Vanuit de kerkenraad

Als kerkenraad hebben we in april niet vergaderd. Het moderamen heeft wel overleg en dit delen we weer met de andere leden.

We zijn nu weer zover dat we iets gaan organiseren. Er is een stream camera gekocht en we gaan proberen om hiermee iets naar buiten te brengen.

Houd onze site www.pknluttelgeest.nl in de gaten.

Het doel is om het rooster zo veel mogelijk aan te houden.

Verder zal dominee Dirk filmpjes blijven maken vanuit Zwolle.

Ook hebben we een aantal keren overwogen om de kerkdeuren open te doen voor een stil moment of het branden van een kaarsje.

Maar uiteindelijk toch niet gedaan om risico van besmetting te vermijden.

De kapel wordt nu ook voor deze persoonlijke momenten gebruikt en dat is mooi om te zien.

Dirk heeft het ook al gezegd zodra het weer mogelijk is zullen we een dankdienst voor het leven van Bert Verhage houden.

Op deze manier hopen we ook het samen afscheid nemen van Bert meer vorm te kunnen geven.

Vaak gaan dingen anders dan verwacht en heeft ons kerkblad de Schakel niet het laatste nieuws.

Onze pr dames Karolien en Elseleen willen jullie graag van alle nieuwe ontwikkelingen op de hoogte houden .

We zullen er voor zorgen dat de mailadressen alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief.

Dus wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws, stuur dan een mail naar Einte Elsinga mailadres :

administratie@pknluttelgeest.nl

Dan krijgt u vanzelf de nieuwsbrief in de mailbox.

Verder moet u weten dat u bij onze wijkouderlingen, Henk Baartse,Karin Tuiten,Yvonne Oosterheerd en Joke Boeve altijd terecht kan.

Met een hartelijke groet,

Vanuit de kerkenraad,

Gerard Blok.