Vanuit de kerkenraad …….

Als ik dit schrijf is het de avond van Goede Vrijdag, na de dienst.

Toch wel speciaal om de Paascyclus te beleven met een aantal diensten achter elkaar.

Wat opvalt is dat er regelmatig mensen bijzijn vanuit het opvangcentrum. Ze voelen zich welkom en dat is fijn.

Een aantal mensen zijn overgeplaatst vanuit Utrecht naar Luttelgeest .

Daar werd voor hen een Bijbel studieclub georganiseerd. Ons is verzocht dit verder voort te zetten .

Vanuit de commissie van beheer wordt gekeken hoe we dit verder kunnen oppakken.

Op 10 april hadden we gemeenteavond  en dat was een prima avond, na de inleiding en de cijfers  schotelden Karolien en Elseleen ons de kerk voor als een soort van ‘waarden huis’. We hebben samen gesprekken gehad over bijvoorbeeld unieke waarden, onderscheidende waarden en basis waarden.

Je kunt de kerk zien als vindplaats voor geloof, hoop en liefde.

Samen met de dominee sloten we de avond af in de kerk, rond de avondmaalstafel.

Het is nu bijna sabbat. Ik stop voor vandaag.

 

Met een vriendelijke groet vanuit de kerkenraad, Gerard Blok