Vragen – Een paar woorden van de dominee

Groeien in liefde – Een paar woorden van de dominee

Zin In — “Vrijheid is…”

Houd moed

HOUD MOED

Wat zijn onze levens ingrijpend veranderd! We moeten afstand van elkaar houden om de kwade macht van het corona virus in te dammen. En dat kunnen we alleen maar doen als we ons allemaal aan de regels houden.

Vandaag – de dag waarop ik dit stukje schrijf – is het maandag 20 april. Afgelopen dagen is er vooral veel gepraat in de media over de vraag of er al verruiming in alle maatregelen mogelijk is. Of de scholen misschien weer kunnen worden geopend. Velen hopen het. Morgen zullen we er meer over horen. Wat zal het worden? In die zin hobbelt dit stukje hopeloos achter de actualiteit aan.

In de week voor Pasen, om precies te zijn op 8 april, hebben we ons gemeentelid Bert Verhage moeten begraven. Elders in dit nummer van het kerkblad vinden jullie een ‘In memoriam’; en daarin schrijf ik ook iets over hoe ik de begrafenis heb ervaren: als een heel intense bijeenkomst. Tegelijkertijd natuurlijk ook een heel vreemde bijeenkomst. Het liefst hadden we gewoon een kerkdienst gehad waar ieder die erbij wilde zijn welkom was.

Dat roept ook de vraag op: wanneer kunnen we weer kerkdiensten houden? Een antwoord op die vraag weet ik niet. Zoveel lijkt wel duidelijk: we zullen nog lange tijd een ‘anderhalve meter afstand samenleving’ hebben. Zijn daarin kerkdiensten mogelijk? Dat weet ik niet. We zullen erover moeten nadenken. Maar we zullen heel voorzichtig moeten zijn. Want ervaringen als bijvoorbeeld in het vlakbij Zwolle gelegen Hasselt maken duidelijk, dat juist kerkdiensten al snel een bron kunnen zijn van waaruit het virus zich snel en gemakkelijk verspreidt.

Afgelopen weken heb ik de meeste ouderen uit de gemeente een keer opgebeld. Ik heb tegen iedereen gezegd: wanneer je het moeilijk hebt, en je wil erover praten: bel me! Mijn telefoonnummer vind je in dit gele boekje. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor de ouderen!

In al die telefoongesprekken met gemeenteleden werd wel duidelijk, hoezeer het virus onze levens beheerst. De een heeft het er moeilijker mee dan de ander. Ouderen zijn vaak thuis, vaak ook alleen. En juist dat alleen-zijn is moeilijk. Van anderen hoorde ik, dat de situatie ook van invloed is op de bedrijfsvoering. Ook dat is moeilijk. Net als dat ik hoor, dat ook de droogte weer voor problemen zorgt.

Daarom heb ik de filmpjes die ik afgelopen weken heb gemaakt altijd afgesloten met: houd moed!

Die woorden ‘houd moed’ hadden ook een beetje een dubbele bodem. Ik heb ze namelijk ook tegen mezelf gezegd. Mijn rugprobleem is nog niet over. De dokter zegt dat dat vanzelf zal gebeuren en dat ik geduld moet hebben. Maar ik begin nu langzamerhand toch wel wat ongeduldig te worden.

Met hartelijke groeten,

ds. Dirk van Keulen

p.s.: net toen ik dit stukje klaar had belde iemand om te zeggen dat Jan Piet Thibaudier ter gelegenheid van koningsdag een lintje gaat krijgen. Wat leuk! Gefeliciteerd Jan Piet!

Vanuit de kerkenraad

Als kerkenraad hebben we in april niet vergaderd. Het moderamen heeft wel overleg en dit delen we weer met de andere leden.

We zijn nu weer zover dat we iets gaan organiseren. Er is een stream camera gekocht en we gaan proberen om hiermee iets naar buiten te brengen.

Houd onze site www.pknluttelgeest.nl in de gaten.

Het doel is om het rooster zo veel mogelijk aan te houden.

Verder zal dominee Dirk filmpjes blijven maken vanuit Zwolle.

Ook hebben we een aantal keren overwogen om de kerkdeuren open te doen voor een stil moment of het branden van een kaarsje.

