Vanuit de kerkenraad

Beste mensen,

Het heeft met de kerk niets te maken maar woensdagochtend, 15 januari, hoorde ik een merel zingen en vrijdag reed ik door Friesland en zag ik de wereld aan kieviten.

De natuur gaat snel en we hebben nog maar pas Kerst gehad!

 

In december hadden we geen kerkenraadsvergadering omdat de maand erg vol zat. Veel dingen waren goed voorbereid vandaar dit besluit.

 

Als ik terug kijk was het een heel bijzondere decembermaand met momenten van rouw, doop, zorgen om ziek zijn, engelen en de geboorte van een kind.

Dit samen dragen, vieren en delen was de moeite waard.

Een woord van dank naar onze dominee Dirk voor al zijn inzet lijkt me op z’n plaats.

Nu maar weer verder.

 

Wat nieuw is, is dat er regelmatig een kaart in de kerk zal liggen voor iemand die wat extra aandacht mag hebben.

Tijdens de dienst zullen we u vragen om er na de dienst iets op te schrijven.

 

Verder komt er ook een opgavenlijst voor de groothuisbezoeken aan het bord te hangen.

In februari hebben we weer ons gezamenlijk overleg met Bant.

 

Vergeet natuurlijk ook niet onze jaarlijkse bazaar op zaterdag 8 februari te bezoeken.

 

Vorig jaar was onze gemeente avond aan de late kant en daardoor misschien niet druk bezocht.

Dat doen we dit jaar wat eerder, namelijk op woensdag 11 maart, aanvang 20.00 uur.

We zijn bezig om deze avond in te vullen en ik vraag u dan ook om er bij te zijn.

Leg deze datum vast in uw agenda.

 

O ja, in 2019 het eerste kievietsei gevonden op 28 februari dit was een record, ik denk dat het record in 2020 sneuvelt.

 

Met vriendelijke groet,

Gerard Blok