Vanuit de Kerkenraad

Beste mensen,

Laatst in het buitenland, zei iemand tegen mij, jullie hebben de klok en wij hebben de tijd.

Dan sta je toch even stil ..zo’n moment van rust kan ik ook in de kerk vinden.

Al zou je dat in de komende maand niet zeggen.

Komende zondag is het eerste advent met 8 vieringen in december voor de boeg.

Drukke tijden voor mensen die bezig zijn om alles weer in te vullen.

Hopen dat ze weer ‘de tijd’ vinden.

Vanuit de kerkenraad iets te melden? Ach ja, altijd wel. Leuk als iemand zich aanmeldt en met ons mee wil doen, niet leuk als iemand zich teleurgesteld voelt en het schip verlaat.

Beide dingen gebeuren. Dat laatste blijft lastig.

Ik kan alleen maar zeggen de deur blijft altijd open en het is nooit vol.

Gerard Langebeeke zit vanaf nu ook in het moderamen en dat is mooi.

Met z’n allen en dan bedoel ik kerkenraad, moderamen en zin in zondag, zijn we regelmatig met elkaar in overleg hoe een aantal dingen geregeld moeten worden.

Is ook weer een uitdaging.

Wat activiteiten betreft, in het vorige kerkblad had ik het idee om een avond te organiseren over het verhaal wat je bij een lied kunt hebben, en dat dan te vertellen en naar te luisteren.

De mensen die de oudejaarsdienst organiseren hadden dit idee ook en pakken het verder op. Hoe mooi is dat.

Als mensen mee willen doen meld je dan aan bij Anniek van Vilsteren of Femmelien Klunder.

Ditzelfde geldt voor eerste Kerstdag (zoals gemeld in de vorige schakel ) Als je graag iets gedaan wil hebben in de dienst, dominee Dirk v Keulen staat er open voor maar wacht dan niet te lang.

Ook hij is volop bezig met de voorbereidingen.

Laten we er de komende maand samen iets moois van maken.

We zijn elkaar nodig.

Vooruitgang is vooruit gaan met een hoop volgers.

Past eigenlijk ook wel in de kerk.

Met een hartelijke groet

vanuit de kerkenraad

Gerard Blok