Vanuit de kerkenraad nov 2015

Een paar weken geleden hadden we een oecumenische dienst waarbij er nogal wat onduidelijkheid bleek te zijn over de aanvangstijd. Is het nu tien uur, half tien, of nog weer wat anders?? Hoe zit dat nu?

Inderdaad was de begintijd van een oecumenische dienst in het verleden altijd tien uur. Dat was zo afgesproken omdat in de RK  kerk op zondagochtend altijd tien uur als tijd werd gehanteerd en bij de PKN kerk tien uur tijdens de wintertijd en half tien in de zomertijd.

Omdat sinds de sluiting van de RK kerk in Luttelgeest alle oecumenische diensten in ons kerkgebouw zijn, hebben we met elkaar afgesproken dat we ook de begintijden van onze kerk aanhouden. Dus in de zomertijd, vanaf eind maart tot eind oktober is dat half tien, en in de wintertijd is dat tien uur. De juiste tijden staan trouwens altijd in de Schakel. Het komt helaas nog wel eens voor dat er een onjuiste tijd staat in de dorpskrant of in de Noordoostpolder. Waarom dat mis gaat weet ik ook niet, het blijft tenslotte mensenwerk, nietwaar!

We zullen deze winter regelmatig een bijzondere dienst meemaken. Niet dat een gewone dienst niet bijzonder is natuurlijk, maar we zullen toch vaker dan voorheen van de gebaande paden afwijken om eens nieuwe, inspirerende paden in te slaan. De bijzondere diensten commissie is druk aan het brainstormen en organiseren, daarbij geholpen door allerlei mensen. Soms zal dit plaatsvinden gewoon op de zondagmorgen zoals we gewend zijn, maar er kan ook zeker iets georganiseerd worden op de zondagmiddag of op een ander tijdstip. U leest er als het goed is verderop in deze schakel al meer over! En laat het weten als u ideeën hebt of ook eens mee wilt doen met het organiseren van zoiets.

In de komende tijd gaan we ook af en toe weer een nabespreking houden na de ochtenddienst. De bedoeling is dan niet om de dominee in kwestie eens lekker door  te zagen over de preek, maar om met elkaar, met een bakje koffie of thee erbij,  in gesprek te gaan naar aanleiding van de dienst. Dit zal ongeveer een half uurtje duren, zodat u uw hele zondag er niet aan hoeft op te offeren. Maar dit is wel wat ook een fundamenteel onderdeel van ons kerkzijn is: het met elkaar in gesprek gaan en zo elkaar inspireren!

De eerste bijeenkomst is gepland op zondag 29 november, de eerste advent.

De laatste tijd is er veel gaande bij de landelijke PKN. De scriba, ds Arjan Plaisier kwam in het nieuws met de mededeling dat we niet meer overal kerkje kunnen spelen zoals we dat gewend waren en dat er, als het zich voordoet, niet geschroomd moet worden om kerken definitief te sluiten, het zogenaamde Pamflet Kerk 2025. Dit brengt natuurlijk hele discussies op gang met aan de ene kant een handtekeningenactie van een aantal jonge dominees die de veranderingen in de kerk van harte toejuichen en aan de andere kant een hunkering om het oude koste wat kost vast te houden en iedere vernieuwing uit te sluiten.

De vraag die bij de kerkenraad op komt is: hoe staan wij daar in en hoe ziet onze toekomst er uit? Moet alles bij ons ook op de schop of moeten we weer terug naar vroeger toen alles nog beter was en de dominee nog gezag had.

We willen graag eens op een open manier met u als gemeente daarover van gedachte wisselen en we zullen daarover na de jaarwisseling een gemeenteavond organiseren. U hoort hier nog meer van.

Dat was het voor nu. Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Johan Schipper.