Vanuit de kerkenraad

Afgelopen week moest ik overdag eens in de kerk zijn en vielen mij ineens weer die mooie kunstwerkjes van onze gemeenteleden op. De schilderijen die in de hal verspreid en ook in de grote zaal hangen, let er maar eens op. Ook leuk om het er eens met elkaar over te hebben als we bijvoorbeeld koffiedrinken,  je gaat dan steeds meer in zo`n schilderij ontdekken.

 Op dit moment wordt door onze dominee gewerkt aan de Stille Week voor Pasen waarbij diverse gemeenteleden worden betrokken. Verder worden rond deze tijd de groothuisbezoeken gehouden en lopen er een aantal georganiseerde activiteiten vanuit het activiteiten boekje. In de afgelopen maand heb ik zelf meegedaan aan runnig dinner, een heel leuk, gezellig en ook nog eens smakelijk initiatief. Er zijn ook activiteiten die niet doorgaan doordat er geen belangstelling voor is. Het blijft altijd aftasten op welk moment en waarvoor er animo is. Ideeën zijn altijd welkom!

 Ondertussen denken we als kerkenraad ook weer na over nieuwe ideeën en plannen voor de kerk. Dit jaar staat er vier keer een morgengebed ingepland en er wordt bijvoorbeeld nagedacht om dit volgend jaar nog verder uit te breiden. U hoort er nog wel van.

 Inmiddels hebben we voor de opvolging als voorzitter beheerscommissie Bert de Feyter en als voorzitter kerkenraad Gerard Blok bereid gevonden. We zijn daar als kerkenraad heel erg blij mee! We zoeken nog iemand die onze jeugdouderling wil opvolgen. Mocht u iemand weten die u daarvoor geschikt acht, dan horen we dat graag.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

 Sylvia Koekoek