Vanuit de kerkenraad…..

De deadline voor het inleveren van de kopij voor de Schakel valt precies een dag voor de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers, vandaar nog één keer een bijdrage van de ‘oude voorzitter’ .

De afgelopen maand is ds. Gerlof van Rheenen vanuit Dorpskerken NOP op een kerkenraadsavond geweest om ons eens te polsen hoe we eventuele samenwerkingsvormen met andere gemeenten in de NOP op zouden willen gaan pakken. We zijn op een punt gekomen dat, anticiperend op de ontwikkelingen er serieus over nagedacht gaat worden.

 

Op welk termijn, is door de ongelijktijdigheid van elke belanghebbende gemeente ( door bijvoorbeeld vacant te zijn, of er financieel slecht voor te staan) nog niet zo eenvoudig. Onze voorkeur gaat uit naar een intensivering van samenwerking met zo`n twee à drie gemeenten tegelijk, niet meer.  Zo`n eventuele samenwerking begint heel voorzichtig op een paar vlakken, daarbij begeleid door  ‘proces begeleiders’.  Het is niet allemaal zo gemakkelijk, maar het heeft ook zijn mooie kanten. We kijken nu verder dan onze eigen gemeente in Luttelgeest. We kunnen zo van elkaar leren en door in de toekomst steeds meer samen te gaan werken blijven we een vitale kerk.

Met een groepje vanuit de oecumenische werkgroep, bijzondere diensten commissie en vanuit de kerkenraad  zijn we aan het brainstormen, hoe we in de toekomst als één commissie laagdrempelige dorpsdiensten kunnen gaan houden. Inmiddels zijn we zover dat we vanaf 2019 elke eerste zondag van de maand dorpsdiensten willen gaan organiseren. Deze samenkomsten worden Dorpskerk genoemd en ingevuld met bijvoorbeeld morgengebed, jeugddiensten (met jeugd vanuit de hele NOP), Taizé viering enz. U gaat er later dit jaar meer van horen.

 

Wat ondanks al die veranderingen blijft is onze verbinding met God. Of het draadje naar God zoals in het laatste morgengebed werd genoemd.  Voor mij persoonlijk gaat het onderhouden er van niet vanzelf, ik moet er wel wat voor doen. Zoals vaker in de Bijbel lezen, het er met andere mensen over hebben, me er in gaan verdiepen.  Zoals bijvoorbeeld op avonden als Prediker. Een verhelderende avond voor de groep, we hebben plezier gehad om wat we tegen kwamen.

 

Het activiteitenboekje is, waar de kerkenraad zich op dit moment dan ook weer mee bezig houdt. Ideeën en suggesties hiervoor zijn zeer welkom. De voorzittershamer (lees de voordeur sleutel van de kerk) draag ik volgende week over aan Gerard Blok. Ik heb het voorzitterschap ervaren als een waardevolle tijd, het ook met veel plezier gedaan. Dat zegt iets over onze gemeente met al zijn vrijwilligers, commissies en kerkenraad. Ik heb er het volste vertrouwen in, dat Gerard er op zijn manier een mooie invulling aan gaat geven!

 

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

Sylvia Koekoek