Jeugdnieuws

Oppasdienst

Deze maand is er oppas op 28 januari . Als je gebruik wilt maken van de oppasdienst kun je dit aangeven bij mij. Mijn nummer staat voorin de schakel.

 

Kindernevendienst

We beginnen in het nieuwe jaar te vertellen uit het evangelie van Marcus. Marcus vertelt een bijzonder verhaal. Marcus beschrijft hoe Jezus langsgaat bij heel gewone mensen op heel gewone plaatsen. Het is lokaal nieuws uit de omgeving van Galilea. Dit bijzondere verhaal laat zien hoe God dichtbij de mensen komt. In deze verhalen vertellen we over het land van Jezus. Sommige dingen gaan daar heel anders als bij ons, maar dat geeft niet. Deze verhalen kunnen we vertalen naar onze tijd. We willen de kinderen graag inspireren met deze mooie verhalen.

Provider

Met kerstavond zijn we met de jeugd naar de Pijler in Lelystad geweest. Bijna iedereen is mee geweest. Een mooie afsluiting van het jaar. We gaan weer druk bezig met het programma voor dit jaar. Binnenkort krijgt de jeugd weer bericht via de app. Er komen al mooie ideeën voorbij.

Bijbels koken

Het oude jaar hebben we afgesloten met bijbels bingo. En natuurlijke lekkere hapjes door de jeugd gemaakt. Bijzondere bijbelfeitjes kwamen voorbij. Welke koning ging naar een waarzegger. En wie is de moeder van Abel? We zijn weer heel wat wijzer geworden. En de bingo viel bij de vraag: “Welke koning at gras.” Nebukadnezar natuurlijk. Dat wist iedereen.

Tot slot

Graag willen we met de oudere jeugd (20+) nog enkele bijeenkomsten organiseren. Het brainstormen is in volle gang. Hou de mail goed in de gaten, want het gaat erg gezellig worden.

Rest mij af te sluiten met de woorden…

Veel gezondheid en liefde en vooral Gods zegen in het nieuwe jaar.

Jeugdouderling Sjoukje