Regionaal college voor de visitatie in Overijssel en Flevoland

Aankondiging van het inloopspreekuur voor gemeenteleden tijdens de visitatie

De kerkenraad heeft bericht ontvangen dat op maandag 12 december a.s. onze gemeente bezocht wordt door ds. Martje Veenstra – Oving   en mw. Margriet Prins – Roukema.

De contactgegevens van ds. Veenstra – Oving zijn:

Pimpernel 14, 8131 GH Wijhe

Telefoon: 0570-54842

e-mail: martjeveenstra@hotmail.com

De contactgegevens van mw. Prins – Roukema zijn:

Ruif 11, 8061 ML Hasselt

Telefoon: 038-4773616, 06-50604448

e-mail: roukemam@live.nl

Visitatie is het pastorale bezoek dat de kerk vanuit het regionaal college eens in de vier jaar aan alle gemeenten in de classis brengt. Dit jaar zijn de gemeenten van onze classis aan de beurt.

De beide visitatoren brengen een bezoek aan de predikant(en) en de kerkenraad, spreken met vertegenwoordigers van verenigingen en werkgroepen en willen ook graag gemeenteleden de mogelijkheid bieden om met de visitatoren te spreken. Dit kan op maandag 12 december

van 17.00 uur tot 18.00 uur in de kleine zaal van de kerk.

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat er leeft in de gemeente, stellen de visitatoren het op prijs stellen als ook u, als gemeentelid, iets komt vertellen, bijvoorbeeld over de volgende vragen: wat houdt u bezig in het kerkenwerk, waar heeft u misschien zorgen over, wat betekent het voor u om lid van de kerk te zijn?

Weet u van harte uitgenodigd en aanmelding vooraf is niet nodig!