Jeugdnieuws

Op 14 maart gingen we als providerjongeren naar “Waypoint” op Urk. Helaas konden de jongens niet mee i.v.m. voetbal trainen. We zullen hier de volgende keer rekening mee houden want jullie hebben echt wat gemist. We werden heel gastvrij ontvangen in de kringloopwinkel die gekoppeld is aan “Waypoint” daar kregen we alles te horen over wat alcohol, roken, drugs en andere verslavingsmiddelen met je kan doen en wat “Waypoint” doet om de jongeren te helpen. Hieronder een verhaal van een jongerenwerker.

Hij heeft een groot hart voor jongeren, ook al zijn ze dronken of aan de drugs. In gesprek met Waypoint-straatwerker Auke van Slooten. ‘Ik hoef tegen dronken jongeren heus niet te zeggen dat ze verkeerd bezig zijn. Dat weten ze zelf ook wel.’

Waar jongeren zijn, daar is Urker en straatwerker Auke te vinden, een dertiger met vriendelijke ogen, een forse baard en een zwarte oorbel. Regelmatig is hij te vinden in één van de Urker cafés of bars, want daar komen veel jongeren vaak samen om met elkaar een biertje drinken. Auke: ‘De meeste jongeren hebben het leuk en weten maat te houden. Maar er zijn ook gesloten groepen: ze dulden geen andere mensen en drinken stevig. Als straatwerker zoek ik de excessen op, met hen wil ik graag contact leggen om later als ze nuchter zijn een constructief gesprek te voeren.’

Auke zoekt de jongeren op, waar ze ook zijn. Zo gaat hij ook naar plekken in de bossen van Urk waar jongeren in het geheim bij elkaar komen. Auke: ‘Vanaf dertien, veertien jaar komen jongeren op geheime plekken bij elkaar. Ze zeulen een paar kratten bier mee – gekocht via een oudere broer of vriend –  en dan hangen ze hier wat, ze stoken een vuurtje en kletsen wat. Vorige week was ik hier nog om de jongens op te zoeken. Sommigen schrikken als ze me zien, maar anderen kennen me wat langer en weten dat ik niemand veroordeel.’

Dat niet veroordelen doet Auke heel bewust. Jongeren die aangeschoten zijn of drugs gebruiken, weten zelf ook heus wel dat ze niet goed bezig zijn. Het is belangrijk dat je op gelijke hoogte met ze gaat staan, in hun belevingswereld kruipt en laagdrempelig praat over wat hen bezighoudt. Ze weten dat Auke anders in het leven staat en gelovig is. De vraag ‘Wil je een biertje?’ wordt dan ook door de jongerenwerker steevast beantwoord met: ‘Nee hoor, bedankt, ik ben met de auto’. Auke grinnikt even. Dan zegt hij: ‘Laatst vroeg een jongere: “Jij hebt niets op, wil jij ons even naar de shoarmatent rijden?” Dat heb ik gedaan, het is geven en nemen en het versterkt de band.’

Rum-cola

Dat de band tussen jongeren en Auke versterkt is, blijkt uit het feit dat op Aukes laatste verjaardag zich spontaan een hele club jongeren meldden. Ze hadden cadeautjes meegenomen voor Auke. Andere jongeren bellen hem als ze in de problemen zitten. Auke is graag bereid om te helpen, maar nooit ten koste van z’n vrouw en twee jonge kinderen. ‘Als de kinderen op bed liggen ga ik op pad, eerder niet.’ Jongeren bellen hem met vragen over ‘hoe je kunt minderen met alcohol of pilletjes’ of ze hebben vragen over zaken waar ze mee worstelen. Z’n vrouw staat achter zijn werk en dat moet ook wel: als een jongere echt nergens heen kan, blijft hij wel eens een nachtje logeren bij de familie Van Slooten. ‘Ik wil ze graag helpen, dat is echt mijn passie. Voordat ik aan het straatwerk begon, is er hier een jongen overleden aan een overdosis. Ik kende hem nog van de periode dat hij jonger was en niet gebruikte. Iedereen had een mening over wat er gebeurd was. “Hij heeft het zichzelf aangedaan”, hoorde je regelmatig.’ Hij is even stil en kijkt somber in de verte. ‘Als je zo’n jongen nooit hebt geprobeerd hebt te helpen, mag je daar niet zo over mag praten.’

