Vanuit de kerkenraad …..

Er is vanuit de kerkenraad niet al te veel nieuws te melden deze keer. Behalve dan dat er pastoraal gezien de nodige zorgen zijn bij een aantal gemeenteleden. Laten we vooral naar elkaar omzien.

 Een aantal dingen komen aan de orde op de gemeenteavond van 10 april. Iedereen is natuurlijk van harte welkom.

 Het is vaker gezegd maar we waren natuurlijk heel blij met de twee plantdagen bij Karolien en Rick. Bedankt voor de geboden mogelijkheid. En iedereen die letterlijk heeft geholpen met het planten.

Samen kom je verder blijkt maar weer!

Piet Verhage, Gerda Jonker en Jur Wierenga hebben deze zomer hun taak erop zitten. We zijn nu volop bezig deze plaatsen weer ingevuld te krijgen met enthousiaste mensen.

 Op 6 april hebben we weer een ‘Zin in Zondag’ dienst. Het zal een Taizé-viering worden. Wees allemaal welkom!

  Tot slot hoop ik dat we samen een mooie Paastijd tegemoet gaan. Iedereen die zich hiervoor inzet, succes en plezier met de voorbereidingen hiervan.

 Met een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,

 Gerard Blok