Maar uiteindelijk toch niet gedaan om risico van besmetting te vermijden.

De kapel wordt nu ook voor deze persoonlijke momenten gebruikt en dat is mooi om te zien.

Dirk heeft het ook al gezegd zodra het weer mogelijk is zullen we een dankdienst voor het leven van Bert Verhage houden.

Op deze manier hopen we ook het samen afscheid nemen van Bert meer vorm te kunnen geven.

Vaak gaan dingen anders dan verwacht en heeft ons kerkblad de Schakel niet het laatste nieuws.

Onze pr dames Karolien en Elseleen willen jullie graag van alle nieuwe ontwikkelingen op de hoogte houden .

We zullen er voor zorgen dat de mailadressen alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief.

Dus wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws, stuur dan een mail naar Einte Elsinga mailadres :

administratie@pknluttelgeest.nl

Dan krijgt u vanzelf de nieuwsbrief in de mailbox.

Verder moet u weten dat u bij onze wijkouderlingen, Henk Baartse,Karin Tuiten,Yvonne Oosterheerd en Joke Boeve altijd terecht kan.

Met een hartelijke groet,

Vanuit de kerkenraad,

Gerard Blok.

Nieuws vanuit de diaconie

Het is een rare en onwerkelijke tijd. Het is stil op straat en we werken zoveel mogelijk thuis. En de kerk is dicht. Erg onwerkelijk allemaal. En het lijkt er op dat dit ook nog even de dagelijkse praktijk zal blijven. De tijd om elkaar te ontmoeten in de kerk of gewoon thuis zal op korte termijn niet veranderen. Misschien zijn de regels ten tijde van het verschijnen van dit kerkblad iets versoepeld, maar ook dan is het gewone leven nog lang niet terug. Daarom is het belangrijk dat we naar elkaar om blijven kijken. Laten we, hoe moeilijk ook, aandacht blijven geven aan onze oudere gemeenteleden die het bezoek en contact nu erg missen. Hou vol en wees er voor elkaar!

Maar er zijn ook lichtpuntjes waar we ons aan vast kunnen houden. Onze dominee richt regelmatig via de website van de kerk een paar woorden tot ons. Ook het paasproject is digitaal voortgezet. De kapel is dagelijks verlicht met kaarsjes. Er wordt allerlei initiatieven ontplooid. En we hebben met Pasen gezien dat de nieuwe Paaskaars er is. Nu nog in Zwolle, maar straks in de kerk. Het licht van Christus zal dan weer branden in de kerk.

Voor de komende periode: Hou vol! Let op elkaar!

Hartelijke groet, Jan Broos

Jeugdnieuws

In deze maand gedenken we 4 mei en vieren we 5 mei en Hemelvaartsdag op 21 mei.

Op het moment dat ik dit schrijf is er net een persconferentie over de maatregelen van het Corona virus op televisie geweest. Hiermee is duidelijk geworden dat het nog steeds niet mogelijk is om bij elkaar te komen en elkaar te ontmoeten. Het blijft onwerkelijk dat we in deze situatie zijn terechtgekomen. Je bent jong en dat betekent dat je volop moet kunnen genieten van alle dingen die het leven biedt. Je sport, school, uitgaan, en dus ook bij elkaar komen om over het geloof in de God van de Bijbel te praten en ook leuke dingen en projecten met elkaar doen. Zo staat 27 juni “ nacht zonder dak “ nog steeds gepland maar ook dat zal hoogstwaarschijnlijk niet door kunnen gaan zoals we het bedacht hadden. Maar wie weet zou het 20 mei zo kunnen zijn dat de maatregelen weer iets versoepelt worden. Laten we ervoor bidden dat we een goed alternatief kunnen organiseren om de allerarmste straatkinderen te helpen. Zij hebben onze hulp hard nodig, wij hebben nog een dak boven ons hoofd, genoeg te eten, liefde van je ouders, je mag over je geloof praten. Maar deze kinderen missen veel essentiële dingen. Wij helpen ze graag.!!

