Vanuit de kerkenraad okt 2015

Zo, de kop is er af! Op het moment dat ik dit schrijf hebben we het startweekend net achter de rug. En naar volle tevredenheid!

Het landelijke jaarthema van het komende seizoen is: Goede Buren. Een heel mooi thema waar je heel veel handen en voeten aan kunt geven. Op vrijdagavond was er in de kerk een optreden van Tweeboereneneendominee die in hun programma ook aan het werk gingen met ditzelfde thema. Tot ons grote genoegen was de kerkzaal bijna geheel gevuld, met gemeenteleden maar vooral ook met heel veel buren die uiteraard bijzonder welkom waren. Een mooi voorbeeld van hoe je heel goed kerk kunt zijn op het dorp en hoe belangrijk het is dat er een kerk is en blijft op ons dorp. Al met al een vrolijke geslaagde avond waar veel te lachen viel in een doorgaans toch wat saaie kerk, tenminste volgens sommigen!

Op zondagmorgen hadden we de startdienst waarin we vierden dat we er in de kerk voor elkaar mogen zijn en dat God ook onze buurman wil zijn. Misschien niet direct de buurman voor het kopje suiker maar wel diegene waarbij je altijd je verhaal kwijt kunt! Daarna nog een gezellige nazit met een hapje en een sapje. Al met al een geslaagd startweekend wat weer genoeg energie geeft om elkaar in de komende tijd weer regelmatig te ontmoeten.

In deze startdienst is Piet Verhage bevestigd als ouderling. De kerkenraad is heel erg blij dat Piet ja heeft gezegd op het beroep wat op hem gedaan is. Misschien denkt u wel eens: zo’n kleine gemeente en dan zo’n grote kerkenraad, is dat wel nodig? Jazeker, dat is echt nodig! Als we het contact willen blijven houden en alle bezoeken willen brengen, de jeugd bij elkaar brengen en houden en er zelf ook nog plezier aan willen beleven, dan is dat echt nodig!

En ik verklap u reeds: na dit jaar zijn er ook weer ambtsdragers die graag het stokje willen doorgeven en zal er weer een beroep op u gedaan worden. Dat is ook een onderdeel van gemeente zijn: iedereen draagt op zijn tijd een steentje bij! Je wordt tenslotte ook geen lid van Tonego om alleen maar in de kantine te mogen zitten, nietwaar…..

Op 20 augustus werden wij opgeschrikt door het overlijden van Aly Fokkens. Hoewel we allemaal wisten dat ze ziek was, komt zoiets toch wel hard aan, bij haar kinderen en kleinkinderen, maar ook bij vele dorpsgenoten.

Verderop in deze Schakel leest u een in memoriam, geschreven door mevr. Maisson, die ook de dankdienst voor haar leven leidde.

We wensen kinderen en kleinkinderen Fokkens sterkte toe en Gods troost, nu zij zonder hun moeder en oma verder moeten.

Heeft u uw opgaveformulier ingeleverd? En heeft u daar toevallig ook uw email-adres al op vermeld? Zo niet, u kunt het ook even doormailen naar Arie van Tilburg, onze scriba. We willen heel graag een complete maillijst aanleggen, zodat het wat eenvoudiger is om het één en ander te communiceren. En zeg nou zelf: in een tijd waarin het zelfs uw voorzitter lukt om met zijn mobiele telefoon al iets meer te kunnen dan alleen maar bellen is dit toch geen raar idee meer nietwaar?

Ik hoop dat we elkaar weer spoedig, waar dan ook zullen ontmoeten!

Namens de kerkenraad, met een hartelijke groet, Johan Schipper