Vanuit de kerkenraad…..

De rit is begonnen, ik heb van Sylvia de sleutel van de kerk gekregen…de kerkenraad is weer compleet! We kunnen samen verder met alles wat al liep. En dat is best veel. Als je, zoals ik nieuw bij de groep  kerkenraadsleden aanschuift, kom je daar snel achter.

 In de eerste maand kan ik meteen naar het dorpskerkenoverleg. Als iedereen z’n verhaal heeft gedaan is het wel duidelijk dat we elkaar in de toekomst nodig zijn. Wat zou het mooi zijn als we dit zien als een kans en niet als een kaars die langzaam uit gaat, denk ik dan.

 Kansen zien is vooruit kijken, waar gaan we naar toe. Toen we begin juni met een grote groep motorrijders uit Luttelgeest een weekendje naar Luxemburg gingen, moest ik daar onderweg aan denken. Als je op de motor rijdt moet je voor je uitkijken dus niet naar je voorwiel maar de bocht door kijken, anders raak je in de berm of kom je op de andere weghelft. Je rijdt namelijk waar je kijkt.

 Ik dacht dit kunnen we in de kerk ook doen, de blik vooruit en verder.

 Veel mensen staan daar ook open voor. Nu samen op zoek naar de goede weg.

De zomer begint en tijd voor vakantie! Ondertussen zijn we ook bezig met activiteiten voor de 2e helft van het jaar. Een van de eerste onderdelen daarvan is op zondag 16 september, de startzondag, Houd hem vrij!

 Tot slot, na een  mooi dorpsfeest kregen we een hele mooie tentdienst voorgeschoteld. Emotie en blijdschap, dicht bij elkaar.

 Ik sluit af met de laatste 3 regels van de indiaan.

 Dat de Almachtige je

 in zijn beschermende hand zal houden.

 Tot wij elkaar weerzien.

 Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

Gerard Blok