Nieuws van de Diaconie

Als ik dit schrijf, hebben we de eerste diensten weer in de kerk gehad. Heel voorzichtig met maximaal 30 mensen. Goed dat we elkaar zo weer kunnen ontmoeten. Veel gemeenteleden hebben dit in de afgelopen periode gemist. We gaan stap voor stap weer de goede kant op.

 

Gift voor de diaconie

Doordat er de afgelopen periode geen kerk was, heeft de diaconie ook minder collectegeld ontvangen. Maar ons werk gaat gewoon door. En zeker met de Coronasituatie zijn er meer mensen afhankelijk van financiële steun. Dat merken we ook aan de vele verzoeken voor giften die wij ontvangen.

 

Daarom wil ik jullie vragen om giften te blijven overmaken op het rekening nummer van de diaconie: NL90 RABO 0396 6351 21.

 

Collecten

In de maanden juli en augustus zullen we voor de volgende doelen collecteren

 

5 juli en 2 augustus : Zin in…..

 

Op 12 juli is het avondmaal en collecteren we traditiegetrouw voor Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO). SHO is een Nederlands samenwerkingsverband om humanitaire hulp te geven aan mensen in rampgebieden. Over de wereld zijn er veel brandhaarden en worden landen getroffen door natuurgeweld, oorlof en geweld. Maar SHO biedt ook Coronahulp in kwetsbare landen. Vooral in armere landen kan het virus verwoestende gevolgen hebben voor de bevolking. SHO is betrokken bij het bestrijden van het virus en helpt de meest kwetsbaren.

 

Op 19 juli collecteren we voor Werelddiaconaat. Kerk in Actie steunt jaarlijks honderden projecten in Nederland en wereldwijd met financiële steun. Ze zijn volledig afhankelijk van giften. Ook die van ons. Er zijn vele manieren om steun te geven. Eén daarvan is via de collecte op 19 juni of via het rekeningnummer van de diaconie. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid. Samen zijn we de Kerk in Actie.

 

Op 26 juli is Mercy Ships ons collectedoel. Voor velen misschien een niet zo bekend doel. Mercey Ships vindt dat medische zorg voor iedereen beschikbaar moet zijn. Ieder mensenleven is het waard om voor te vechten. Dat maakt het werk van Mercy Ships zo betekenisvol. Met het grootste ziekenhuisschip ter wereld, vol professionele vrijwilligers, maakt de organisatie door operaties en trainingen chirurgische zorg toegankelijk voor de allerarmsten. Zij geven mensen die ze behandelen nieuwe hoop en toekomstperspectief, zodat ze met zelfvertrouwen weer mee kunnen doen in hun eigen leefomgeving. Het motto van Mercy Ships is: Wij geven geloof, hoop en liefde door. Laten wij dit ook doen door dit doel van harte te ondersteunen.

 

Op 9 augustus collecteren we voor de eigen diaconie. Eerder hebben we aangegeven dat we meer doelen in de eigen regio willen ondersteunen. In het kader van onze actie ‘minder sparen, meer uitgeven in de regio’ hebben we 4 regionale doelen in de regio een hart onder de riem gestoken. Hier willen we mee doorgaan. Dus ook deze collectie is van harte aanbevolen.

 

Op 16 augustus is een collecte voor de zending aan de beurt. Kerk in Actie is de hulpverleningsorganisatie van de Protestantse kerk. Samen zijn we de Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Zo ook in Rwanda. Veel jongeren hebben te maken met werkloosheid, armoede en geweld. De Presbyteriaanse Kerk in Rwanda heeft juist extra aandacht voor hen. Ze krijgen trainingen om hun talenten te ontdekken en te versterken. De kerk leert arme gemeenteleden hoe ze met betere landbouwmethoden en via spaargroepen hun levensomstandigheden kunnen verbeteren. Voor mensen met trauma’s vanwege de genocide van 1994 organiseert de kerk zogenaamde ‘Lichtgroepen’, zodat daders en slachtoffers weer samen verder kunnen. Met ons geld kan deze kerk jongeren in Rwanda weer een toekomst geven.

 

Op 23 augustus collecteren we voor het eigen jeugdwerk. Recent hebben de jongeren in het kader van Nacht zonder Dak een nacht onder de sterrenhemel geslapen. Erg leuk en spannend natuurlijk. Maar de actie is bedoeld voor meer gerechtigheid en liefde op de wereld. En zo organiseert onze jeugdouderling nog meer activiteiten voor de jeugd. Erg belangrijk werk, want wie de jeugd heeft…..

