Uitnodiging gelegenheidskoor Taizéviering

ZANGERS/ZANGERESSEN GEZOCHT!

Het is alweer een paar jaar een traditie:

Op 2e Pinksterdag, 25 mei 2015, zal er weer een viering in de stijl van Taizé plaatsvinden in de H. Michaëlkerk te Emmeloord, georganiseerd door de Raad van Kerken Emmeloord. Voor de muzikale omlijsting zoeken we mensen die het leuk vinden om te zingen (4-stemmig) en samen met mensen van het Taizékoor Creil een gelegenheidskoor te vormen. Het koor wordt tijdens de viering begeleid door enkele instrumentalisten uit de polder.

De repetities vinden plaats in de weken tussen Pasen en Pinksteren, op de woensdagavond in een zaal van kerkgebouw De Hoeksteen aan de Nagelerstraat te Emmeloord. De repetities beginnen op woensdag 8 april en zullen 6 of 7 avonden beslaan. Tijd: van 20.00 tot 21.30 uur.

De ervaring leert dat het bezig zijn met de liederen uit Taizé heerlijk is om te doen; de melodieën zingen lang na in je gedachten en je komt lichter uit de repetities vandaan!

Wil je meezingen dan ben je van harte welkom; wel graag van tevoren aanmelden bij de dirigent Peter Kooij, telefonisch op 271041 of via de mail: peterkooij@kpnplanet.nl met vermelding van zangstem.

We hopen u/je te ontmoeten.