Jeugdnieuws

Op 15 november hebben we een provideravond gehad met als thema “sexting”. Een actueel onderwerp wat belangrijk is om te weten, hoe om te gaan met de communicatiemiddelen van vandaag. Wat voor foto’s en berichtjes plaats je openbaar. Deze avond die in Bant gehouden werd ging het er vooral om wat de grenzen zijn. Wat kan wel en wat kan niet en dan ging het vooral om seksueel gerichte foto’s en berichtjes. Jongeren gaven zelf voorbeelden wat de gevolgen zijn als je zonder er over na te denken iets op social media zet. Ook spraken we met elkaar over hoe je omgaat met seksualiteit, ken ook daarin je grenzen en laat weten aan anderen dat je iets niet wilt. We hebben daar tips voor gegeven. Het is belangrijk dat je probeert te voorkomen dat je in de problemen komt, maar ook dat je er met elkaar over praat. We hebben aan de hand van voorbeelden uit de praktijk gereageerd of iets schadelijk voor je was of niet. Vaak is er ook onwetendheid van wat goed en fout is. Veel dingen worden tegenwoordig “normaal” gevonden, maar als we de Bijbel openslaan en de verhalen lezen komen we er achter dat veel dingen echt niet normaal zijn. We hebben het verhaal van David en Bathseba gelezen, dit is een voorbeeld van 2 mensen die wel hadden kunnen voorkomen dat er een grens overschreden werd. Ze waren allebei getrouwd en weten ook dat je verleidingen kunt weerstaan. Wees bewust dat God altijd bij je is en je wil helpen om de juiste keuzes te maken maar dat Hij je ook wil beschermen voor de gevaren. Belangrijk is dat je met Hem praat, bid dagelijks en vertel Hem alles maar dan ook echt alles. Prijs God.

 Provider agenda

  • TIP: 24 december kerstnachtdienst in Jeruzalemkerk in Emmeloord.
  • 7 februari 2020 Sirkelslag in Bant.
  • Zondag 8 maart legerdienst om 15:00 uur met dominee Sent in Bant.
  • Goede vrijdag 10 april naar de Pijler Lelystad.
  • 21 mei afsluiting “nacht zonder dak” in Luttelgeest.

Kindernevendienst

Het adventsproject “geef licht” start op 1 december, dat betekent dat er elke zondag in december tot aan kerst kindernevendienst zal zijn. Ook de school zal hierbij betrokken worden, zo zou het kunnen dat de kerk deze adventsweken gevuld wordt met meer kinderen zodat ze gezamenlijk ook het project zullen kunnen afsluiten met Kerst.

God is Licht

“ God is Licht en er is in Hem geen spoor van duisternis “ Deze tekst staat in de Bijbel in het boek 1 Johannes hoofdstuk 1 vers 6. Als Jezus geboren wordt, dan wordt er ook verteld dat het Licht in de wereld is gekomen. De wereld wordt vaak vergeleken met de duisternis omdat er zoveel ellende is, daarom is dit voorbeeld van wie God/Jezus ook zo duidelijk. We zien het elke dag om ons heen. Op school zie je dat er ook duisternis is, hoeveel kinderen worden er niet gepest, of de leerkracht ziet ze niet staan, denk aan de zieken, kinderen met gescheiden ouders noem maar op.Nog even terug naar de allereerste regel “God is Licht en er is in Hem geen spoor van duisternis”. Het betekent dat God niets met de duisternis te maken heeft, ook geen klein beetje, nee God is 100% Licht. De duisternis komt van de tegenstander en wil de wereld en de mensen kapot maken. Doordat God er is en ons niet loslaat kunnen we elke dag leven. In de Bijbel wordt ook verteld dat als je wandelt met het Licht, dan ligt alle duisternis achter je. Het donkere in je leven is er nog wel maar je weet dat God daar niets mee te maken heeft want Hij is Licht. Het is Jezus die gekomen is om het Licht te zijn in jou leven. Laat Jezus toe in je hart en de duisternis verdwijnt voorgoed, het betekent niet dat je geen duisternis meer meemaakt en ziet om je heen want dat blijf je zien totdat Jezus weer terugkomt op aarde. Het betekent dat de duisternis jou niet kapot krijgt, als iemand jou pest op school dan vraag je of Jezus die persoon wil veranderen want die persoon kent Jezus nog niet. Met ziekte, mag je Jezus vragen om genezing en als dat niet gebeurt mag je weten dat Hij er voor je zal zijn. Want uw wil zal geschiede (zal gebeuren) maar wij mogen wel alles vragen aan Hem die het Licht is in de wereld maar dus ook in jou leven. Ga met God en Hij zal met je zijn!

Jeugdouderling, Kenneth Verbeek