Vanuit de kerkenraad

Beste mensen ,

Tijdens de vergadering van september hebben we gewisseld van ambtsdragers.

De taken en namen van personen zullen op de website onder het blad , Structuur en Organisatie ,

aangepast worden .

 Voor degene die niet zo vaak op de website kijken is dit een goede reden om het nog eens na te lezen .

Er zijn best veel mensen bezig achter de schermen .

 Jur is dan wel geen ouderling meer maar hij blijft aanspreekpunt aangaande vervoer kerkbezoekers.

Bedankt Jur.

 In deze schakel zal kerkrentmeesters Bert namens de kerkenraad uitleg geven waarom besloten is, ook aan leden bepaalde kosten door te berekenen.

We begrijpen dat niet iedereen hier blij mee is maar toch hopen we op begrip hiervoor .

Als er mensen zijn die hier met ons over willen praten is dit natuurlijk altijd mogelijk.

 Wat activiteiten betreft zijn we een aantal ideeën aan het uitwerken .

Ik noem er een paar ..

Alda, Jitske en Janke willen in maart iets gaan doen met bloemen voor de Paasweek

In februari volgt er een uitnodiging.

 Bert en Gerard L zijn een avond aan het voorbereiden waar het zal gaan over keuzes die we maken aangaande de Schepping die we in bruikleen hebben.

Mijzelf lijkt het leuk om een avond bezig te zijn met muziek, noem het maar: Jouw lied en jouw verhaal .

 Sommige mensen hebben speciale herinneringen aan een bepaald liedje of muziek ..

Dit kan van alles zijn voor jong en oud .

Jouw lied laten we horen of gaan we spelen en je vertelt je verhaal erbij .

Wat mij betreft zo breed mogelijk.

Van André Lohues tot Dance Monkey van Tones And I tot Ere zij God

Als er maar een mooi verhaal achter zit ..

 Ik zoek nog wel mensen die me helpen om het in elkaar te fietsen .

Lijkt het je iets ? Laat van je horen.

 

Met vriendelijke groet

Gerard Blok