Enthousiaste zangers/zangeressen gezocht!

Op 2e Pinksterdag, 16 mei 2016, om 10.00 uur, organiseert de Raad van Kerken weer een viering in de stijl van een Taizé-gebed in de H. Michaëlkerk te Emmeloord.

In een Taizé-gebed zijn stilte, bezinning en doorgeven van het licht kernpunten. Een Taizé-gebed kenmerkt zich door liederen en muziek, gemaakt in de oecumenische kloostergemeenschap van Taizé (Frankrijk). Jaarlijks komen vele duizenden jongeren naar deze plaats om zich te laten inspireren.

De liederen zijn kort, meestal bestaande uit één of twee zinnen, die vele malen worden herhaald. Hierdoor worden muziek en woorden verinnerlijkt en zingen de melodieën en teksten nog lang na in hoofd en hart. Door de herhaling worden de regels ook een gebed dat je met je meeneemt.

Voor de vocale ondersteuning zoeken we mensen die het leuk vinden om samen met het Taizé-koor Creil een gelegenheidskoor te vormen (4 stemmig). Het koor wordt tijdens de viering begeleid door instrumentalisten uit de polder.

De repetities vinden plaats op de volgende avonden: woensdag 30 maart, donderdag 7 april, en de woensdagen 13 april, 20 april en 11 mei. Tijd: van 20.00 tot 21.30 uur.

Locatie repetities: in een zaal van kerkgebouw De Hoeksteen te Emmeloord.

Omdat we een beperkt aantal repetitie-avonden hebben, zal ieder van de dirigent midi-bestanden toegestuurd krijgen om thuis al wat te kunnen oefenen. Wil je meezingen dan ben je van harte welkom!

Graag van tevoren even aanmelden bij de dirigent, Peter Kooij, tel. 271041, of via de mail: peterkooij@kpnplanet.nl met vermelding van zangstem.

Na aanmelding worden de liederen toegestuurd.