Deze collecte is bedoeld om ons eigen jeugdwerk financieel te ondersteunen.

 

Op 30 augustus is de collecte voor de diaconie. Ook mensen in de eigen regio hebben het moeilijk. De diaconie ondersteunt daarom regionale en andere doelen. Steun het werk van de diaconie en geef tijdens de collecte op 30 augustus of maak een gift over op het rekening nummer van de diaconie: NL90 RABO 0396 6351 21.

Jeugdnieuws

De tijd gaat best wel snel, het is al weer juli en waarschijnlijk heb je nu vakantie, eindelijk ontspannen van alles wat afgelopen maanden is gebeurt en de inspanningen van school lekker loslaten. Gelukkig kunnen we weer wat bij elkaar komen en zijn de maatregelen versoepeld en kun of ga je misschien wel op vakantie. Nou, dat is ook dik verdiend want zo’n best heftige periode zul je niet gauw vergeten. Het brengt veel veranderingen die misschien ook wel deels blijvend zullen zijn zoals het online leren bijvoorbeeld.

Nacht zonder dak

Thuis in en krotje slapen dat deden de jongeren van Provider op zaterdag 30 mei. En wat was het uiteindelijk leuk om na een periode van elkaar nauwelijks te kunnen ontmoeten eindelijk weer eens wat dichter bij elkaar te zijn. Samen zijn en plezier maken maar ook serieuze gesprekken kunnen hebben. Hieronder via deze link kun je nog even terugkijken hoe het was. De babytree actie voor TEAR heeft tot nu toe al veel sponsorgeld opgebracht. In de Schakel van augustus maken we bekend hoeveel er totaal aam sponsorgeld is opgehaald voor de straatkinderen.

https://www.youtube.com/watch?v=zm5cZv4SiQY

Kindernevendienst

De kindernevendienst commissie maakt gebruik van “Kind op zondag” zo heet de aanbieder van alle materialen die we gebruiken in de kindernevendienst samenkomsten. In deze tijd hebben ze het materiaal voor iedereen toegankelijk gemaakt en dat is echt heel goed. Hieronder zijn verschillende mogelijkheden om samen met je kinderen met de Bijbel bezig te zijn. Met name “De Henkieshow” is voor jonge kinderen een aanrader. En kun je zoals ik al zei zelf het materiaal van “Kind op zondag” downloaden en gebruiken.

https://www.kindopzondag.nl

https://www.dehenkieshow.nl

Bijbels koken

Deze groep jongeren van 19-20 jaar o.l.v Jannie en Sjoukje komen geregeld bij elkaar om samen te eten elkaar te ontmoeten en gesprekken te voeren over geloven en de Bijbel. Ze hebben dit seizoen afgesloten met een barbecue. Hieronder een impressie via onderstaande link.

https://www.youtube.com/watch?v=Glx5qSLknAA

 Hoe nu verder?

Dat is wat je misschien wat je je zou afvragen na zo’n bijzondere periode. Het heeft best wel wat impact op je leven. Het is toch anders dan voorheen. Eerlijk gezegd weet ik soms ook even niet hoe en wat. Wat ik wel weet is dat God nog steeds hetzelfde is als altijd, dat zal nooit veranderen. Wat wel verandert is hoe je beeld van God is, wie denk je dat Hij is? Dat kan nu misschien wel veel anders zijn als een half jaar geleden. Dat kan komen door de crisis maar ook omdat je weer wat ouder wordt. Dan ga je toch weer anders tegen de dingen aankijken. Ik vraag me wel eens af waarom ik zo weinig van God merk in mijn of ons leven.

Als ik dan de verhalen hoor of lees in de Bijbel kom ik echt ongelofelijke wonderen en gebeurtenissen tegen waarvan ik denk, dat is voor mensen onmogelijk. Maar blijkbaar is bij God alles mogelijk. Als dat niet zo was dan hadden al die wonderlijke dingen niet in de Bijbel gestaan.

