Nieuws van de Diaconie

De dagen worden snel korter en bij het schrijven van dit artikel is het herfstachtig weer. Daarnaast nemen de Corona-maatregelen weer toe. We leven wat dat betreft in een gure en onzekere periode. Dat we voor elkaar lichtpuntjes mogen zijn en aan elkaar denken in tijden van moeite.

Zending 2020

Ieder jaar in november collecteert de diaconie voor de zending. Vroeger deden we dit om de uitzending van dominees en andere hulpverleners mogelijk te maken. Tegenwoordig is de zending meer algemeen. Van iedere PKN-kerk wordt verwacht dat ze meedoen aan de zendingscollecte. Dit gaat via Kerk in Actie. Zij ondersteunen wereldwijd vele projecten die gericht zijn op een wereld van gerechtigheid en vrede.

De afgelopen jaren is in onze gemeente door omstandigheden de bijdrage voor de zending niet geint. Dit jaar gaan we het zendingsgeld wel innen. Veel gemeenteleden hebben een automatische machtiging afgegeven. Hartelijk dank hiervoor. In de maand november wordt het door u aangegeven bedrag van de rekening afgeschreven. Voor alle andere gemeenteleden zijn er twee opties:

  • U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL90RABO0396635121 o.v.v. Zending 2020.
  • Maar veel liever hebben wij dat u ons een automatische machtiging geeft. In De Schakel is een automatische machtiging bijgesloten. U kunt deze invullen en aan een van de diakenen geven. Wij zorgen dan het aangegeven bedrag in november wordt afgeschreven.

Door mee te doen aan de zendingscollecte ondersteunt u veel goede doelen. Mogen wij op uw bijdrage rekenen?

Collecten in november

Op 1 november is er weer een Zin in…. dienst. De bestemming van de collecte in deze dienst wordt door de Zin in… groep bepaald.

Op 8 november collecteren we voor de eigen diaconie. In de vorige Schakel schreef ik dat we erg dankbaar zijn voor de vele gaven die wij als diaconie mogen ontvangen. Daarmee kunnen wij diverse goede doelen steunen, ver weg en dichtbij. We kunnen zelfs af en toe de bedragen iets verhogen. Voor ons een teken dat we ons betrokken voelen en aandacht willen geven aan mensen, die in onrecht of in een oorlogsgebied leven en vervolgd worden of aan organisaties die het goede voor hebben met onze medemensen.

Op 15 november hebben we een gezamenlijke dienst met Bant. We hebben voor deze dienst gekozen voor een polderdoel: De christelijke boekhandel De Fakkel in Emmeloord. De winkel maakt onderdeel uit van Stichting De Fakkel, een organisatie zonder winstoogmerk voor cadeaus. Het doel van Stichting is om via een webwinkel en de deelnemende boekwinkels een actieve bijdrage te leveren aan de ondersteuning en opbouw van christenen in heel Nederland. De visie wordt tot gekenmerkt door drie items: geloven, ontmoeten en getuigen. Het geloven komt naar voren in ons uitgebreide assortiment Bijbels, christelijke boeken, geschenkartikelen, kaarten, films en muziek. De eigenaren van De Fakkel in Emmeloord staan op eigen benen en het is moeilijk genoeg om deze winkel in Emmeloord overeind te houden. Vandaar dat we deze collecte van harte aanbevelen.

Op 22 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We collecteren dan voor het Bijna thuis huis Emmeloord. Dit is een logeerhuis waar je kunt sterven in een sfeer die zo dicht mogelijk ligt bij een thuissituatie. En het is ook net als thuis:

  • Je mag zelf aangeven wanneer je wil opstaan, wassen of eten.
  • Je mag altijd bezoek ontvangen. Je bezoek mag ook blijven slapen, bijvoorbeeld in een speciale logeerkamer of gewoon op een extra bed in je eigen kamer.
  • Voorzieningen zijn voor iedereen beschikbaar.
  • Je mag eigen spullen meenemen om een huiselijke sfeer te creëren.

Er zijn meerdere van deze speciale logeerhuizen in Nederland. Ze worden grotendeels door (ervaren) vrijwilligers gerund. In sommige huizen is ook een verpleegkundige aanwezig waardoor intensievere zorg kan worden geboden. Bij medische vragen wordt de (huis)arts van de bewoner geraadpleegd. Deze collecte is specifiek voor het Bijna thuis huis in Emmeloord en willen we van harte aanbevelen.

Op 29 november collecteren we voor de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO). Samen in actie voor Beiroet, waar onlangs een verwoestende explosie door de stad raasde. Vele mensen kwamen om het leven. Het havengebied is totaal weggevaagd en kinderen zijn getraumatiseerd geraakt door alles wat ze hebben meegemaakt. De psychische nood bij hen is groot. Na de eerste hulp wordt nu aandacht gegeven aan herstel van huizen, winkels en inkomen. Kortom, er is veel werk aan de winkel en de Samenwerkende Hulporganisaties kunnen daarom uw gift goed gebruiken.