Vanuit de kerkenraad …..

Volle rijen tijdens Stille Week
We kunnen terugkijken op sfeervolle diensten tijdens de Stille Week. Omdat er in deze diensten altijd minder mensen zijn dan gebruikelijk, is er ervoor gezorgd dat men alleen op de voorste rijen kon plaatsnemen. Die nu volle rijen zitten wel net zo leuk en voor onze dominee werkt dat ook prettiger. In de toekomst willen we dat vaker zo oplossen.

 

Hemelvaartsdag
Ik heb er al eens eerder over geschreven, maar voor diegenen die dat niet hebben meegekregen nog een keer. Door het ontbreken van belangstelling voor de bijeenkomsten op Hemelvaartsdag de afgelopen jaren, heeft de kerkenraad besloten om deze bijeenkomsten niet meer te organiseren.

 

Zangdienst
Het was de bedoeling dat er op 13 mei in Bant de gebruikelijke zangdienst gehouden zou worden. Door omstandigheden bij het koor dat was uitgenodigd, gaat dat niet door. Het was te laat voor Bant om iets anders te organiseren,  daarom sluiten we deze keer bij een gewone dienst aan.

 

Wijkbezoekers
De wijkbezoekers en ambtsdragers hebben een avond bij elkaar gezeten om o.a. het jaar te evalueren. Iedereen was tevreden over hoe de contacten nu verlopen. Een ouderling komt nu minder vaak langs dan eerder het geval was. De wijkbezoekers hebben een belangrijke functie, ze zijn de ogen en oren van de ambtsdragers en predikant. Mocht u graag een ouderling of de predikant willen spreken, kan dat natuurlijk altijd. Laat het gerust even weten.

 

Jeugdouderling
We hebben een nieuwe jeugdouderling! Kenneth Verbeek gaat deze uitdaging aan en daar zijn we heel blij mee. Ook binnen het jeugdwerk zijn er veranderingen. Er wordt creatief omgegaan met het feit dat het aantal jongeren terugloopt. Binnen dorpskerken NOP gaat het jeugdwerk, vanuit het jeugdplatform daarom steeds meer samenwerken . Er zijn plannen om vanaf 2019 de jeugddiensten als dorpen samen te houden, in steeds weer een ander dorp. Het is toch veel leuker om een jeugddienst met een hele groep jongeren uit de polder te houden dan alleen een handjevol jeugd uit de eigen gemeente?

Pinksteren
De bevestiging van de nieuwe ambtsdragers: Bert de Feyter, Gerard Blok en Kenneth Verbeek vindt plaats op eerste Pinksterdag.  Sjoukje de Feyter, Wobbe Bouma en ondergetekende nemen dan afscheid als ambtsdragers.  Jaap Vaandrager heeft de afgelopen twee jaar nog de honneurs waargenomen als “diaken met een speciale opdracht”  bij het breed moderamen van de classis. Dit moderamen wordt door de veranderingen binnen de classis opgeheven. Voor Jaap is dit bijna een jaar extra geweest dan oorspronkelijk de bedoeling was. Jaap, bij deze willen je hartelijk bedanken voor al je tijd en inzet!

 

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

 

Sylvia Koekoek