Vanuit de kerkenraad ….

Beste mensen ,

 Eerst wil ik iedereen bedanken die   de startzondag van 16 september hebben georganiseerd.

Samen eten en een goed gesprek over wat ons allen bezig houd ,was een goed begin van het nieuwe seizoen.

 Ik heb er zondag al iets over verteld maar vanaf 2019 zullen we een  zondag in de maand op een iets andere manier samen kerk zijn.

We noemen het dorpskerk en een brede groep van dorpelingen is hier nu volop mee bezig.

We houden u op de hoogte..

 

Verder proberen we ons ook een beeld te vormen van hoe we verder gaan als dorpskerken in de Noordoostpolder.

Voor mij ligt een visiedocument t.b.v. de opbouw van samenwerking tussen de Dorpskerken in de Noordoostpolder.

Als Dorpskerken zullen we op de een of andere manier moeten samenwerken . Op 18 oktober is er een ambtsdragers conferentie, daar kan elk dorp  zijn wens kenbaar maken. Ook wij zullen daar bij zijn.

 Op woensdag 3 oktober is er een bijeenkomst van de Ring Flevoland, iedereen is daar van harte welkom.  Ik sluit de agenda bij ..

Dan nog een gigantisch evenement!!

Ben je op zoek naar inspiratie, spiritualiteit of verdieping van je geloof ?

Ga dan 26,27,28 oktober naar het Inspiratie festival op Terschelling.

Voor  verder informatie, vraag het Elseleen die zal je er alles over vertellen.

 Met een vriendelijke groet ,

Vanuit de Kerkenraad ,

Gerard Blok.