Vanuit de kerkenraad ….

De laatste tijd hebben we ook als kerkenraad mogen ondervinden dat we als gemeenteleden/dorpsgenoten samen omzien naar elkaar en dit word zeer gewaardeerd door degene die het aangaat. Dit is mooi en geeft het leven Zin.

Ook de hoed af voor de bazar commissie , knap dat jullie elk jaar weer een groot bedrag aan geld weten binnen te halen.  Het leek wel een klein dorpsfeestje het was erg gezellig. Bedankt namens ons allemaal.

 De volgende actie staat op touw!

We gaan met z’n allen op zaterdag  2 en 9 maart  alstroemeria’s  planten bij Rick en Karolien Tesselaar. (je kunt je opgeven bij Karolien tel 06-18747034)

 Met een paar van zulke acties gaan we ons begrotingstekort letterlijk wegwerken!    

Het plan is, met een gedeelte van het geld wat het ons oplevert, iets terug te doen waar we met z’n allen blij van worden, hierover later meer.

 Voor drie van onze kerkenraadsleden zit hun termijn erop .Samen hopen we dit weer in te vullen met drie enthousiaste gemeenteleden dan wel dorpsbewoners.

 In het laatste dorpskerken overleg is er weer aandacht besteed aan de predikanten poule. Dit proces, polderbreed aanpakken is nog niet zo simpel.

 We hebben ook weer ons jaarlijks overleg gehad met Bant  waarin we duidelijk aangeven, open te staan voor verdere samenwerking. Ook dominee Dirk van Keulen gaat hier volledig in mee.

 In maart hebben we overleg met onze classis predikant dominee Klaas van der Kamp. Dit betreft een overleg dat eenmaal in de vier jaar plaatsvindt. Binnen de classis is er nog al wat veranderd ,vandaar het gesprek.

 Al deze dingen heeft ons doen besluiten de gemeenteavond te verplaatsen naar begin april. U hoort zo snel mogelijk een datum.

 Zondag 3 maart is er weer ‘Zin in Zondag’!   Van harte uitgenodigd, neem buren, vrienden en familie mee!

Ook hebben we  in maart weer een doopdienst