Vanuit de kerkenraad

De startzondag maakt het begin van een nieuw seizoen. We waren met veel mensen in de kerk en dat was goed om te zien.

Ik ben benieuwd wat het thema van 2019 “Een goed verhaal” ons nog meer gaat brengen.

Er komen zeker nog activiteiten bij.

Heb je zelf een goed idee, kom er gerust mee!

 De komende kerkenraadsvergadering gaan we opnieuw de taken onder elkaar verdelen.

Vanuit de gemeente kreeg ik de vraag of we ook elke zondag na de dienst koffie of thee konden drinken. Veel mensen vinden dit fijn. Als we de groep koffiedames (zoals het nu te boek staat ) uitbreiden met een aantal koffieheren, lijkt me dit geen probleem.

We gaan het er over hebben.

 Ondertussen is er in de kerk ook een klaslokaal ingericht. Alles verloopt naar tevredenheid.

 Commissie van Beheer zal er nog wel iets over melden maar we kunnen het afgewaaide kruis weer herstellen. Leendert zal dit herstel gaan regelen.

Met een hartelijke groet vanuit de kerkenraad

Gerard Blok