Waarom is het dan zo dat we nu deze wonderen niet zien of zijn we er misschien blind voor? Als ik niet regelmatig een soort teken krijg van God dat Hij er is en dat Hij bestaat dan lijkt het wel of mijn geloof zwakker wordt. Ik zou zo graag een teken van God ontvangen zodat ik zeker weet dat Hij er (nog) is. Ik zal je vertellen dat het vroeger in de tijd van de Bijbel niet anders was. Ook toen waren er lange perioden van wel meer dan zelfs een mensenleven waarin God niets van zich liet horen. Maar dat betekent niet dat Hij niet bestaat of dat Hij verdwenen is. Het heeft meer te maken met ons zelf, als wij geloven dat God er altijd is en ook altijd dezelfde blijft, dan mogen we erop vertrouwen dat als wij Hem iets vragen dat Hij het ook hoort. Of God je vragen of gebed beantwoord wanneer jij dat wilt is nog maar de vraag. Want als je niemand iets vraagt kun je niet diegene dwingen dat voor jou te doen.

Alleen God weet en bepaalt dan ook of Hij daar iets mee gaat doen, het betekent dat wij alles van ons leven aan Hem geven aan Hem toevertrouwen. Weet je, want dan hoef je je geen zorgen te maken over niets of niemand want God heeft alle macht om zelfs grote wonderen te doen. Wij kunnen dat niet, maar wij kunnen wel elkaar helpen met alle middelen en kennis die we hebben gekregen, de rest wat we niet kunnen moeten we aan God overlaten want Hij kan alles en als Hij het nodig vindt zal Hij ook ingrijpen. “hoe nu verder” is dus eigenlijk, doe je best op de manier zoals jij bent, jezelf zijn maar wel met een biddend hart naar God toe dat Hij alles in Zijn hand heeft.

Bij God is alles mogelijk geloof dat maar!

Jeugdouderling Kenneth Verbeek

De stilte zingt U toe, o Here.

 De titel die boven dit stukje staat, zingt de laatste dagen rond in mijn hoofd. Het is de eerste regel van Psalm 65 – in de ‘nieuwe’ berijming (die trouwens al weer tientallen jaren oud is). Ik heb in mijn jeugd twee jaar op een basisschool gezeten, waar ik elke maandagmorgen een psalmversje uit het hoofd moest opzeggen. Ook al waren dat toen nog psalmversjes uit de ‘oude’ berijming van 1773, toch zal dat ook wel hebben geholpen, dat zinnen of hele verzen van Psalmen van die ‘nieuwe’ berijming zich in mij hebben genesteld. Soms gaat er ineens een laatje open en dwarrelen er zinnen in mij rond.

Ik herinner me, dat toen ik als kind in de Brugkerk of de Petrakerk in Veenendaal zat, ik het maar een rare zin vond: ‘De stilte zingt u toe, o Here’. Ik vroeg me af: hoe kan dat nou? Bij zingen maak je geluid. Je kunt zacht zingen of uit volle borst – geluid is er toch altijd. Hoe kan de stilte dan zingen?

De zin kwam in mijn gedachten toen ik nadacht over hoe het verder zou kunnen met onze vieringen. Sinds de uitbraak van het corona virus begin maart, hebben we geen kerkdiensten meer gehad. We hebben ons moeten beperken tot filmpjes.

Inmiddels lijkt er ruimte te komen om voorzichtig weer te kunnen denken aan kerkdiensten. Vanaf 1 juni zijn bijeenkomsten van dertig mensen weer toegestaan – mits we anderhalve meter afstand houden. De landelijke leiding van de PKN heeft geadviseerd om de maand juni te gebruiken om te oefenen met kleine aantallen mensen.

Dat oefenen is wel nodig. Immers: we zullen voorlopig wel vast zitten aan wat de anderhalve-meter-samenleving is gaan heten. We zullen afstand moeten blijven houden om niet terug te vallen in een nieuwe golf van besmettingen met het virus.

Dat brengt ook onmiddellijk grenzen aan in wat er mogelijk is wat betreft kerkdiensten. Immers: ons kerkgebouw De Schakel mag dan wel een van de grootste gebouwen van het dorp zijn, dat neemt niet weg dat het nu ook weer niet zo groot is. Familieleden mogen bij elkaar zitten. Maar verder zal er anderhalve meter ruimte moeten zijn. Er zullen looproutes moeten komen. Afspraken hoe we afstand houden bij binnenkomst en weer naar huis gaan. Koffie drinken na de dienst zal niet mogelijk zijn. Handen schudden na de dienst doen we natuurlijk ook niet.

