Jeugdnieuws

Het is Pasen wanneer ik dit stukje schrijf, ieder jaar beleef ik het feest weer op een andere manier. Misschien heb jij dat gevoel ook wel. Je bent ook weer een jaar ouder en je gaat dan toch weer nadenken over het verhaal van Jezus. Op witte donderdag zijn we met een groep Provider jongeren naar  “de Passion” in Nagele geweest. Daar kwamen vanuit alle dorpen in de polder jongeren bij elkaar om het programma live op televisie te volgen.

Voorafgaand speelde de “pop-up band” nummers in de openlucht en werd er zelfs gezongen vanuit de klokkentoren van de kerk. Vanaf half 9 werden we naar binnen geleid, en daar mochten we het verhaal van Jezus van zijn lijden en sterven maar ook van zijn opstanding horen. Dat was heel indrukwekkend om met jonge mensen te beleven.  Daarna was er een afterparty om gezellig na te kletsen met elkaar. Alles was super strak georganiseerd, veel dank aan de organisatie.

Kindernevendienst

Jezus vertelde veel verhalen aan mensen om hen te laten begrijpen wie God is. Jezus zegt dat Hij de zoon van God is. Hij zegt zelfs dat Hij God is want de Vader zoals Hij God noemt leeft in Hem, daarom kan Hij ook zieken genezen en meer van dat soort wonderen verrichten.  Maar wie begrijpt Jezus en wat bedoelt Hij met dat wij de schapen zijn en dat we naar Hem moeten luisteren?

 Schapen
Deze zondag lezen we een verhaal over geloof en ongeloof. Mensen vragen aan Jezus of hij de Messias is, terwijl ze het antwoord op die vraag al lang hebben kunnen horen. De vraag is of ze het willen geloven.

Kerkvliegeren

Willen jullie zaterdag 25 mei in jullie agenda zetten? We gaan dan met z’n allen een dag naar Terschelling om te Kerkvliegeren. Met vorige Providergroepen zijn we er ook geweest en iedereen vond Kerkvliegeren het hoogtepunt van het jaar. We vertrekken al op tijd voor de snelle boot van 8.30u vanuit Harlingen. We nemen de langzame boot terug om 17.30 (duur: 2 uur). We zijn dus de hele dag weg. We gaan daarna namelijk de veerboot en fietshuur regelen. We vragen van iedereen een eigen bijdrage. Dit bedrag is afhankelijk van wat de collecte hiervoor op 12 mei gaat opleveren. Ik verwacht dat de eigen bijdrage maximaal 20 euro is. Dit is inclusief boot, fiets, Kerkvliegeren en eten (wel zelf je lunch meenemen). Daarnaast kun je nog wat zakgeld meenemen om bijvoorbeeld een ijsje te kopen. We hopen dat we met zoveel mogelijk mensen naar Terschelling kunnen gaan! Op deze dag is er ook het 10 dorpentoernooi en de EO jongerendag, je zult een keuze moeten maken we kunnen het waarschijnlijk niet meer verzetten.

De jeugd heeft de toekomst

Er is nog zoveel meer te vertellen over de jeugd heeft de toekomst.  Maar niemand kan in de toekomst kijken of voorspellen hoe deze er uit ziet, daar hebben we dus weinig grip op. Ons leven verandert snel, als je ziet wat er 20 jaar geleden mogelijk was met een mobiele telefoon en nu is dat al een enorm verschil. Als ik vroeger als kleine jongen (40 jaar geleden) mijn oma aan de telefoon had dan droomde ik wel dat ik haar op een schermpje kon zien als we elkaar spraken. Nu is het de gewoonste zaak van de wereld alsof het altijd zo geweest is. Dus onze manier van leven verandert best snel, soms niet bij te houden. Als je op die zelfde telefoon b.v.  500 vrienden zou hebben op Facebook, Instagram e.d. dan is het bijna onmogelijk om op iedereen te reageren. Ik begrijp wel dat dit bij jonge mensen problemen gaat geven. Kan dit zo langer doorgaan?

Overgenomen uit een onderzoek van NAMM

 “De Sociale Media bezorgen jongeren een sociale verplichting waar zij moeilijk onderuit komen, hen wordt immers continu gevraagd direct te reageren. Hun angst om buitengesloten te raken is logisch, gezien het feit dat jongeren in de leeftijd 13 tot 18 jaar bezig zijn hun eigen identiteit te vormen, waarbij zij de peergroup1 als maatstaf gebruiken en zich daarmee constant vergelijken. Het is voor hen heel belangrijk zich op de juiste manier te presenteren in de Sociale Media, maar omdat bijna iedereen zich daar ‘beter’ voordoet, veroorzaakt deze informatie wederom een grote druk om mee te doen en heeft zelfs onzekerheid, onmacht en een lage eigenwaarde tot gevolg.” 

 “Op dit moment worden jongeren hierin niet begeleid. Zij staan er alleen voor, omdat zij de Sociale Media constant bij zich dragen via hun smartphone. Wij vinden het belangrijk dat jongeren op dit punt een nieuw bewustzijn krijgen, waarmee zij de Sociale Media beter kunnen relativeren en niet worden verleid om dwangmatig gedrag te ontwikkelen mede gebaseerd op angst en onzekerheid.”

 “Als ik door mijn internetbundel heen ben, ben ik afhankelijk van Wifi en dus niet altijd bereikbaar… dat vind ik vreselijk, want ik mis daardoor zoveel.”- Yvonne, 14 jaar 

“Als ik eerlijk ben… ik kan mij heel slecht concentreren op mijn huiswerk als ik thuis online ben… als ik dan berichten binnenkrijg, gaan die altijd voor…”- Timo, 13 jaar 

 Dit is de werkelijkheid waar wij nu in leven en veel jongeren mee te maken hebben maar hoe zit het nu met het geloof? Is daar nog wel plek voor of moeten we gaan accepteren dat het niet meer van deze tijd is. De kerken lopen leeg en het is al een hele kunst om je kinderen mee naar de kerk te krijgen. Als ik het antwoord had dan had ik deze nu opgeschreven. Wat ik wel zeker weet is dat jongeren behoefte hebben aan erkenning maar ook herkenning. Als je ze kunt laten zien wie God is en getuigt van zijn liefde dan zullen jongeren volgen. Goed, de kerk zoals we die nu kennen zal veranderen, maar Gods boodschap blijft bestaan en juist voor jonge mensen moet er een mogelijkheid zijn Hem te ontmoeten. Hoe de toekomst van de kerk er uit ziet kan niemand zeggen. Er is gebed voor nodig om de Heilige Geest ruimte te geven in onze harten. Dan zijn er wonderen mogelijk.

Jeugdouderling, Kenneth Verbeek.