Vanuit de kerkenraad

Nieuws vanuit de kerkenraad, wat er speelt in de gemeente.

Nieuws van de diaconie

Nieuws van de diaconie, toelichting op de komende collectes die gehouden worden tijdens de zondagsdiensten.

Jeugdnieuws

Jeugdnieuws voor de komende periode, uitgebreide toelichting.

Actie Kerkbalans 2020

Oproep voor de komende actie van Kerkbalans 2020, College van Beheer.

Zaterdag 8 februari 2020

Uitnodiging voor de jaarlijkse Bazaar op 8 februari 2020 in De Schakel te Luttelgeest.

Een kerk in beweging

Nieuws van de PR commissie De Schakel.

Gedachte-experiment

Een gedachte-experiment over de maand december.

Vanuit de Kerkenraad

Informatie wat er speelt rondom de kerkenraad van PKN De Schakel te Luttelgeest.

Nieuws van de diaconie

Toelichting over de aankomende collectes in de feestmaand December; projecten van Kinderen in de Knel.

Jeugdnieuws

Informatie voor de jeugd van PKN De Schakel te Luttelgeest, o.a. de geplande activiteiten.

Load more