Kortom: het weer gaan houden van kerkdiensten is nog niet zo eenvoudig. Ook zullen we afspraken moeten maken wie er op een bepaalde zondag wel kunnen komen en wie niet. Dat is heel moeilijk!

Tijdens de diensten zullen we ook merken, dat bepaalde dingen gewoon weer kunnen zoals we het gewend waren, terwijl we met andere dingen heel terughoudend moeten zijn. Uit de Bijbel lezen kan natuurlijk. Bidden ook. Een overweging kan ook. Met de inzameling van gaven zullen we anders moeten omgaan.

Het grootste punt is het zingen. Velen van ons houden daarvan. Jullie hebben in de afgelopen zeven jaar ongetwijfeld gemerkt: ik ook! Maar samen zingen in de kerk kan op dit moment niet. Hoewel er nog nader onderzoek naar gedaan moet worden, zou het weleens kunnen dat zingen het risico op overdragen van het virus vergroot. Dan is duidelijk dat we daar niet voorzichtig genoeg mee kunnen zijn. Hoezeer we ook het gevoel kunnen hebben, dat zingen bij de kerkdienst ‘hoort’, we kunnen nu beter niet zingen.

Als gevolg van het ontbreken van samen zingen, zullen onze vieringen voor ons gevoel misschien wat anders van karakter zijn. Dat betekent niet, dat ze niet minder waardevol kunnen zijn. In plaats van te kijken naar wat we missen, kunnen we ook eens onderzoeken wat voor andere vormen er mogelijk zijn.

Daarover nadenkend kwam die psalmregel in m’n hoofd.

In onze kerk zijn we niet gewend om met stilte om te gaan. Ik heb er tijdens kloosterbezoeken wel mee kennis gemaakt. Aanvankelijk moest ik er erg aan wennen. Ik zat al gauw onrustig te schuiven op mijn plaats. Mijn gedachten vlogen alle kanten op. Later ging ik die stilte waarderen. Ik leerde met stilte om te gaan. Ik leerde me te concentreren. Ik leerde dat stilte niet alleen ‘leeg’, maar ook heel ‘gevuld’ kon zijn. Daarom is die psalmregel helemaal zo gek nog niet. Ja, de stilte kan wel degelijk God toezingen.

Daarnaast ga ik eens zoeken wat er nog meer mogelijk is. Bijvoorbeeld met muziek.

Laat ik een voorbeeld geven: ik heb vorig jaar een doosje met zeven cd’s gekocht. Seven days walking heet het. Voor elke dag een cd: ‘Day One’, ‘Day Two’, ‘Day Three’, enz. Het is muziek van Ludovico Einaudi (hij werd onder meer bekend doordat hij de muziek bij die prachtige film Intouchables maakte). Daar zou ik weleens iets mee willen doen.

We zijn het ons niet zo bewust, maar lopen maakt deel uit van de traditie van het christelijk geloof. Wanneer we de Bijbel lezen, zijn er veel verhalen waarin wordt gelopen – door de woestijn, door een dorp, door een stad, naar Emmaüs, over het water. En door de eeuwen heen hebben velen als pelgrim gelopen.

Lopen is dus een thema om eens met elkaar bij stil te staan. Als we dat doen, dan zou de muziek van ‘Seven days walking’ daar weleens heel mooi bij kunnen passen.

En zo zijn er vast nog andere mogelijkheden.

Met hartelijke groeten, ds. Dirk van Keulen

Vanuit de kerkenraad

Beste mensen,

Dinsdag 12 mei hebben we op gepaste afstand met een aantal kerkenraadsleden bij elkaar gezeten.

Voorzichtig lijkt het erop dat we steeds iets meer mogen.

Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte.

We horen veel positieve geluiden over deze nieuwe manier van bijblijven.

In lastige tijden komen er soms ook mooie initiatieven. De pr dames Karolien en Elseleen, bedankt voor al jullie inzet.

Verder kunnen we melden dat Françoise Bisschop onze nieuw scriba wordt. Daar zijn we erg blij mee. Bartele alvast heel erg bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan.

We gaan natuurlijk op een later moment hier meer aandacht aan besteden.

In de maand juni zullen we weer met een beperkt aantal mensen een dienst mogen vieren.

Regel is nu met maximaal 30 personen.

Via de ouderlingen zullen we mensen op alfabetische volgorde uitnodigen om naar de kerkt te komen.

