Vanuit de kerkenraad

Beste mensen,

In verband met de nieuwe coronamaatregelen hebben we besloten geen risico te nemen en elke zondag de kerkdienst te streamen, zonder dat er gasten of gemeenteleden aanwezig zijn. Dit geldt ook voor de afscheidsdienst voor dominee Dirk van Keulen op 8 november.

Jammer dat het zo moet maar veel andere opties zijn er niet. Als alles weer zo goed als normaal is zal Dominee Dirk van Keulen als gastpredikant nog een keer terug komen en krijgt iedereen de gelegenheid hem alsnog gedag te zeggen.

In deze ‘Schakel’ zal ook een brief zitten namens de ouderlingen wat betreft de papieren ‘Schakel’. Dit wordt de op een na laatste ‘Schakel’. Per 1 januari 2021 gaan we volledig over op de nieuwsbrief. Iedereen die de nieuwsbrief niet kan ontvangen zal op een andere manier bijgepraat worden.

De redactie van ‘De Schakel’ zijn we zeer dankbaar voor bewezen diensten. We zullen op een ander tijdstip hier nog op terug komen.

Wat het dorpskerken overleg betreft is er nog te melden dat we als polderdorpen (iedereen doet mee) een soort van intentieverklaring tekenen waarin we elkaar beloven verder te gaan met samenwerken. Een heel verhaal maar in een paar woorden is het doel van deze samenwerking dat er voor elke deelnemende gemeente een meerwaarde ontstaat door samenwerking. Vanuit de classis ligt er ook een voorstel tot samenwerking van de gemeenten Kraggenburg, Bant, Ens en Luttelgeest. Een ding hebben we als dorpen gemeen namelijk we zijn allen vacant.

Veel andere dorpen zitten al rond de tafel om te kijken wat er eventueel samen kan. Luttelgeest zal ook hier voor open staan dat is duidelijk. Als er nieuws is melden we ons.

Hoe het verder met de vieringen zal gaan in november gaan we u melden in de nieuwsbrief. Zijn er verder vragen of opmerkingen schroom niet om ons te bellen of te mailen …

Op de televisie hoor ik wel eens aan het einde van een programma dat iemand zegt: Laten we wat meer naar elkaar omkijken. Dat is wel een mooie zin.

Met een vriendelijke groet,

Vanuit de kerkenraad.

Gerard Blok