Jeugdnieuws

De tijd gaat door en het is nog maar een aantal weken naar school en dan is het alweer zomervakantie. Een aantal van jullie heeft examen gedaan afgelopen weken. En nu is het heel spannend want de uitslag zal binnenkort bekend gemaakt worden. Misschien heb je een herexamen en dan is het nog even hard werken en volhouden om als nog een kans te hebben om te slagen. En als je dan geslaagd bent dan breekt er weer een nieuwe fase in je leven aan, je kiest een opleiding waarvan je denkt dat het bij je past en wat je leuk lijkt. Maar eerst genieten van een welverdiende extra lange vakantie!

Als je onverhoopt zakt maar ook als je geslaagd bent, verlies de moed dan niet maar houd vol, je kunt het echt. Er is een prachtig lied geschreven door Kees Kraayenoord, dat lied heet “Houd vol”  hierbij de link luister maar eens https://youtu.be/Kw1cHugjelA.  Dit lied kan voor iedereen een hulp een bemoediging zijn in je geloof in je leven.

Er zullen ook jongeren afscheid nemen van de kindernevendienst en zullen welkom zijn bij Provider. En er zullen jongeren afscheid nemen van Provider en welkom zijn bij een vervolgcursus of huissamenkomsten. In een dienst zullen we hier aandacht aan besteden.

Kindernevendienst:

Pinksteren, 9 juni 2019 – Handelingen 2:1-11

Woorden
De leerlingen van Jezus zitten bij elkaar. Kleine vlammetjes blijven hangen boven hun hoofd. Ze zetten ramen en deuren open. Met harde stem praten ze. De mensen kijken op. Iedereen hoort precies wat er wordt gezegd. Ook al komen ze allemaal ergens anders vandaan en spreken ze een andere taal.

 Pinksteren wat is dat eigenlijk?

 Voor het pinksterfeest is er nog de Hemelvaartsdag, de dag waarop Jezus terugkeert naar zijn Vader. Dat moment is al moeilijk te begrijpen, ik heb echt zo’n voorstelling van Jezus die door de lucht zweeft omhoog naar zijn Vader. Ik ken alleen superman, spiderman e.d. van die superhelden die dat kunnen. Maar…. Dat is toch niet echt, dat is een film. Inderdaad misschien zijn de makers van deze films er wel door geïnspireerd.

Of de discipelen (leerlingen) werkelijk Jezus op die manier naar zijn Vader hebben zien gaan…. ? De Bijbel is er heel duidelijk over dat Jezus omhoog gaat en ze zien Hem totdat door een wolk het zicht op Jezus verdwijnt.  Waar het werkelijk om gaat is dat Jezus zoals het ook voorspelt is  in de Bijbel naar zijn Vader gaat om aan zijn rechterhand te gaan zitten. Hij wordt verhoogd en is heel dicht bij God terwijl Hij eerst enorm vernederd is door aan een kruis te sterven. Nu mag Hij regeren vanaf Gods troon. Vanaf nu komt Pinksteren om de hoek kijken. Beter gezegd vanaf dat moment is het Pinksteren en dat blijft het totdat Jezus op dezelfde manier terugkomt uit de Hemel als dat Hij er naar toe ging.

We leven in de Pinkstertijd.

Inderdaad we leven elke dag in de Pinkstertijd totdat Jezus terugkomt. Misschien heb je dat wel nooit zo begrepen, maar toch is het 100% waar. Maar om te begrijpen en ervaren wat Pinksteren is probeer ik het uit te leggen. Op het moment dat Jezus naar zijn Vader gaat zegt Hij zei tegen zijn leerlingen dat  de Heilige Geest zal komen om hen kracht te geven. De Heilige Geest komt dus in de plaats van Jezus. Het is de plaatsvervanger van Jezus. De leerlingen van Jezus ontvangen op de Pinksterdag de Heilige Geest (de Geest van Jezus) in hun harten. Waauw, maar dat is toch geweldig, als de leerlingen de Geest van Jezus krijgen dan kunnen ze dus ook op Jezus lijken ja misschien zelfs (Zijn) wonderen doen.

Precies, dit is exact wat het betekent. De Geest van God, de Geest van Jezus komt in de harten van mensen die het willen ontvangen. Dit is de pure, ware boodschap (evangelie) van de Bijbel. Hier wordt ook duidelijk dat God, Jezus en de Heilige Geest dezelfde zijn. De blijde boodschap is dus dat wij op Jezus mogen gaan lijken en dat het voor ieder mens mogelijk is te worden als Jezus. Helaas doordat de wereld in strijd is met het kwaad (de duivel) is het allemaal niet zo makkelijk als ik hierboven omschrijf. En toch zien we elke dag om ons heen het werk van de Heilige Geest. Zelfs zien we Gods Geest in mensen die niet in Hem geloven en dat geeft alleen maar aan hoeveel liefde God heeft voor ons mensen. Dat er zoveel ziekte, pijn, oorlog, gebrokenheid en verdriet is heeft een oorzaak daar ga ik nu niet op in dat is voor een andere keer. Waar de Bijbel heel duidelijk over is dat door alle ellende, maar ook de hoogtepunten en blijde momenten in je leven Gods Geest er is en Hij zal niet loslaten waar Hij mee begonnen is. Voor jou betekent het dat God altijd bij je is ook als je even niets met Hem hebt of te maken wil hebben. Alleen Hij wacht en blijft naar je zoeken tot je Hem antwoord en dan ga je Gods Geest werkelijk ervaren en ga je Zijn Koninkrijk binnen. Je gaat  vanaf dat moment ook werkelijk de dingen van God letterlijk zien en het versterkt je geloof. Halleluja, fijne Pinksteren.

Wil je de Heilige Geest ontvangen? Bid dan heel eenvoudig. “ Here God hier ben ik zoals ik ben, U kent mij beter dan dat ik mezelf ken want U heeft mij gemaakt. Ik wil niets liever dan U kennen en met U leven en U volgen. U weet wat goed voor mij is. Wilt u uw Heilige Geest in mijn hart laten wonen, ik weet dat ik elke dag fouten maak dat wil ik niet maar het gebeurt wel. U weet dat en daarom bent U ook gestorven aan het kruis om alle verkeerde dingen weg te nemen en bent weer opgestaan. Nu weet ik dat ik mij daar geen zorgen over hoef te maken omdat U mij vergeeft. Vanaf nu zal ik leven samen met U voor altijd en eeuwig ook na dit leven en vertel ik alles aan U dan weet ik dat ik veilig ben, ben ik dicht bij U. Dank U wel dat U er altijd bent. Amen”

Jeugdouderling, Kenneth Verbeek