Nieuws van de Diaconie

De donkere dagen voor kerst. De een voelt zich alleen, heeft een hekel aan de korte dagen of denkt terug aan een verdrietige gebeurtenis. De ander kijkt uit naar de gezelligheid en het samenzijn met familie en vrienden. Twee uitersten die samenkomen in kerst: de komst van Gods zoon, het eeuwige Licht.  Hij wil met ons optrekken, je vergezellen en troosten. Hij geeft ons het feest van de geboorte van Jezus Christus dat we samen mogen vieren.

Zending 2020

In de vorige Schakel is aandacht besteed aan de zending 2020. U kunt nog steeds uw jaarlijkse bijdrage overmaken op rekeningnummer NL90RABO0396635121 o.v.v. Zending 2020. Maar u kunt de diaconie ook een automatische machtiging geven. In dat geval kunt u het formulier invullen dat bij de Schakel van november zat. Heeft u dit formulier niet meer? Neem dan contact op met de diaconie. We rekenen op uw gift.

Collecten in december

Op 6 december is er weer een Zin in…. dienst. De bestemming van de collecte in deze dienst wordt bepaald door de Zin in… groep.

In december besteden we aandacht aan de kerstcampagne van Kerk in Actie. Traditioneel staan de kinderen centraal. We collecteren daarom op 13 en 25 december voor Kinderen in de knel.

Op 13 december collecteren we voor Kinderen betrekken bij diaconaat. Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te blijven, op onderwijs om iets van het leven te kunnen maken en op een liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er wereldwijd miljoenen kinderen die in een onveilige situatie leven. Rainbow, de duif van Kids in Actie, vliegt de wereld over en vertelt verhalen over kinderen ver weg. Hij laat zien wat er in de wereld gaande is en hoe wij daarin kunnen delen. Zo helpt Rainbow om de projecten van Kerk in Actie dichtbij te brengen. Kerk in Actie ontwikkelt bij de verhalen van Rainbow creatieve ideeën en materialen voor plaatselijke kerken om kinderen, en daarmee de hele gemeente, op een speelse manier te betrekken bij diaconaat. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Maak uw geld over op het rekeningnummer van de diaconie o.v.v. Kids in Actie.

Op 25 december staan de vluchtelingenkinderen in Griekenland centraal. Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen? Kerken staan op omdat ze geloven in een beter leven voor deze kinderen. Juist met advent leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingenkind. In Hen gaf God licht in het donker, en dat geven wij door. Kerk in Actie helpt vluchtelingenkinderen in Griekenland met voedsel, kleding en onderwijs en probeert hen op een betere en kindvriendelijke plek te krijgen.  Wat kan Kerk in Actie doen met uw steun?

  • Voor 10 euro krijgt een vluchtelingenkind een pakket zeep en andere items voor persoonlijke verzorging
  • Voor 16 euro krijgt een vluchtelingengezin een voedselpakket
  • Voor 25 euro kan een vluchtelingenkind op Lesbos een maand naar school

Met kerst komen we voor hen in actie. Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland en maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de diaconie o.v.v. Griekenland.

Op 20 december staat onze eigen gemeente centraal.  We kennen allemaal wel iemand uit de gemeente die het moeilijk heeft, eenzaam is, ziek is, rouw heeft of gewoon een steuntje in de rug verdient. Gemeenteleden die in een verzorgingstehuis verblijven of hen die iets te vieren hebben. De diaconie probeert bij lief en leed zo goed mogelijk aandacht aan iedereen te geven door middel van een kaartje of met een bloemengroet. De collecte op 20 december willen hiervoor gebruiken. Helpt u mee om in 2021 dit werk voort te kunnen zetten? Maak dan uw gift over op het rekeningnummer van de diaconie o.v.v. eigen gemeente.

Op 27 december collecteren we voor het opzetten van een thuiszorgproject in Capresti in Moldavië, een initiatief van MAX maakt het mogelijk. In Moldavië kost een week thuiszorg 6 euro. Per maand is dit 24 euro. Met hulp van donateurs begon MAX Maakt Mogelijk in 2009 een thuiszorg-project, met daarin opgenomen ‘eten via tafeltje-dekje’ voor 40 ouderen in Capresti dat rond gebracht wordt met fietsen (gedoneerd vanuit Nederland). In de loop der jaren is dit aantal chronisch en zieke ouderen zelfs uitgebreid naar 85. De nood onder de ouderen bleek gaandeweg zo groot dat uitbreiding onvermijdbaar was. Maar dit ging wel ten koste van de duur van het project. Jan Slagter: ‘’Het is op zo’n moment kiezen tussen twee kwaden, maar uiteindelijk zijn deze ouderen mensen van de dag. Daarom hebben we ervoor gekozen om de groep uit te breiden om zo snel mogelijk zoveel mogelijk ouderen te helpen.’’ Op jaarbasis kost het thuiszorg project in Capresti € 26.520,- Drie dagen per week krijgen 85 ouderen een warme maaltijd. En krijgen ze lichamelijke verzorging en medicijnen. Om een maand lang één oudere te helpen is 24 euro nodig.

Moldavië is het armste land van Europa. Verpleeghuizen zijn schaars in Moldavië en dus moeten de mensen, net als in Nederland, langer thuis blijven wonen. Ziek of aan bed gekluisterd doet daar niets aan af. Maar hulp is wel keihard nodig! De ouderen die nog in hun krot wonen en volledig afhankelijk zijn van verzorging via thuiszorg én eten dat aan huis gebracht, kunnen zich zonder thuiszorg en tafelt-dekje niet redden. Help u mee om samen met MAX dit project tot een succes te maken? Maak dan uw gift over op het rekeningnummer van de diaconie o.v.v. diaconie.

Op 24 december en 31 december collecteren we voor de eigen diaconie. Tijdens iedere vergadering van de diaconie ligt er een dikke stapel post, nieuwsbrieven en bladen over allerlei goede doelen. Een teken dat veel mensen afhankelijk zijn van hulp. De diaconie probeert op een evenwichtige manier aandacht te geven aan goede doelen en maakt met enige regelmaat geld over. Helpt u mee om kinderen en volwassenen in nood en oorlogsgebieden een beter lever te geven? Maak dan uw gift over op het rekeningnummer van de diaconie o.v.v. diaconie.

Het rekeningnummer van de diaconie is NL90RABO0396635121