet en actueel (http://wakeupcallnop.weebly.com/). Op deze site kun je ook de titels lezen van de diverse workshops. Tijdens de viering moest iedere groep wat uitvoeren, laten zien en uitleggen waarom ze dit zo hadden gedaan / gemaakt.

Met de Jeugdkerk gaan we ook een WUC voorbereiden en uitvoeren, maar dan aangepast op de leeftijd (12 t/m 15 jaar) en de omvang van de groep. Ook de vorm hebben we aangepast. Op 4 oktober hebben we de aftrap gehad. Na een kennismaking hebben we eerst uitleg gegeven over de WUC en wat precies de bedoeling is. Daarna hebben we de activiteiten (in de echte WUC: de workshops) toegelicht en konden ze allemaal er eentje uitkiezen. De komende 3 keer ( 17 januari, 13 maart en 17 april) gaan ze hier in hun groepje met een begeleider (gemeentelid Bant / Luttelgeest) aan werken. Ons thema (hoe kan het ook anders) is: Goede Buren. De activiteiten zijn:

 • Schilderen
 • Zingen / muziek maken
 • Foto’s maken
 • Een film maken
 • Theater / toneel
 • Creatief zijn met….
 • Maak een verhaal (alternatief voor de preek)

Daarom heen zijn nog wat kleine activiteiten (bv collecteren, een gebed o.i.d). Het uiteindelijke doel is het uitvoeren van de WUC in de kerk van Bant of Luttelgeest. Voor deze dienst nodigen we alle gemeenteleden uit. Ook alle ouders ontvangen nog informatie van ons zodat zij ook weten wat hun kinderen aan het voorbereiden zijn.

Uit de reactie horende heeft de jeugd (en wij ook ) er zin in!

Mede namens Ineke Dunnewind en Margrethe Wester,

Jan Broos

Kindernevendienst

We doen dit jaar weer mee aan Sirkelslag KIDS! We hebben genoeg deelnemers, maar er kan nog meer bij….

Sirkelslag is het actieve, gekke, soms chaotische bijbelspel dat we, op hetzelfde moment spelen tegen honderden andere groepen in het land.

We weten niet welke opdrachten uitgevoerd moeten worden, het enige dat we weten is dat duizenden kinderen op datzelfde tijdstip ook klaar zitten om de strijd aan te gaan tegen onze groep.

Op 6 november 19.15 barst de strijd los. Wij gaan winnen toch?

Maar daar ben jij heel hard voor nodig. Hebben jullie zin in een top-avond en zit je in groep 7 of 8.

Geef je dan snel op bij Sjoukje de Feijter. Dit kan via een mailtje sjoukje5@planet.nl of gewoon even tegen mij zeggen als je mij ziet.

Tijd:       6 november om 19.15 uur

Waar:   De Schakel

Hartelijke groet en tot Sirkelslag,

Daarnaast zijn we begonnen met het adventsproject: Hoe laat is het?

Die vraag is de rode draad door het adventsproject van dit jaar. Het is een hele gewone vraag, waar je gewoon een antwoord op krijgt. Maar als we de verhalen uit de bijbel lezen, weet je op een andere manier hoe laat het is. Het is tijd om te verwachten (1ste advent), tijd om te luisteren, tijd om op weg te gaan en te zingen. Het  is tijd voor het licht. Of is het tijd voor iets anders?

Op zondag 29 november is het eerste advent. Er komt een grote klok in de kerk te staan. De wijzerplaat van de klok maakt elke advent plaats voor een verhaal. Zo zien we pas echt hoe laat het is. We zingen een projectlied wat de kinderen ook op school leren. En natuurlijk gaan we de vier adventszondagen weer flink knutselen. Jij komt toch ook?

Tot slot de spreuk van de maand met een hartelijke groet van de jeugdouderlingen Sandra en Sjoukje

2

 

 

Jeugdagenda    
6 november

 

Sirkelslag kids voor groep 7 & 8 19.15 uur in de schakel
13 november Provider AZC bezoeken 19.15 uur bij de schakel
15 november

 

Jeugddienst ”Wat raakt je………?” 10.00 uur
29 november

 

Eerste advent project: Hoe laat is het?

Kindernevendienst

10.00 uur
 
6 december Bijzondere dienst: koor Tehilla met zang en spel: “Vadertje Panov” 10.00 uur
 

 

Laad meer