Structuur&organisatie

PKN LuttelgeestBinnen de kerk zijn er vele commissies, teams en activiteiten. Hieronder worden de commissies binnen de Protestantse Gemeente Luttelgeest toegelicht.

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij de verschillende contactpersonen weergeven onder Contact.

Kerkenraad
De leden van de kerkenraad vormen het bestuur van de gemeente. De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente en geeft leiding aan het werk dat binnen de gemeente wordt gedaan. Klik hier voor nieuws vanuit de Kerkenraad.

Bekijk ook het overzicht van onze kerkenraadstructuur.

Beleid
De kerkenraad zet de koers uit die de gemeente wil varen voor de, daarnaast bewaakt zij deze koers. De kerkenraad neemt als ambtelijke vergadering alle beslissingen; de dagelijkse leiding berust bij het moderamen.

Klik hier om het Beleidsplan 2012 te downloaden.

Leiding geven
Wat betreft leiding geven kunnen de taken van de kerkenraad samengevat worden in twee begrippen: ‘richting geven’ en ‘ruimte scheppen’. Bij ‘ruimte scheppen’ moet gedacht worden aan het stimuleren van gemeenteleden om hun gaven en talenten in te zetten binnen de gemeente. De gemeente hoeft overigens niet op de kerkenraad te wachten om een activiteit te ondernemen; commissies en werkgroepen worden aangemoedigd om plannen te bedenken en uit te voeren. De kerkenraad zorgt er wel voor dat het werk op zo’n manier gecoördineerd wordt, dat het past binnen het beleid van de gemeente – het ‘richting geven’. Het is belangrijk dat de kerkenraad oog houdt voor zowel (individuele) mensen en groepen als voor de taken van de gemeente. Dat houdt in dat zij aandacht heeft voor de onderlinge relaties, voor behoeften, verwachtingen, gevoelens en wensen. Liefdevolle samenwerking, respect voor elkaar en oog voor de wereld en de mensen buiten de kerkmuren zijn daarbij onontbeerlijk.

Samenstelling van de kerkenraad
Alle ambten binnen de gemeente zijn vertegenwoordigd in de kerkenraad: de predikant en/ of kerkelijk werker, ouderlingen en diakenen. De kerkenraad stelt zelf de grootte van de raad vast en kiest uit hun midden een moderamen (dagelijks bestuur). Ook hierin zijn alle ambten vertegenwoordigd.

Oecumenische commissie
Zes keer per jaar organiseert de oecumenische commissie een dienst voor alle inwoners van Luttelgeest, of men nou katholiek, protestant of niet gelovig is, iedereen is welkom. Er wordt geprobeerd de dienst laagdrempelig te maken door bekende liedjes te zingen, dit kan nog wel eens een uitdaging zijn omdat de twee kerken een ander liedboek hebben. Daarnaast worden er Bijbelstukken uitgezocht die goed te begrijpen zijn. Aan elke viering wordt een thema gegeven, zoals ‘chillen’ en ‘eerst zien dan geloven!’. De diensten die plaatsvinden tijdens het dorpsfeest en met oudejaarsavond worden altijd door de oecumenische commissie georganiseerd.

College van beheer
De commissie van beheer is verantwoordelijk voor het regelen van de financiële zaken binnen de kerk, het gaat hierbij om al het geld dat de kerk in- en uitkomt. Deze commissie komt maandelijks bij elkaar om de cijfers door te nemen. Daarnaast houden ze ook het onderhoud van de kerk in de gaten.

PR-commissie
De PR-commissie verzorgt de communicatie en berichtgeving naar de plaatselijke dag- en weekbladen en de website van Luttelgeest met betrekking tot kerkelijke activiteiten. Organiseert u als commissie een activiteit die onder een groter publiek bekend gemaakt moet worden neem dan contact op met de PR commissie en dan zorgen zij dat het onderwerp in de media gebracht wordt.

Op de pagina jeugd vindt u meer informatie over activiteiten en teams met betrekking tot de jeugd.

Gemeenteopbouw

Leeftijdscategorie

Aantal kerkleden

01 t/m 12

32

13 t/m 20

56

21 t/m 35

83

36 t/m 45

43

46 t/m 55

73

56 t/m 65

57

66 t/m 80

48

Ouder dan 80 jaar

8

Totaal

400

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) informatie

Klik op het logo voor meer informatie.

anbi_logo