Auke maakt zich wat dat betreft zorgen over het toenemend drugsgebruik en het gedoogbeleid: ‘Ik heb vroeger ook een barretje gehad naast de deur en daar met vrienden gezeten. We haalden kattenkwaad uit, maar deden geen gekke dingen en drugs was niet voorhandig. Een enkeling deed wel eens een blowtje. Maar nu pik je ze er niet meer uit: er zijn zoveel jongeren die een pilletje nemen om even “te ontsnappen”, maar ze weten niet welke werkzame stof er in zit en er is vaak geen toezicht op drugs en alcohol. In de illegale barretjes is  geen uitbater die sociaal begrip heeft en zegt: “Ik zie dat je te veel hebt gehad”, zoals een horeca-uitbater hoort te doen.

Op de vraag wat Auke ouders zou adviseren van wie jongeren drinken of wel eens een pilletje gebruiken, antwoordt hij: ‘Straf eerlijkheid nooit af, maar motiveer je kinderen om eerlijk te zijn. Als ze eerlijk vertellen dat ze dronken zijn geweest, heeft straffen niet zo veel zin. Het werkt op dat moment misschien, maar de volgende keer wordt dat afgestraft: ze gaan je niets meer vertellen. Nou ja, de mooie verhaaltjes. Dat ze “gezellig een biertje gaan drinken bij vrienden”, terwijl ze zich laten vollopen op het industrieterrein. En daarnaast: als ze over de schreef gaan, weten ze dat zelf ook wel, dat hoef jij ze niet te vertellen. Werk aan openheid en vertrouwen, dat is het allerbelangrijkste.

Sinds een paar maanden werkt Auke in de winkel van Waypoint Urk. ‘Ik ben hier op een bijzondere manier terechtgekomen, daar zie ik Gods hand in.’ Hier in de winkel ontmoet hij jongeren die hij ook in het weekend ziet, ze hebben dan bijvoorbeeld een taakstraf en komen daardoor een tijdlang dagelijks over de vloer bij de winkel op te werken. Uiteindelijk wil hij bouwen aan jonge levens, in de winkel en op straat. ‘Ik zie het als een roeping.’

Auke van Slooten is werkzaam in de kringloopwinkel van Waypoint Urk. Daarnaast is hij actief als straatwerker en zoekt jongeren die drinken en drugs gebruiken op, om een relatie op te bouwen en ze voorlichting te geven over verslavende middelen.

 Kindernevendienst

“Juicht want Jezus is Heer”

Het duurt niet lang meer voordat het paasfeest is, het feest van de opstanding. We lezen het verhaal dat Jezus vraagt om een ezel. Dus gaan zijn discipelen op zoek en vinden het dier zoals Jezus hem gezegd had. Jezus gaat op de ezel zitten en rijdt door Jeruzalem, de mensen zijn verbaasd maar toch zijn ze blij en juichen en ontvangen Jezus als een koning, maar niet op een paard maar heel gewoon op een ezel. Wat is hier toch de bedoeling van? Een koning op een ezel gaat Hij ons redden van de Romeinen? Wat een rare koning is dat zeg, hoe loopt dit af?

Het paasfeest is al heel oud, het werd ook al gevierd voordat Jezus geboren werd wist je dat?…….

Eigenlijk moeten we dan heel ver terug in de Bijbel gaan lezen wanneer de mensen begonnen zijn met dit feest te vieren. Misschien denk je, is dat zo belangrijk dan om te weten? Nou,…. om te begrijpen waarom Jezus stierf aan het kruis en weer is opgestaan wel.

Als je er meer over wilt weten lees dan het stuk hier onderaan. Het is wel een lang stuk om te lezen maar wel heel duidelijk hoop ik.

Jeugdwerkersplatform

Sinds een paar jaar is er een jeugdwerkersplatform, dat is een groep mensen vanuit zoveel mogelijk verschillende kerken uit de NOP. Zij houden zich bezig met activiteiten voor de jeugd. Door met elkaar alle enthousiaste ideeën te vertellen en ook te melden wanneer er iets voor jeugd georganiseerd wordt in de NOP kunnen ze meer voor de jeugd doen. Ze komen ongeveer 3 x per jaar bij elkaar. Nu is het al zo dat er elke maand ergens in de polder een jeugddienst plaatsvindt in 1 van de dorpen. Dus kun je met een groepje daar naar toe. Zo gaan we op 18 april naar de Passion in Nagele. Deze keer is het een andere opzet dan we gewend waren dus laat je verrassen.

