Vanuit de kerkenraad

Beste mensen,

 Als ik dit schrijf is het 19 december en moet de Kerst nog komen. Als dit gelezen wordt is Kerst geweest en is het bijna of helemaal 2019 en worden de dagen weer langer.

Kortom er kan in een korte tijd veel gebeuren.

 Soms kijk je terug omdat je ergens een mooie of minder mooie  herinnering aan overhoudt .

Het kan zijn dat je denkt, dit moet de volgende keer beter maar het gebeurt ook dat je zegt; yes …dat was een mooi moment.

 Dat laatste gebeurde tijdens de doopdienst van Eva.  Dominee Dirk en meester bouwer Leendert maakten er samen een doopfeest van. Als voorbereiding en spontaniteit elkaar raken krijg  je iets moois! Dat ons dit nog  vaak mag overkomen!

Maar weer vooruit..

 In januari gaan we onze eerste ‘Zin in zondag’ dienst beleven. Iedereen veel succes toegewenst met de voorbereiding van deze diensten. Toch een bijzonder moment om elkaar op deze manier  de ruimte te geven als het gaat om zingeving.

Binnenkort is er ook weer het jaarlijks overleg met Bant.

Bant is vacant en zoekt naar een vorm om het gemis van een predikant in te vullen.

Vanzelfsprekend denken wij als buurtgemeente met hen mee.

 Waar we ons ook behoorlijk mee bezig houden is  ‘De Stuurgroep Dorpskerken NOP ‘. De laatste tijd hebben we regelmatig een vergadering. Een van de redenen hiervoor is, dat er een aantal dorpsgemeenten zijn die geen predikant hebben maar er ook niet een mogen beroepen.

 Iedereen wil graag de viering op eigen dorp houden  maar wel  met professionele hulp. Er wordt samen gezocht naar een werkbare oplossing.

 We mogen dankbaar  zijn dat we nog een predikant hebben, laten we dit beseffen.

Met dit gegeven kunnen we samen verder het nieuwe jaar in.

 Met een hartelijke groet vanuit de kerkenraad

Gerard