Beam-sing

Onder de beamteamleden is er van gedachten gewisseld wat de mogelijkheden zijn van de beamer voor, tijdens en na de dienst.

Een veel gehoorde opmerking binnen de gemeente is dat er weinig opwekkingsliederen worden gezongen.

Om hier gehoor aan te kunnen geven hebben we het volgende bedacht.

Eenmaal per maand houden we beam-sing.

Tijdens het winterseizoen starten we een half uur voor aanvang van de dienst met het draaien van opwekkingsliederen. En we stoppen 10 minuten voor aanvang.

Dus start om 09.30 tot 09.50, daarna heeft de organist nog even de tijd om in te spelen.

De essentie ligt op het draaien van lofliederen, want wat is er nu mooier dan voor de dienst God te mogen lof zingen en zijn naam te eren.

De liederen zullen zoveel mogelijk met tekst geprojecteerd worden, want meezingen wordt zeer gewaardeerd.

Aan de reguliere dienst veranderd er verder niets, heb je niets met opwekking of vind je tien uur al aan de vroege kant, dan kom je gewoon op de normale tijd binnen wandelen.

In dit schrijven heb ik het  over opwekkingsliederen, maar ik kan me ook voorstellen dat je een prachtig lied kent uit bv. Johannes de Heer of een andere  evangelische liedbundel.

Ons lijkt het dan leuk om uw verzoeknummer te mailen naar het beamteam adres:

beamteam-luttelgeest@live.nl  U kunt natuurlijk ook altijd één van de beamteamleden aanschieten.

Wij zullen dan proberen aan uw verzoek te voldoen.

De eerste beam-sing zal gehouden worden op zondag 13 december.

Voor in de schakel bij het kopje kerkdiensten wordt het ook aangegeven.

 

Het beamteam