Ik hoop echt dat ondanks deze situatie je toch gelukkig bent en dat je geen of weinig achterstand op school oploopt of blijft zitten. En dat je je vrienden toch kan speken via alle sociale kanalen die we hebben. Ook vanuit de kerk zullen we je op deze manier blijven informeren en elkaar ontmoeten. Elke week is er op NPO 2 om 11 uur een Beamdienst. Dit programma is speciaal gemaakt en gericht op jullie. Echt een aanrader om wekelijks te kijken. Kijk op www.beam.eo.nl. Mocht je vragen hebben of je wilt graag een praatje maken? Maak gerust gebruik van de app of instagram, FB. We weten niet hoe lang dit gaat duren en wat de consequenties voor de toekomst zijn. Wat ik graag tegen je wil zeggen is, dat je niet bang hoeft te zijn want God is altijd bij je. Hij heeft zijn zoon Jezus naar de aarde gestuurd om te laten zien dat Hij elk moment om ons geeft. Hij laat ons niet los, ook niet door ziekte en zelfs door de dood heen blijft Hij bij je. De Bijbel is er echt heel duidelijk over God is een redder van mensen. Blijf vertrouwen!

Kindernevendienst

 Zoals je wel gemerkt hebt zijn er een aantal filmpjes op het youtube kanaal van de kerk verschenen. Je vindt het kanaal als je op youtube PKN Luttelgeest intoetst of via de website van de kerk www.pknluttelgeest.nl. We zullen ook de komende weken weer een aantal filmpjes op het kanaal zetten.

Als het kwaad toeslaat!

Bijbel: Exodus 17:8-16 Het volk van God is in gevecht met de Amalekieten. Jozua leidt de strijd en Mozes staat boven op de berg met de staf van de Heer. Als Mozes zijn armen geheven houdt, is Israël aan de winnende hand. Als Mozes zijn armen laat zakken, dan verliest Israël kracht. Uiteindelijk wint het volk. Mozes kan zijn armen omhoog blijven houden met behulp van Aäron en Chur. Zij ondersteunen zijn armen.

Coronamoe!?

Het zal waarschijnlijk wel een nieuw woord in het woordenboek gaan worden. Zelf heb ik wel zo’n gevoel van het mag van mij wel een jaar verder zijn. Hopelijk is alles dan weer een beetje normaal. Maar ja, wat is normaal? Daar kun je best lang over nadenken. Wie bepaalt eigenlijk wat normaal is? De maatschappij, de regering, jij? God? Hmmm, best wel lastig, straks geven we elkaar dus geen handen meer of drie zoenen zoals we vaak wel gewend waren of een omhelzing wat ik ook altijd veel jongeren zag doen. Dat is toch echt wel anders het wordt waarschijnlijk nooit meer als daarvoor. Maar is dat erg? Het is maar net wat je gewend bent of waar je waarde aan hecht. Maar ja, zeg nou zelf op 1,5 meter afstand zoenen gaat toch echt niet lukken. Er zal vast wel een oplossing komen.

Wat me toch echt wel bezig houdt is…? Wat heeft God hier nu eigenlijk mee te maken? Om die vraag te beantwoorden zullen we echt in de Bijbel moeten gaan lezen, want daar staat het in. Jezus heeft het zelf gezegd “ er zullen oorlogen, aardbevingen en ziektes (pandemieën) zijn en blijven komen. Maar maak je geen zorgen zegt Jezus, dit moet gebeuren.” Jezus zegt “ dat is een teken dat het niet lang duurt voor ik terugkom. “ Het kan natuurlijk menselijkerwijs gezien nog wel heel lang duren maar voor God is 1000 jaar als 1 dag. Hij heeft nog geduld met ons want Hij wacht tot mensen Jezus gaan volgen. We vieren Hemelvaart op 21 mei en toen heeft Hij ook gezegd ik kom terug. En als ik terugkom komt er een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde. Wat een geweldige belofte, nou, mijn Coronamoeheid is al minder. Ik weet nu dat het een teken is dat Jezus ons ziet en altijd bij ons is maar ook dat Hij weer terug komt. En dan zullen we Hem ontmoeten. Wat een mooie dag moet dat worden.

Vissen – Een paar woorden van de dominee

De tuin – Een paar woorden van de dominee

Pasen – Een paar woorden van de dominee

Laad meer