We zullen ons aan de landelijke regels moeten houden maar dat is even niet anders.

Laten we hopen dat we elkaar snel weer mogen ontmoeten.

Kinderen en jongeren mogen weer naar school, veel mensen kunnen weer naar het werkt.

De ouderen onder ons wens ik alle gezondheid en veel bezoek toe.

Houd moed en heb lief.

 Met een hartelijke groet,

Vanuit de kerkenraad, Gerard Blok

Nieuws van de Diaconie

Gelukkig komt er weer wat ruimte in de strakke regels rondom de Corona. Maar hoe gaat alles zich nu ontwikkelen? Kunnen we binnenkort weer samen komen, ook al is dit in kleine groepen? We kunnen in ieder geval weer ergens naar uit kijken. Zeker voor onze gemeenteleden die het contact het anderen en de samenkomsten missen.

In de tussentijd heeft de diaconie ook niet stil gezeten. Op de achtergrond gaat ons werk door. Zo hebben we in het kader van ‘minder sparen, meer uitgeven in de regio’ een paar grote bossen bloemen gebracht naar Talmahof en Hof van Smeden als dank voor het vele goede werk wat ze doen en gedaan hebben. Dit hebben we gedaan op verzoek van een gemeente lid. Hartelijk dank hiervoor. De bloemen en het gebaar werden zeer gewaardeerd.

Hoe zat het ook al weer? De diaconie heeft onlangs besloten om niet teveel geld op de bank te zetten, maar uit te geven aan goede doelen in de regio. Minder sparen en meer uitgeven in de regio! De volgende bestemmingen hebben een bijdrage ontvangen:

  1. Markehof in Marknesse.
  2. Leger des Heils, Emmeloord.
  3. De Ontmoeting in ons eigen dorp.
  4. Talmahof en Hof van Smeden.

Voor dit jaar nog een doel te gaan. Heeft u nog een suggestie? Stuur dan een mail naar familiebroos@kpnmail.nl of geef het door aan de Diaconie. Alvast bedankt.

Collectes: we rekenen op u!

De diaconie heeft in de afgelopen periode diverse doelen gesteund. Juist nu zijn meer mensen en organisaties afhankelijk van giften. Ook in de regio (zie eerder) zijn we actief. Aan de andere kant zijn er geen diensten waar we kunnen collecteren. Daarom willen we u vragen om voor de komende periode geld over te maken op het rekeningnummer van de diaconie (NL90 RABO 0396 6351 21). De collecten op de zondagen in juni (7, 14, 21 en 28 juni) zullen wij gebruiken om onze diaconale doelen te kunnen blijven steunen.

Jeugdnieuws

JEUGDNIEUWS

 Blij en dankbaar om te weten dat de scholen weer deels open zijn, dat de kerken weer 30 mensen vanaf 1 juni mogen ontvangen. Jongeren kunnen elkaar weer ontmoeten en dat is heel goed en waardevol. Hopelijk ben je niet teveel achter geraakt op school het is toch heel anders online les te hebben. Sommigen van jullie weten min of meer al of ze geslaagd zijn en anders hoor je dat al heel snel. Wel gek dat je dan geen landelijk examen hoeft te doen. Maar alvast van harte gefeliciteerd als je geslaagd bent of al weet of je over gaat. Op 27 juni hebben we “nacht zonder dak” gepland, maar omdat het voorlopig nog steeds niet toegestaan is grote groepen mensen bij elkaar te brengen hebben we voor een alternatief gekozen.

Kindernevendienst

De kindernevendienst commissie maakt gebruik van “Kind op zondag” zo heet de aanbieder van alle materialen die we gebruiken in de kindernevendienst samenkomsten. In deze tijd hebben ze het materiaal voor iedereen toegankelijk gemaakt en dat is echt heel goed. Nu samenkomen nog niet echt toegestaan is vind je hieronder verschillende mogelijkheden om toch met de kinderen met de Bijbel bezig te zijn. Met name “De Henkieshow” is voor jonge kinderen een aanrader. En kun je zoals ik al zei zelf het materiaal van “Kind op zondag” downloaden en gebruiken.

https://www.kindopzondag.nl

https://www.dehenkieshow.nl

Verhaal zonder einde.

