Lid worden/bijdragen

Binnen de PKN is het zo dat als je verhuist naar een nieuwe gemeente, je automatisch wordt ingeschreven bij de PKN kerk in die gemeente. Echter kun je zelf aangeven dat je voorkeurslid wilt zijn (blijven) bij je oude gemeente.

Als je verhuist krijg je dus automatisch de wijkouderling op bezoek om je welkom te heten in onze gemeenschap. Hij/zij vraagt om je mailadres zodat je de nieuwsbrief online ontvangt en vertelt je meer over kerk-zijn in Luttelgeest.

Twee keer per jaar komen we bij de leden om een bijdrage te vragen om onze geloofsgemeenschap in stand te kunnen houden. PKN Luttelgeest had van oudsher een eigen (part-time) dominee in dienst, maar is sindds eind 2020 als gemeente vacant. Het kerkgebouw is in eigen bezit en wordt zelf onderhouden.  Om dit in stand te houden zijn we afhankelijk van de donaties van de leden en dorpsgenoten.

Met dankdag (november) schrijven wij de eenmalige machtiging af die door leden is ingevuld. Het is ook mogelijk om hier een eigen bijdrage voor te doen (geef dit dan door aan de ouderling).

In januari komt het college van beheer langs voor de vrijwillige bijdrage. Op de brief staat genoteerd welk bedrag u het voorgaande jaar heeft gegeven en er wordt gevraagd wat uw bijdrage voor het nieuwe jaar zal zijn.

Ook als dorpsgenoot is het uiteraard mogelijk om bij te dragen aan de kerk, zonder daarmee lid te worden, daarvoor is het donateursformulier en mail deze aan: administratie@pknluttelgeest.nl

De formulieren voor de bijdrage vindt u hieronder:

Donateursformulier 2022

AntwoordformulierKerkbalans2022