Vanuit de kerkenraad …..

Hier en daar hangt er nog wat feestverlichting aan de huizen, maar de december maand lijkt al weer lang geleden. We kunnen terugkijken op fijne diensten in een sfeervolle kerk. Op de eerste zondag van het nieuwe jaar hebben we elkaar een gelukkig nieuwjaar gewenst. Na de koffie werd er getrakteerd op een hapje en een drankje, het was gezellig nazitten.

 Om dit gebouw en alles wat er mee te maken heeft goed te kunnen financieren zijn er de nodige euro`s nodig. Op 11 februari wordt de jaarlijkse Bazaar gehouden. Een terugkerend heel gezellig evenement. Mis het niet!

Ongeveer vanaf half februari zullen de groothuisbezoeken en persoonlijke huisbezoeken weer van start gaan. We ontmoeten elkaar dan weer in een informele sfeer bij iemand thuis. Er komen die avond verschillende thema’s aan bod waarover we met elkaar in gesprek gaan. We hopen op plezierige avonden. Mocht u zich niet hebben opgegeven, maar zou toch graag mee willen doen, dan kunt u natuurlijk altijd nog aansluiten. Van uw wijkouderling hoort u waar.

 Alvast voor in de agenda: woensdag 14 maart houden we de gemeenteavond. Behalve de financiën gaan we het o.a. hebben over de toekomst van onze kerk in Luttelgeest. Hoe staat het kerkgebouw er voor en hoe gaan we verder tegen de tijd dat we geen predikant meer kunnen onderhouden? De verschillende mogelijkheden van samenwerking met de andere gemeenten in de NOP, de ideeën van Dorpskerken NOP komen hierbij aan bod.

 Als kerkenraad gaan we weer aan de slag om nieuwe ambtsdragers te zoeken. De tijd voor Sjoukje de Feyter als jeugdouderling, Wobbe Bouma als voorzitter beheerscommissie en ondergetekende als voorzitter kerkenraad zitten er bijna op. Mocht u suggesties hebben voor de komende vacatures, dan horen we dat graag van u.

 Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

Sylvia Koekoek