7 juni 2020 Verhaal zonder einde Bijbel: Matteüs 28:16-20 Kort na het paasverhaal gaan de leerlingen op weg naar Galilea om Jezus te ontmoeten. Daar zien ze hem en krijgen ze de opdracht om mensen te dopen ‘in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.’ Het verhaal van Jezus is nog lang niet afgelopen. De leerlingen gaan door. En Jezus zegt: ‘Ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld.’ We maken een wereldbol waarover de discipelen zich verspreidden, waarover wij nog rond gaan om door te gaan met de opdracht die Jezus ons gaf.

Download het knutselwerkblad hier:

https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/KidK_werkbladen_1904-0706.pdf

Provider

De providerjeugd heeft helaas items moeten missen, maar wekelijks wordt er wel gekeken naar de Beamdienst op NPO2 zie www.beam.eo.nl. Dit is echt een aanrader om te kijken.

Nacht zonder dak verplaatst naar 30 mei.

Zoals jullie weten, staat er nog 1 activiteit op het programma, namelijk “Nacht zonder dak”. Toen wij nog twijfelden of het wel door kon gaan en hoe we het vorm moesten geven. Belde “ Tear” ons, de organisatie van “Nacht zonder dak” dat ze een alternatief hadden bedacht, en dat is het volgende,…

In plaats van 27 juni, gaan we nu “Nacht zonder dak” doen op ZATERDAG 30 MEI en niet alleen, maar gezamenlijk ook met andere groepen of personen uit Nederland. Het zal, i.v.m. het corona gebeuren, niet op het voetbalveld in Luttelgeest zijn, maar lekker in je eigen tuin of balkon. We vinden het super mooi dat het zo wel door kan gaan en hopen dat we op deze manier een leuke afsluiting van het seizoen zullen hebben.

Niks leuk zul je denken, nou let op:

  • Je mag natuurlijk best een vriend/ vriendin of broer/ zus/ vader/ moeder/ opa/oma of iemand anders vragen om met je te logeren in de tuin of op het balkon (mits je 1,5 meter afstand houdt).
  • Je moet natuurlijk wel nog een hut / slaapplek maken, en daar wordt ook een wedstrijd aan verbonden, met een prijs voor de origineelste hut.
  • We gaan natuurlijk nog wel diverse leuke dingen doen die avond / nacht, dus dat komt vast goed.

Maar het doel is natuurlijk: Geld ophalen voor een goed doel namelijk projecten van Tear voor straatjongeren in India, Nepal en Oeganda.

In de weken voorafgaand aan deze nacht kan er online sponsorgeld opgehaald worden. Hierbij kan er gebruik gemaakt worden van het sponsorformulier en de Tikkie, beiden te vinden op onze website.

Het Coronavirus raakt iedereen. Vooral de derdewereldlanden worden hard getroffen door dit virus. Er is dan ook dringend geld nodig om medische hulp en voorlichting te geven. Daarom zullen de opbrengsten van deze Nacht Zonder Dak gaan naar het Corona Noodhulpfonds van Tear.

Wil je meer weten over het Corona Noodhulpfonds van Tear? Klik dan op de volgende link: https://www.tear.nl/corona

Om geld op te halen hebben we een paar acties bedacht:

-babytrees inpakken en verkopen

-statiegeld flessen verzamelen

-zelfgemaakte cake/koek verkoop, waarbij we jullie hulp heel hard nodig hebben

– sponsoren zoeken

Zin in “gewoon thuis?!” op 7 juni

Deze viering staat speciaal in het teken van de straatkinderen in deze wereld. De organisatie TEAR zet zich in voor de aller armsten. Ze hebben verschillende lopende projecten, zo ook “Nacht zonder dak” waar wij aan deelnemen. Deze zondag komt spreker Harry van Wieren in de Schakel vertellen over het werk van TEAR hij zal ook iets uitleggen over het thema “gewoon thuis?!” Want voor ons is het inderdaad heel gewoon dat we een thuis hebben. De hele opzet van de dienst wordt mede door jongeren van Provider ingericht. Via ons Youtubekanaal pknluttelgeest is de viering te volgen vanaf 9:30 uur of kijk op www.pknluttelgeest.nl of via de facebookpagina.

Jeugdouderling Kenneth Verbeek

Zin In viering — “Gewoon lekker thuis”

Pinksteren 2020

Kerkdienst 24 mei 2020

Kerkdienst Hemelvaart 2020

Laad meer