Lid worden/bijdragen

Binnen de PKN is het zo dat als je verhuist naar een nieuwe gemeente, je automatisch wordt ingeschreven bij de PKN kerk in die gemeente. Echter kun je zelf aangeven dat je voorkeurslid wilt zijn (blijven) bij je oude gemeente.

Als je verhuist krijg je dus automatisch de wijkouderling op bezoek om je welkom te heten in onze gemeenschap. Hij/zij overhandigt je het kerkblad (De Schakel) en vertelt je meer over kerk-zijn in Luttelgeest.

2x per jaar komen we bij de leden om een bijdrage te vragen om onze geloofsgemeenschap in stand te kunnen houden. PKN Luttelgeest heeft een part-time dominee in dienst, Dirk van Keulen, en beheert haar eigen kerkgebouw. Om dit in stand te houden zijn we afhankelijk van de donaties van de leden en dorpsgenoten.

Met dankdag (november) schrijven wij de eenmalige machtiging af die door leden is ingevuld. Het is ook mogelijk om hier een eigen bijdrage voor te doen (geef dit dan door aan de ouderling).

In januari komt het college van beheer langs voor de vrijwillige bijdrage. Op de brief staat genoteerd welk bedrag u het voorgaande jaar heeft gegeven en er wordt gevraagd wat uw bijdrage voor het nieuwe jaar zal zijn.

Ook als dorpsgenoot is het uiteraard mogelijk om bij te dragen aan de kerk, zonder daarmee lid te worden, daarvoor is het donateursformulier.

De formulieren voor de bijdrage vindt u hieronder:

Donateursformulier 2021

AntwoordformulierKerkbalans2021