Pasen is dus geen “eitje”

Wat is Pasen nu eigenlijk wel! Ik denk dat we allemaal wel weten dat Pasen te maken heeft met het lijden en sterven van Jezus met als hoogtepunt zijn opstanding uit de dood. Ok, het lijden en sterven is nog wel te geloven, maar opstaan uit de dood…..dat heeft niemand ooit eerder gedaan of hebben we nooit echt zelf meegemaakt. En toch is het altijd wel voorspeld dat dit met Jezus zou gaan gebeuren, zelfs al vroeg in de Bijbel kun je al lezen en dus ook weten dat God een reddingsplan heeft. De eerste mens Adam was zonder zonde, dus Adam deed geen verkeerde dingen en had ook geen verkeerde gedachten, er waren geen ziektes en rampen, geen pijn en geen verdriet. Moeilijk voor te stellen in een wereld waar wij nu in leven. Toch is het in het begin zo geweest en bedoelt. Maar let op, Adam was dus zonder zonde, totdat ja, inderdaad totdat de slang (de duivel) de mens in zijn macht wilde krijgen. De mens heeft een eigen wil en dus kan je keuzes maken anders zou het leven heel saai zijn, zo heeft God dat niet bedoelt. We moeten even goed bedenken dat er dus meer is als alleen wij mensen en de Bijbel is daar heel duidelijk over. Er is letterlijk een strijd aan de gang tussen de hemelse machten dat wil zeggen dat er iets is wat wij niet kunnen zien, het is verborgen voor ons. Het is alleen zichtbaar als je Jezus kent. Nu komen we tot de kern van Pasen.  We weten dat Adam in het begin zonder zonde was, na Adam is er nooit meer iemand geweest zonder zonde…….totdat Jezus op aarde kwam, Hij is namelijk ook zonder zonde. Adam is gemaakt naar Gods beeld, hij leek op God, Jezus is zonder zonde, maar is God.

Nu wordt het interessant, want tussen Adam en Jezus zit nog een heel lange periode van zondige mensen. Nu is het belangrijk dat we het volgende goed beseffen, God haat de zonde.  Als er zonde is kan God zijn werk niet doen, dat kan alleen als iets of iemand die zonde op zich neemt de dood in, dan is het weg en staan die verkeerde dingen niet meer in de weg als een obstakel tussen God en mensen.

Zonde verdiend de doodstraf, maar God wil niet dat zijn mensen dood gaan. God had daar iets op bedacht, als mensen iets verkeerds hadden gedaan konden ze een dier offeren, dus doodmaken zodat als het ware in plaats van de mens die eigenlijk dood moest door de straf  van de zonde het dier die zonde meenam de dood in. Misschien heb je hem al een beetje door, want dit is waar Pasen over gaat.  Want het is Jezus die de plaats van het dier in nam.

De zonde moet je eigenlijk zien als een slaaf, je komt er niet vanaf, er is maar 1 manier om er voorgoed af te komen. Daarom is het verhaal van de Israëlieten die bevrijd werden uit de slavernij uit Egypte ook zo’n prachtig verhaal uit de Bijbel. God maakte daarmee duidelijk dat Hij de bevrijder is van slavernij dus ook van zonde. Het is juist daarom dat de Israëlieten later de Joden genoemd nu nog steeds het feest vieren dat ze uit de slavernij bevrijd zijn. Ze noemen het Pascha, ons Paasfeest. Tijdens dat Paasfeest werd er dus ook weer een dier geslacht net als het dier die de zonde op zich neemt. De slavernij de zonde is niet meer want  God heeft bevrijding gebracht.

Er is nog veel meer over te vertellen maar dat is voor nu een beetje te veel. Maar het allerbelangrijkste is nu om te mogen weten dat je met al je zonde dus al je verkeerde dingen naar Jezus mag gaan, geef alles aan Hem dan valt er letterlijk een last van je af. Want dan begint er een nieuw leven een echt leven, een eeuwig leven uiteindelijk samen met God met Jezus zonder pijn, zonder moordenaars, zonder verdriet, rampen, oorlogen de dood is niet meer. Waarom wachten als je nu al mag kiezen voor Jezus, kiezen voor God, want Hij heeft je gemaakt, Hij wacht op je, Hij houdt van je. Het is niet raar als iemand die jou gemaakt heeft naar zijn beeld contact met je wil maar dat kan alleen als Hij jou zonde je verkeerde dingen eerst wegneemt en daarom is Jezus gestorven om die zonde mee te nemen de dood in net als dat offerdier maar Hij is weer opgestaan met een eeuwig lichaam. Dat eeuwige lichaam krijg jij ook als je je geeft aan Hem. Dan gebeurt het wonder van Pasen in jou!! Gelukkig paasfeest!!

Jeugdouderling, Kenneth Verbeek.