Jeugdnieuws

Een nieuw jaar, 2019 is net begonnen. Altijd weer benieuwd wat dit jaar ons zal brengen. Maar ook nog even terugkijken op 2018. Mooie momenten hebben we meegemaakt met de jeugd. Denk maar aan “the God story” of wat dacht je van de “Pup-up viering”.

In december zijn de jongeren die de jeugd Alpha cursus volgen nog een weekend met elkaar weggeweest. Dit is als zeer indrukwekkend en waardevol ervaren.  Mooi, dat jonge mensen vandaag de dag Gods liefde en leiding ervaren.

Ook in 2019 zullen er weer provider bijeenkomsten georganiseerd worden, gaat de groep “Bijbels koken” weer verder. De jongeren van de jeugd Alpha cursus zullen bij elkaar blijven komen. Er is op 3 februari een jeugddienst. En er zullen nog meer activiteiten plaats vinden waarvoor je uitgenodigd zult worden.

KINDERNEVENDIENST.

 “Hij hoort bij God”
Johannes doopt mensen in de Jordaan. Is hij de Messias? Johannes vertelt dat hij dat niet is. Als Johannes even later Jezus doopt, weten de mensen dat Jezus de Zoon van God is.

 Dopen

Wanneer je de Bijbel leest vind je ook verhalen die gaan over mensen die gedoopt worden. De Bijbel leert ons dat we dan als het ware opnieuw geboren worden. Dat is gek, hoe kan ik nu voor de 2e keer geboren worden. Als je het heel simpel uitlegt wordt je lichamelijk geboren vanuit je moeder dat is de 1e geboorte. De 2e geboorte is een geestelijke en betekent dat je kiest om dicht bij God te zijn en zijn wil te doen. Als je als kind gedoopt bent dan kiezen je ouders daarvoor. En als je dan opgroeit en je hoort van de Bijbelverhalen en Gods liefde, dan kun je gaan ontdekken wie God is. Dan kom je er ook achter dat je als (jong) mens ook verkeerde dingen doet die niet kloppen waar je jezelf of andere mensen pijn mee kan doen. Dat zie je in de wereld dagelijks om je heen gebeuren. We kunnen nog zo ons best doen om het goede te willen doen maar het zal ons op eigen kracht nooit helemaal lukken.

Jezus liet zich ook dopen door Johannes en er waren voor Jezus ook al mensen gedoopt door hem. En ook veel later en nu nog steeds vandaag de dag worden er jonge kinderen maar ook volwassen gedoopt. Opnieuw geboren worden is de Here God liefhebben met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand en daarbij je naaste liefhebben als jezelf. Dan heb je zelfs je vijanden lief zegt Jezus. Je gaat beseffen dat je nu al op aarde in God koninkrijk bent.

 JEUGDDIENST OP 3 FEBRUARI “VERBINDING”

Deze eerste zondag van de maand staat ook in februari weer in het teken van samen kerk zijn in het dorp. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door jongeren van de groep “Bijbels koken”. Zij komen geregeld bij elkaar om vanuit de Bijbel met elkaar in gesprek te gaan, tijdens het bereiden en eten van een maaltijd. Zo kwam het idee van deze viering tot stand. De  jongeren zoeken de “verbinding “ met God en juist daarin ook met elkaar. Vandaar dat dit ook thema zal zijn.Deze zondagochtend zul je verrast worden en verbaasd raken over wat de mogelijkheden zijn om als jonge mensen te ontdekken wat God doet vandaag de dag. Hij lijkt soms ver weg, maar als je de verbinding tot stand kan brengen met de juiste middelen die daarvoor nodig zijn, zul je veel goeds ontvangen om uit te dragen maar ook om uit te delen.

Zorg dat je erbij bent, want dit mag je niet missen. Houd social media van de kerkactiviteiten in de gaten blijf in “verbinding” en volg de voorbereidingen.

 Zondag 3 februari

10:00 uur

Medewerking van muziekband uit Marknesse

 

Jeugdouderling Kenneth Verbeek