Vanuit de kerkenraad

Beste Mensen

In de vorige ‘Schakel’ sloot ik af met, vooruitgang is vooruit gaan met veel volgers.

Heeft u ook het gevoel dat er steeds meer mensen in het kerkgebouw ‘De Schakel’ te vinden zijn?

Bij geen feiten gelden gevoelens.

Er zijn de laatste maanden veel bijzondere diensten en momenten geweest. Wat is het goed dat we daar een plek voor hebben om dat samen te delen.

Dat blijkt maar weer uit het volgende. Vlak voor de kerkenraadsvergadering van november kwam Jan Piet Thibaudier met een kist ‘De Schakel’ binnen waarin een aantal liturgische voorwerpen zaten uit de Jozef Sterre der Zee kerk of te wel de RK-kerk. Mooi dat we er samen op kunnen passen en wie weet ook gebruiken.

Voor deze kerkenraadvergadering stond gepland dat we uitgebreid de tijd zouden nemen om samen met de organisatie van ‘Zin in zondag’, kerkenraad en volledige commissie van beheer het afgelopen jaar door te nemen.

Onduidelijkheden oplossen en kijken naar de nabije toekomst.

Aan de orde kwamen bijvoorbeeld:

Hoe en waarom is dit initiatief ontstaan,

Zijn er doelen gehaald,

Voldoet het aan een behoefte,

Blijven we door deze verbreding goed omgaan met mensen die altijd al kwamen,

Hoe gaan we om met opbrengsten en kosten,

Kortom hoe gaan we toekomst gericht met elkaar om .

Maar ook hoe gaan we in de toekomst om met het gebouw onze kerk ‘De Schakel’ of noemen we het ‘De Dorpskerk’.

De komende gemeente avond is een goed moment voor u allen om hier ook over mee te praten want vragen zullen er zijn en we gaan proberen ze te beantwoorden. De datum volgt nog .

Wat wel duidelijk is dat we iets hebben om voor te gaan . We hebben een plek in handen waar we ruimte kunnen bieden aan mensen met verschillende manieren van vieren en beleven maar ook voor rouwen en trouwen. Als we in staat zijn om elkaar daarin te respecteren staan we aan het begin van een nieuwe kans.

Later dacht ik nog bij mezelf wat een bijzondere avond, Jan Piet die een goede plek zocht voor de liturgische stukken uit de RK –Kerk. Was dit een zaadje voor een ‘Dorpskerk’?

Aan de grond kan het niet liggen.

We hadden samen een goede vergadering

Met een vriendelijke groet vanuit de kerkenraad.

Gerard Blok