Deel je leven

We delen ons leven met velen. Met gezin, met vrienden, met collega’s. We gaan relaties aan en verbinden ons met mensen, binnen maar zeker ook buiten de kerk. We verbinden ons met de gemeenschap om ons heen. Je leven delen begint klein. In het leven van alledag, thuis in het gezin, op het werk met collega’s. maar we delen ons leven ook in de kerk, waar generaties gaan over hun ideeën en vragen, over hun leven en geloof. En buiten de kerk, met de mensen die op ons pad komen. We delen in vreugde en in verdriet. We delen in twijfel en in geloof. We delen met mensen die we zelf uitzoeken maar ook met mensen die we niet zelf uitzoeken maar ons nodig hebben.

 

Het afgelopen jaar hebben wij op veel manieren over dit thema gesproken. Als startpunt natuurlijk de Startzondag en verder o.m. in diverse erediensten, op de gemeenteavond, in diverse gespreksgroepen en bij het ‘kerken bij de buren’. Dit laatste zal ook dit komend seizoen een vervolg hebben.

 

Deel je leven: ook voor onze kerk in Rutten zijn er de bijzondere projecten die wij steunen in Roemenië, Egypte, Nepal en World Servants.

Alles met elkaar kunnen we het thema samenvatten met:

1 Deel je leven met God

2 Deel je leven met elkaar

3 Deel je leven  wereldwijd.

 

Het afgelopen jaar is er in de kerkbladen in onze regio veel over geschreven. Een ieder heeft dat op zijn eigen wijze gedaan.En zo mag ook alles weer het komend winterseizoen een vervolg hebben

Dit jaar is het landelijke  thema van de startzondag ‘een open huis’.  Hiermee sluit de startzondag aan bij de landelijke campagne ‘˜Kerkproeverij’  die kerken uitnodigt in september de deuren wagenwijd open te zetten voor nieuwe mensen . Een open huis zijn is immers een eerste voorwaarde om gasten zich welkom te laten voelen in de kerk.

Ik hoop zo dat de kerk een plek mag zijn waar mensen iets van God ervaren. Waar gebeden wordt voor de wereld, waar drempels geslecht worden. Een open huis voor iedereen. En … ik hoop dat we steeds mogen ervaren dat de bijbel hierin ook een open huis mag zijn.

 

Het Woord van God als basis voor ons leven.

Deel zó je leven met elkaar en zet open die deur!

 

Pastor  Guus Doorn, Rutten