Vanuit de kerkenraad …..

Beste Mensen,

 We zijn weer een nieuw kerkelijk jaar begonnen en de jaarkalender is bijna weg gescheurd.

 Voor hetgeen waar we binnen de kerkenraad mee bezig zijn houd dit niet in dat het klaar of af is, alles loopt eigenlijk gewoon door.

Voor komend jaar is er weer een nieuw dienstenrooster gemaakt .

 De dorpskerkdiensten die gehouden worden op iedere eerste  zondag van de maand zijn al tot juni ingevuld , dat is mooi om te lezen.

 December brengt ons veel bijzondere momenten in de kerk, ik hoop dat we dit met veel mensen kunnen delen. Ieder die hier een bijdrage aan gaat leveren wens ik veel succes en plezier.

 Met hartelijke groet ,

Vanuit de kerkenraad,

 

Gerard Blok